Reklama - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (KWSNH)(Niepublliczna)

palceholder

Koszalin

ul. Batalionów Chłopskich 79 / ul. Wojska Polskiego 36

tel.:

94 346-14-61, 94 347-13-39

Studia dyplomowe - kierunki
Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja
Pedagogika, specjalność: Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne
Pedagogika, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pracą Socjalną

Opis uczelni

Zachodniopomorska uczelnia wyższa, działająca w Koszalinie od 2005r., utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, uzyskując wpis do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Wyższych. Uczelnia kształci studentów na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata oraz studiach magisterskich w kierunkach nauk pedagogicznych i administracyjnych. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się również liczne kierunki studiów podyplomowych. Absolwenci koszalińskiej uczelni zasilają szeregi lokalnej i krajowej administracji oraz placówek pedagogicznych, resocjalizacyjnych i opieki społecznej.

Gruntowne wykształcenie i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych zapewnia wybitna kadra akademicka i kontakt ze specjalistami w dziedzinach wykładanych kierunków. Absolwenci uczelni z powodzeniem odnajdują się na współczesnym rynku pracy, również jako prowadzący własną działalność gospodarczą, nabyte umiejętności i znajomość prawa, pozwalają zaistnieć również na rynkach europejskich. Uczelnia prowadzi również czynną działalność naukowo-badawczą, a wydawane przez szkołę Zeszyty Naukowe, zostały ujęte w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biorąc udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+, uczelnia zapewnia studentom zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Pedagogika, specjalność: Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne100 zł100 zł
Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja100 zł100 zł
Pedagogika, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pracą Socjalną100 zł100 zł

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wzornictwo - Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki SSW
SWPS | Sopot
SWPS Poznań