Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 32.44 Psychologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
2 28.11 Koreanistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
3 19.39 Kumunikacja wizerunkowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
4 14.55 Anglistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
5 13.23 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
6 11.59 Italianistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
7 10.95 Filologia hiszpańska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
8 10.63 Prawo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
9 10.45 Chemia i toksykologia sądowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
10 10.07 Genetyka i Biologia Eksperymentalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
11 8.97 Sinologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
12 8.42 Turystyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
13 8.33 Ekonomia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
14 7.23 Kultura i praktyka tekstu Uniwersytet Wrocławski (UWR)
15 6.9 Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
16 6.4 Biotechnologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
17 4.97 Mikrobiologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
18 4.97 Socjologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
19 4.89 Informatyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
20 4.82 Filologia francuska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
21 4.68 Biologia człowieka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
22 4.63 Pedagogika specjalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
23 4.46 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
24 4.17 Publikowanie cyfrowe i sieciowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
25 3.83 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
26 3.57 Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytet Wrocławski (UWR)
27 3.31 Historia sztuki Uniwersytet Wrocławski (UWR)
28 3.12 Kulturoznawstwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
29 3.08 Geografia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
30 3.03 Socjologia ekonomiczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
31 2.91 Niderlandystyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
32 2.82 Administracja Uniwersytet Wrocławski (UWR)
33 2.73 Biologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
34 2.72 Filologia klasyczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
35 2.59 Dyplomacja europejska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
36 2.51 Chemia medyczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
37 2.42 Ochrona Środowiska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
38 2.33 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
39 2.25 Matematyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
40 2.23 Pedagogika Uniwersytet Wrocławski (UWR)
41 2.17 Zarządzanie projektami społecznymi Uniwersytet Wrocławski (UWR)
42 2.13 Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne Uniwersytet Wrocławski (UWR)
43 2.13 Indywidualne studia międzyobszarowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
44 2.02 Filologia polska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
45 2 Filologia czeska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
46 1.98 Filozofia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
47 1.97 Biotechnology Uniwersytet Wrocławski (UWR)
48 1.92 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Wrocławski (UWR)
49 1.9 Studia śródziemnomorskie Uniwersytet Wrocławski (UWR)
50 1.9 Archeologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
51 1.78 Filologia germańska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
52 1.69 Historia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
53 1.63 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Uniwersytet Wrocławski (UWR)
54 1.52 Astronomia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
55 1.47 Chemia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
56 1.47 Europeistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
57 1.45 Inżynieria geologiczna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
58 1.44 Filologia indyjska Uniwersytet Wrocławski (UWR)
59 1.4 Zielona Chemia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
60 1.39 Politologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
61 1.38 Muzykologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
62 1.32 Praca socjalna Uniwersytet Wrocławski (UWR)
63 1.32 Militarioznawstwo Uniwersytet Wrocławski (UWR)
64 1.28 Fizyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
65 1.27 Filologia chorwacka z językiem serbskim Uniwersytet Wrocławski (UWR)
66 1.22 Filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim Uniwersytet Wrocławski (UWR)
67 1.07 Geologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
68 1.07 Bachelor of Business and Administration Uniwersytet Wrocławski (UWR)
69 1.05 Judaistyka Uniwersytet Wrocławski (UWR)
70 1.03 Dziedzictwo kultury materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie Uniwersytet Wrocławski (UWR)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UWR w 2022 roku

1. Psychologia - ponad 32 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek Psychologia, jest skierowany przede wszystkim do osób, które pasjonują się mechanizmem działania ludzkiej psychiki. Na studiach, oprócz szeroko pojętej wiedzy z zakresu psychologii, studenci mają do wyboru jedną spośród trzech specjalizacji, tj. Psychologia kliniczna i zdrowia, Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży oraz Psychologia biznesu i organizacji.

Natomiast pierwsze doświadczenia będą oni mogli zdobyć, realizując projekty badawcze oraz współpracując z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy uczelni.

Zobacz więcej: Psychologia na UWR.

 

2. Koreanistyka - ponad 28 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Studiowanie Koreanistyki gwarantuje każdemu studentowi doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka koreańskiego, a także daje możliwość wyboru dodatkowych zajęć językowych oraz takich związanych z kulturą koreańską.

Dzięki innowacyjnemu programowi nauczania, studia uwzględniają potrzeby dolnośląskiego rynku pracy, na którym z powodzeniem funkcjonują firmy koreańskie, wykazujące zainteresowanie pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających dobrą znajomość języka koreańskiego.

​​​​​Zobacz więcej: Koreanistyka na UWR.

 

3. Komunikacja wizerunkowa - ponad 19 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Jest to unikalny kierunek, który został zaprojektowany w oparciu o bliską współpracę z praktykami i w odniesieniu do światowych wzorców nauki w tym zakresie. Komunikacja wizerunkowa kształci specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem oraz pracowników sektora creative industries.

Studenci mają do dyspozycji następujące specjalizacje: Branding, Communication Design (projektowanie komunikacji), Public Relations. Po studiach absolwenci znajdą zatrudnienie w m.in. agencjach brandingowych, PR, studiach projektowych i graficznych czy mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Zobacz więcej: Komunikacja wizerunkowa na UWR.

 

4. Anglistyka - prawie 15 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Program studiów na kierunku Anglistyka ma praktyczny charakter, nie tylko ze względu na liczne zajęcia ćwiczeniowe, ale i rozmaite możliwości związane z uczęszczaniem na kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze czy kulturoznawcze.

Do wyboru studentów są 3 specjalizacje, tj. Globalne kultury i odmiany języka angielskiego, Język angielski w komunikacji profesjonalnej lub Specjalność tłumaczeniowa. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą ubiegać się o pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego, specjalistycznego tłumacza lub w różnego rodzaju branżach humanistycznych.

​​​​​​Zobacz więcej: Anglistyka na UWR.

 

5. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - ponad 13 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

​​​​​​​Na dziennikarstwie student zdobywa zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną dotyczącą samych mediów – ich funkcjonowania czy zasad działania, co umożliwia pracę w mediach. Program studiów w znaczącej części uwzględnia przede wszystkim zajęcia warsztatowe, a do dyspozycji studentów pozostają profesjonalne studia radiowe, telewizyjne i fotograficzne.

Ponadto, studenci mają okazję kształcić się w wybranych przez siebie ścieżkach specjalizacyjnych: Dziennikarstwo audiowizualne, Dziennikarstwo muzyczne, Dziennikarstwo prasowe i online oraz Twórcze pisanie (creative writing): film - teatr - telewizja.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UWR.

Uniwersytet Wrocławski (UWR) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie