Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja MANUFACTURING 2024 w Poznaniu (14-16 maja 2024 roku)

Konferencja MANUFACTURING 2024 w Poznaniu (14-16 maja 2024 roku)Konferencja MANUFACTURING 2024, organizowana przez Politechnikę Poznańską, to wydarzenie o międzynarodowym charakterze skupiające się na szerokim zakresie tematów związanych z projektowaniem i budową maszyn, technologiami produkcyjnymi, metrologią, szybkim prototypowaniem, rzeczywistością wirtualną oraz zarządzaniem produkcją i zarządzaniem.

Odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 roku.

Manufacturing2024 Politechnika Poznańska

Celem konferencji jest przegląd aktualnego stanu wiedzy, prezentacja wyników badań naukowych, implementacji i innowacji, a także zapewnienie platformy do wymiany doświadczeń i dyskusji na arenie międzynarodowej. Konferencja MANUFACTURING 2024 ma również na celu integrację środowiska naukowego z sektorem gospodarczym, co ułatwia nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami z przemysłu, biznesu oraz krajowych i zagranicznych ośrodków badawczo-rozwojowych.

Konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej, czyli z udziałem uczestników na miejscu, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2 w Poznaniu. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane przez Springer w serii "Lecture Notes in Mechanical Engineering" i będą zgłoszone do baz danych, takich jak Web of Science, SCOPUS i Google Scholar​​​​​​.

To wydarzenie jest istotne dla środowiska naukowego i przemysłowego, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń w kluczowych dziedzinach inżynierii i technologii.

Politechnika Poznańska, będąca organizatorem, to renomowana instytucja akademicka w Polsce, znana z promowania innowacji i doskonałości w dziedzinie inżynierii i technologii. Jako jedna z czołowych uczelni technicznych w kraju, Politechnika Poznańska szczyci się nowoczesnym podejściem do nauczania i badań naukowych, co znajduje odzwierciedlenie w wydarzeniach takich jak MANUFACTURING 2024.

Konferencja ta, oprócz swojego znaczenia naukowego i technologicznego, stanowi również platformę do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i współpracy, co podkreśla globalne znaczenie uczelni w świecie nauki i przemysłu.

---

Czytaj więcej: ABOUT MANUFACTURING 2024


Data publikacji: 05.12.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań