Progi punktowe na PWR we Wrocławiu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Politechnika Wrocławska to jedna z najbardziej obleganych uczelni w Polsce. Wielu kandydatów stara dostać się tutaj na wymarzony kierunek. Aby mogli oni spełnić swoje marzenia egzamin maturalny muszą zdać na naprawdę dobrym poziomie.

W procesie rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kandydaci na Politechnikę Wrocławską muszą zdać na maturze język polski, język obcy nowożytny i matematykę oraz przedmiot dodatkowy, który przypisany jest do konkretnego kierunku.

Dodatkowo na architekturę obowiązuje egzamin z rysunku. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie Politechniki Wrocławskiej w zakładce dotyczącej rekrutacji.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


W procesie rekrutacji na Politechnikę Wrocławską bierze udział bardzo wielu kandydatów, nawet z bardzo odległych stron Polski i za granicy.

Pod uwagę poza ocenami z matury brane są również wyniki olimpiady przedmiotowej i uzyskane oceny z bezpłatnych zajęć z matematyki i fizyki dla uczniów szkół średnich tzw. „Studium Talent”.

Jest ono organizowane przez Politechnikę Wrocławską od kilkudziesięciu lat i cieszy się ogromnym uznaniem wielu przyszłych studentów. Dodatkowo na niektórych kierunkach, jak np. architektura kandydat może dostać dodatkowe punkty za egzamin praktyczny z rysunku.

Kiedy Politechnika Wrocławska podaje informację o progach punktowych?


Politechnika Wrocławska nie ma określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Jednak od kilku lat prowadzi statystyki, które orientacyjnie informują przyszłych studentów o poziomie przyjętych osób na studia w poprzednich latach. Jednak  osiągnięcie takiego samego wyniku jak w ubiegłym roku nie gwarantuje przyjęcia na studia.

Najczęściej tej informacji szukają kandydaci, którzy chcą się dostać na jeden z prestiżowych kierunków, jak chociażby informatyka. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego i na ich podstawie co roku tworzony jest ranking najlepszych studentów. Przyjmowane są osoby do momentu, aż zostanie całkowicie wyczerpany limit wolnych miejsc.

Zobacz więcej: Progi punktowe na PWR.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Politechnice Wrocławskiej w roku 2023

 

1. Architektura – minimalny próg: 614 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Architektura to kierunek, na którym studenci uczą się projektowania zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanej funkcji i skali oraz całych zespołów mieszkalno-usługowych. Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych i studiach design.

Dodatkowo chętnie są przyjmowanie również w biurach inwestycyjnych, w nadzorze budowlanym oraz jednostkach administracji publicznej. Uczelnia na tym kierunku prowadzi dwie specjalności:  Architektura i urbanistyka oraz Architektura i ochrona zabytków.

Zobacz więcej: Architektura na PWR.

2. Informatyka stosowana – minimalny próg: 479 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka stosowana to kierunek studiów, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu analizy i projektowania programów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, programowania baz danych oraz sztucznej inteligencji. Absolwenci po studiach mogą znaleźć zatrudnienie w działach informatycznych różnych organizacji, w portalach internetowych, instytucjach technologicznych, firmach konsultingowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Na tym kierunku prowadzone są 3 specjalności: Inżynieria oprogramowania, Projektowanie systemów informatycznych oraz Zastosowania specjalistycznych technologii informatycznych.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana na PWR.

3. Informatyka algorytmiczna – minimalny próg: 469 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci na kierunku Informatyka algorytmiczna uczą się programować w kilku językach proceduralnych, stosować właściwe algorytmy i struktury danych, projektować, implementować i korzystać z baz danych.

Po studiach absolwenci informatyki algorytmicznej znajdują zatrudnienie na różnych stanowiskach związanych z branżą IT, jako programista, projektant i programista aplikacji mobilnych, projektant i wykonawca serwisów www i wiele innych. Na kierunku prowadzone są dwie specjalności: Algorytmika oraz Computer Security (studia po angielsku).

Zobacz więcej: Informatyka algorytmiczna na PWR.

4. Informatyka stosowana w j. angielskim – minimalny próg: 457 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia na kierunku Informatyka stosowana w j. angielskim pozwalają na zdobycie wiedzy z szeroko pojętej informatyki. Osoby kończące ten kierunek zdobywają m.in. wiedzę z zakresu programowania, algorytmów i struktur danych, baz danych, systemów mobilnych i zarządzania projektami informatycznymi.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Absolwenci po studiach mogą podjąć zatrudnienie w każdej instytucji państwowej i prywatnej związanej z branżą IT jako programista, tester, administrator danych, analityk i wiele innych.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana w j.angielskim na PWR.

5. Automatyka i robotyka – minimalny próg: 414 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Automatyka i robotyka przygotowuje swoich absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, głównie z sektora elektrotechnicznego, elektronicznego, chemicznego i maszynowego. Pracę można podjąć w charakterze np. projektanta systemów sterowania i automatyzacji, programistów robotów przemysłowych, inżyniera serwisu czy też inżyniera utrzymania ruchu.

Studia prowadzone są w 6 specjalnościach: Elektroniczne systemy automatyki, Przemysł 4.0, Robotyka, Technologie informacyjne w systemach automatyki, Komputerowe systemy zarządzania procesami przemysłowymi, Embedded robotics.

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na PWR.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu