Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja na studia w Poznaniu w roku 2023

Rekrutacja na studia w Poznaniu w roku 2023Jeśli interesują cię nowe kierunki studiów w Poznaniu to wejdź na stronę - Nowe kierunki studiów w Poznaniu
Jeśli nie dokonałeś jeszcze wyboru kierunku to zobacz - 127 kierunków studiów w Poznaniu
Jeśli interesują Cię kierunki najpopularniejsze to zobacz ranking - Najpopularniejsze kierunki studiów w Poznaniu.

 

Terminy rekrutacji na studia w Poznaniu 2023

 

Uczelnie w Poznaniu organizują 2 razy w roku nabór na studia.

Nabór letni 2023 na poznańskich uczelniach

Nabór w Poznaniu jeszcze w tym roku organizuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. WSB przedłużyło rekrutację do 31 października. 

Zobacz więcej: Rekrutacja w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.
 

Rekrutacja 2022


Nabór letni 2022 na poznańskich uczelniach

Nabór letni organizowany jest na wszystkich poznańskich uczelniach i na wszystkich kierunkach w odróznieniu od naboru zimowego który ma często bardzo ograniczoną ofertę. Nabór letni rozpoczyna się w kwietniu 2022 a kończy 30 września 2022. Szczegółowe terminy określa każda uczelnia indywidualnie.

Rejestracji można dokonać zanim otrzyma się wyniki świadectwa maturalnego. Po otrzymaniu wyników matury kandydat wpisuje do formularza swoje oceny. W sezonie letnim rekrutacja odbywa się na studia I II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 


Zasady rekrutacji na studia w Poznaniu w roku 2022

 

Jeśli chodzi o kryteria rekrutacji to przyjete są dwa standardy. W jednych uczelniach obowiązuje konkurs świadectw a w innych uczelniach wymagane są dodatkowe egzaminy.
Każda uczelnia sama opracowuje własne zasady i kryteria rekrutacji.

Rekrutacji kandydaci dokonują tylko przez system rekrutacyjny który udostępniony jest na stronie każdej uczelni. Dodatkowym warunkiem procesu rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Ceny opłat ustalane są indywidualnie przez uczelnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady rekrutacji na uczelniach w Poznaniu.


Akademia Muzyczna w Poznaniu - zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na Akademię muzyczną rozpoczyna się na początku maja i kończy z końcem czerwca 2022. Jest to uczelnia artystyczna, także poza świadectwem maturalnym uczelnia przygotowuje dla swoich kandydatów egaminy wstępne.

Egzaminy są wieloetapowe. Szczegółowe wytyczne odnosnie egzaminów zależa od poszczególnych wydziałów, kierunków i specjalności.

Uczelnia przygotowała również video - zaproszenia dla swoich kandydatów, aby mogli się lepiej zapoznać z ofertą poszczególnych kierunków studiów. - Zaproszenia do video - Akademia Muzyczna

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - zasady rekrutacji

 

   
  

Ta uczelnia  przygotwuje dla swoich kandydatów dodatkowe egzaminy. Egzaminy zależa od konkretnego kierunku. Na przykład na kierunkach sport i wychowanie fizyczne przygotowany jest egzamin sprawnościowy z pływania.

Na kierunku taniec w kulturze fizycznej wymogiem jest przygotowanie 1.5 minuty filmu z tańca solo. Poza egzaminami brane są pod uwagę oceny ze swiadectwa maturalnego. Na kierunkach takich jak Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia czy dietetyka nie przeprowadza się dodatkowych egzaminów tylko obowiązuje konkurs świadectw.

Najbardziej obleganymi kierunkami na tej uczelni są:

1. Fizjoterapia z prawie 4 kandydatami na jedno miejsce

2. Dietetyka z wynikiem 2.6 kandydata na jedno miejsce

3. Wychowanie fizyczne z wynikiem 2.2 kandydata na jedno miejsce.

Zasady rekrutacji na AWF w Poznaniu

 

 

Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na Politechnice Poznańskiej odbywa się od marca do pażdziernika 2022 roku. Rekrutacji kandydat dokonuje wyłącznie w formie elektronicznej.

Kolejność zgłoszęń nie ma znaczenia. Liczy się konkurs swiadectw maturalnych. Przyjmowani są tylko Ci kandydaci, którzy przekroczą minimalne progi punktowe. Jeśli kandydat nie zakwalifikuje się w pierwszej kolejności to istnieje szansa, że próg punktowy zostanie obniżony, ponieważ niektórzy kandydaci rezygnują z wybranego kierunku.

Przedstawiamy listę kierunków, na których progi punktowe były najwyższe w poprzednim roku:

1. Sztuczna inteligencja w języku angielskim - 856 pkt.

2. Automatyka i robotyka - 594 pkt

3. Inżynieria farmaceutyczna - 576 pkt

4. Inżynieria zarządzania - 576 pkt

5. Architektura - 572 pkt

 

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - zasady rekrutacji

 

Najwięcej chetnych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu było na następujacych kierunkach:

1. Fotografia -  prawie 10 kandydatów na jdno miejsce

2. Animacja - ponad 8 kandydatów na jedno miejsce

3. Grafika - ponad 6 kandydatów na jedno miejsce

Uczelnia przygotowuje specjalne egzaminy dla kandydatów na studia.

Jeżeli chcesz zdobyć wiecej informacji na temat rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kliknij - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - zasady rekrutacji.

 

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - zasady rekrutacji

 

Najbardziej oblegane kierunki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to

1.Filologia Koreańska - około 20 osób na jedno miejsce

2.Psychologia - 13 osób na jedno miejsce

3.Zarządzanie i prawo w Biznesie -11 osób na jedno miejsce

Wszystkie szczegóły dotyczące terminów rekrutacji, zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów, znajdziesz na stronie Uniwersytet Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji

 

Studia stacjonarne I stopnia
- Od maja do 12 lipca 2022 można składać zgłoszenia elektroniczne.

Studia niestacjonarne II stopnia
- 14 lipca do 10 sierpnia należy składać zgłoszenia elektroniczne.

Na uniwersytecie obowiązuje konkurs świadectw. Nie ma dodatkowych egzaminów. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które w ubiegłym roku 2021 były najwyższe progi punktowe:

1. informatyka i analizy ekonomiczne 230 pkt / 300 pkt

2.Rachunkowość i finanse przedsiębiorst 221 pkt / 300 pkt

3.Finanse i rynki finansowe 203 pkt / 300 pkt

4.Zarządzanie 200 pkt / 300 pkt

5.Zarządzanie 190 pkt / 300 pkt

Pełna oferta edukacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - zasady rekrutacji


   
  


Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu najwięcej osób chce studiować na:

1. Wydział lekarsko - stomatologiczny - prawie 30 kandydatów na jedno miejsce

2. Wydział lekarski - 15 osób na jedno miejsce

3. Farmacja - prawie 8 osób na jedno miejsce

Zobacz: Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu


Data publikacji: 24.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań