Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Słupsk - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Słupsku - 2 uczelnie

Akademia Pomorska w Słupsku

Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Galeria Akademia Pomorska w Słupsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 33

Kierunki/Specjalizacje: 99

Opinie: 6

Ponad 50-cio letnia tradycja słupskiej uczelni, rozpoczęła się od utworzenia w 1957r. Studium Nauczycielskiego – późniejszej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Na przestrzeni lat, szkoła kilka razy zmieniała nazwę, zdobywając nowe uprawnienia i spełniając wymogi ministerstwa odpowiedzialnego za edukację wyższą. Od 2006r., uczelnia działa jako Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu edukacyjnemu, ugruntowała swoją pozycję w regionie, wprowadzając nowe, ciekawe kierunki studiów, dostosowując się do wymogów pracodawców i dostosowując program nauczania do zmian gospodarczych. Uczelnia kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne, ułatwiające przyszłą pracę zawodową, a praca w małych grupach i indywidualne podejście do każdego studenta, jest wysoko cenione przez absolwentów słupskiej uczelni. Interdyscyplinarny charakter placówki poświadczają kierunki studiów i badania naukowe, prowadzone w kierunkach nauk społecznych, ścisłych, technicznych, czy ekonomicznych. Jako nowoczesna szkoła wyższa, słupska akademia, rozszerzyła swoją działalność również o nauki humanistyczne, przyrodnicze, kultury fizycznej i nauki o zdrowiu, a także kierunki związane ze sztuką, prowadząc jednocześnie prace badawcze powiązane z wielokulturowością, historią i kulturą Pomorza. Uczelnia posiada status i uprawnienia uniwersytetu, oferując naukę na wszystkich stopniach studiów wyższych.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - Wydział Zamiejscowy w Słupsku ( zobacz więcej )

76-200 Słupsk

ul. Koszalińska 9

tel.:

59 841 47 45

ikonka email do uczelni

slupsk@gsw.gda.pl

gsw@gsw.gda.pl