Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Administracja na ANS im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Administracja na ANS im. Księcia Mieszka I w PoznaniuTypy studiów: stacjonarne, niestacjonarne

 

Czego się nauczysz na kierunku Administracja?

 

Studia administracyjne na Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu, przygotowują absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, służbie mundurowej, sądownictwie, urzędach celnych i skarbowych, agencjach ochrony mienia oraz na szczeblach administracyjnych w instytucjach i korporacjach międzynarodowych.

W ramach kierunku, studenci mogą specjalizować się w Administracji publicznej oraz Bezpieczeństwie i porządku publicznym. Praktyczny profil studiów, pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, państwa konstytucyjnego, zamówień publicznych, podatków czy przepisów prawnych krajowych i Unii Europejskiej w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego czy pracy.

W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego, studenci poznają między innymi aspekty pracy urzędniczej, zasady prowadzenia korespondencji z instytucjami rządowymi, zarządzania administracyjnego, współpracy formacji mundurowych z centrami kryzysowymi.

Więcej przeczytasz w artykule: Co można robić po ukończeniu Administracji?

Na kierunku można spotkać takie przedmioty jak

  • Finanse publiczne i prawo finansowe,
  • Legislacja administracyjna,
  • Samorząd terytorialny,
  • Polityka społeczna i gospodarcza,
  • Podatki i opłaty lokalne.

Zobacz również:

Administracja we Wrocławiu - 5 uczelni

Administracja w Bydgoszczy - 4 uczelnie

Administracja w Łodzi - 8 uczelni


Data publikacji: 27.03.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu - Administracja

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań