video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 31.3 Psychologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
2 25.8 Koreanistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
3 17.28 Komunikacja wizerunkowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
4 14.45 Medyczna biotechnologia molekularna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
5 13.92 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
6 12.44 Sinologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
7 10.51 Prawo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
8 9.94 Anglistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
9 9.93 Filologia hiszpańska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
10 9.2 Genetyka i biologia eksperymentalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
11 8.6 Italianistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
12 8.23 Chemia i toksykologia sądowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
13 8.22 Ekonomia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
14 8 Turystyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
15 7.86 Biotechnologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
16 6.86 Kultura i praktyka testu: twórcze pisanie i edytorstwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
17 6.82 Informatyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
18 6.24 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
19 6 Filologia klasyczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
20 5.25 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
21 5.22 Socjologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
22 4.95 Mikrobiologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
23 4.62 Informatyka stosowana i systemy pomiarowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
24 4.6 Publikowanie cyfrowe i sieciowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
25 4.26 Filologia francuska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
26 4.07 Pedagogika przedszkolna i wczsnoszkolna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
27 4.05 Pedagogika specjalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
28 4 Biologia człowieka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
29 3.97 Indywidualne studia matematyczno-informatyczne Uniwersytet Wrocławski (UWR)
30 3.83 Kulturoznastwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
31 3.4 Historia sztuki Uniwersytet Wrocławski (UWR)
32 3.33 Filologia indyjska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
33 3.28 Socjologia ekonomiczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
34 3.1 Ochrona środowiska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
35 2.99 Niderlandystyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
36 2.95 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
37 2.93 Dyplomacja europejska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
38 2.83 Chemia medyczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
39 2.8 Etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
40 2.74 Archeologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
41 2.68 Administracja Uniwersytet Wrocławski (UWR)
42 2.67 Stosunki międzynarodowe spec. Global studies Uniwersytet Wrocławski (UWR)
43 2.63 Filozofia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
44 2.62 Zarządzanie projektami spełecznymi Uniwersytet Wrocławski (UWR)
45 2.59 Studia śródziemnomorskie Uniwersytet Wrocławski (UWR)
46 2.48 Geografia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
47 2.48 Politologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
48 2.45 Europeistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
49 2.36 filologia chorwacka z językiem serbskim Uniwersytet Wrocławski (UWR)
50 2.33 Indywidualne studia międzydziedzinowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
51 2.31 Matematyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
52 2.3 Informacja naukowa i bibliotekoznastwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
53 2.3 Judaistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
54 2.28 Filologia polska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
55 2.24 Filologia czeska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
56 2.16 Astronomia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
57 1.98 Zarządzanie środowiskim przyrodnicznym Uniwersytet Wrocławski (UWR)
58 1.97 Chemia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
59 1.94 Historia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
60 1.93 Biotechnology Uniwersytet Wrocławski (UWR)
61 1.89 Dziedzictwo kultury materialnej- ochrona, promocja, gospodarowanie Uniwersytet Wrocławski (UWR)
62 1.88 Bachelor of business and administration Uniwersytet Wrocławski (UWR)
63 1.81 Geologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
64 1.81 Praca socjalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
65 1.73 Filologia germańska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
66 1.68 Muzykologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
67 1.6 Militaroznastwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
68 1.54 Zielona chemia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
69 1.53 Filologia ukraińska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
70 1.51 Fizyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
71 1.5 Inżynieria geologiczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
72 1.36 Criminal justice Uniwersytet Wrocławski (UWR)
73 1.35 European cultures Uniwersytet Wrocławski (UWR)
74 1.28 Socjologia grup dyspozycyjnych Uniwersytet Wrocławski (UWR)
75 1.1 Etyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
76 0.85 Filologia rosyjska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
77 0.85 Zarządzanie migracjami Uniwersytet Wrocławski (UWR)
78 0.67 Chemistry Uniwersytet Wrocławski (UWR)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UWR w 2023 roku

1. Psychologia - ponad 31 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek Psychologia, jest skierowany przede wszystkim do osób, które pasjonują się mechanizmem działania ludzkiej psychiki. Na studiach, oprócz szeroko pojętej wiedzy z zakresu psychologii, studenci mają do wyboru jedną spośród trzech specjalizacji, tj. Psychologia kliniczna i zdrowia, Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży oraz Psychologia biznesu i organizacji.

Natomiast pierwsze doświadczenia będą oni mogli zdobyć, realizując projekty badawcze oraz współpracując z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy uczelni.

Zobacz więcej: Psychologia na UWR.

2. Koreanistyka - prawie 26 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Studiowanie Koreanistyki gwarantuje każdemu studentowi doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka koreańskiego, a także daje możliwość wyboru dodatkowych zajęć językowych oraz takich związanych z kulturą koreańską.

Dzięki innowacyjnemu programowi nauczania, studia uwzględniają potrzeby dolnośląskiego rynku pracy, na którym z powodzeniem funkcjonują firmy koreańskie, wykazujące zainteresowanie pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających dobrą znajomość języka koreańskiego.

​​​​​Zobacz więcej: Koreanistyka na UWR.

3. Komunikacja wizerunkowa - ponad 17 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Jest to unikalny kierunek, który został zaprojektowany w oparciu o bliską współpracę z praktykami i w odniesieniu do światowych wzorców nauki w tym zakresie. Komunikacja wizerunkowa kształci specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem oraz pracowników sektora creative industries.

Studenci mają do dyspozycji następujące specjalizacje: Branding, Communication Design (projektowanie komunikacji), Public Relations. Po studiach absolwenci znajdą zatrudnienie w m.in. agencjach brandingowych, PR, studiach projektowych i graficznych czy mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Zobacz więcej: Komunikacja wizerunkowa na UWR.

4. Medyczna biotechnologia molekularna - ponad 14 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Medyczna biotechnologia molekularna to gałąź biotechnologii skupiająca się na zastosowaniu technik molekularnych do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom. Wykorzystuje wiedzę z genetyki, biologii molekularnej i biochemii do opracowywania nowych terapii, takich jak leki na bazie kwasów nukleinowych, terapie genowe i szczepionki.

Technologie takie jak CRISPR, sekwencjonowanie DNA czy inżynieria białek umożliwiają precyzyjne i skuteczne interwencje na poziomie molekularnym, co otwiera nowe możliwości w medycynie personalizowanej i regeneracyjnej.

​​​​​​Zobacz więcej: Medyczna biotechnologia molekularna na UWR.

5. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - prawie 14 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Na dziennikarstwie student zdobywa zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną dotyczącą samych mediów – ich funkcjonowania czy zasad działania, co umożliwia pracę w mediach. Program studiów w znaczącej części uwzględnia przede wszystkim zajęcia warsztatowe, a do dyspozycji studentów pozostają profesjonalne studia radiowe, telewizyjne i fotograficzne.

Ponadto, studenci mają okazję kształcić się w wybranych przez siebie ścieżkach specjalizacyjnych: Dziennikarstwo audiowizualne, Dziennikarstwo muzyczne, Dziennikarstwo prasowe i online oraz Twórcze pisanie (creative writing): film - teatr - telewizja.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UWR.

Uniwersytet Wrocławski (UWR) - Aktualności