Progi punktowe na UWr - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, która chętnie wybierana jest przez wiele osób. Na niektóre kierunki bardzo trudno się dostać. Aby otrzymać status studenta na wybranym wydziale, trzeba wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. W zależności od wybranego kierunku pod uwagę brane są otrzymane wyniki z egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Zdobyte punkty procentowe przeliczane są na punkty kwalifikacyjne

Na wielu kierunkach pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Pozostałe punkty obliczane są na podstawie przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji na danym kierunku. 

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób kandydat uzyska liczbę punktów, które otrzyma w postępowaniu rekrutacyjnym.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Oceny otrzymane na egzaminie maturalnym to główne kryterium w procesie rekrutacji. Warto jednak pamiętać, że pod uwagę brane są również olimpiady przedmiotowe. 

Jeśli kandydat jest laureatem lub finalistą wybranych centralnych olimpiad przedmiotowych albo laureatem wybranych konkursów ogólnopolskich przysługują mu specjalne uprawnienia.

Kandydat na studia w tym przypadku zwolniony jest z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów i nie obowiązuje go opłata rekrutacyjna. Każdy przyszły student powinien pamiętać, że uprawnienia przyznawane są kandydatowi tylko w roku zdania matury.

Kiedy Uniwersytet Wrocławski podaje informację o progach punktowych?


Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji można odnaleźć na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczelnia nie określa minimalnych progów punktowych, za wyjątkiem wybranych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki i Astronomii

Na wybranym kierunku spośród zarejestrowanych osób przyjęte zostaną te, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UWr.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023

 

1. Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne – próg minimalny: 348 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia

ISIM to studia polecane osobom, które interesują się informatyką i matematyką. Jest to interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień obu dziedzin. Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania. 

Program studiów umożliwia samodzielne dostosowanie przedmiotów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Każdy student posiada tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspomagał jego rozwój naukowy. Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle i instytucjach finansowo-informatycznych

Zobacz więcej: Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na UWr.

2. Informatyka – próg minimalny: 253 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Informatyka to kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, algorytmicznego myślenia, analizy problemów i precyzji myślenia. Kierunek ten od kilkunastu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Absolwenci po studiach nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie można podjąć zarówno w administracji publicznej, jak również prywatnych przedsiębiorstwach. Wielu studentów po zakończeniu nauki decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Na tym, kierunku prowadzona jest specjalnośćInteligentne przetwarzanie danych.

Zobacz więcej: Informatyka na UWr.

3. Komunikacja wizerunkowa – próg minimalny: 220 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Studenci na kierunku Komunikacja wizerunkowa zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania komunikacją i wizerunkiem. Na tym kierunku prowadzone są trzy specjalizacje: Branding, Communication Design, Public Relations.

Po studiach absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach brandingowych, PR i Communication Design, a także w studiach projektowych i graficznych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencji badań rynku i konsumentów. Studenci po tym kierunku mogą również pracować w charakterze rzecznika prasowego i doradcy wizerunkowego.

Zobacz więcej: Komunikacja wizerunkowa na UWr.

4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – próg minimalny: 212 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną dotyczącą mediów. Ich funkcjonowania i zasad działania, co umożliwia podjęcie pracy w mediach. Na tym kierunku prowadzone są cztery specjalności: Dziennikarstwo audiowizualne, Dziennikarstwo muzyczne, Dziennikarstwo prasowe i online, Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja.

Absolwenci mogą podjąć pracę jak dziennikarz lub w innym zawodzie związanym z mediami i szeroko pojętą komunikacją społeczną.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UWr.

5. Psychologia – próg minimalny: 195 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Psychologia to studia z obszaru nauk społecznych, nauk o zdrowiu i humanistycznych. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie badania mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Na tym kierunku prowadzone są trzy specjalności: Psychologia kliniczna i zdrowia, Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, Psychologia biznesu i organizacji. 

Absolwenci po studiach mogą znaleźć pracę w sektorze publicznym i prywatnym jako diagnosta, terapeuta, doradca, trener lub ekspert. 

Zobacz więcej: Psychologia na UWr.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu