Progi punktowe na UMED we Wrocławiu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi standardową rekrutację, jak większość uczelni w Polsce. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brany jest wynik otrzymany na maturze. Przeliczany jest on na punkty rekrutacyjne. Na ich podstawie wybierani są najlepsi maturzyści, którzy otrzymają status studenta na wymarzonym kierunku.

Warto jednak pamiętać, że na Uniwersytecie Medycznym obowiązują progi punktowe. Osiągnięcie minimalnego progu punktowego pozwala przystąpić do procesu rekrutacji. Pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego, który wymagany jest w czasie rekrutacji na dany kierunek.

Pod uwagę brany jest wynik egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Na kierunku lekarskim, jako przedmiot dodatkowy pod uwagę brany jest wynik z biologii oraz chemii. A na farmacji i analityce medycznej chemia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu Medycznego.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Poza otrzymanymi ocenami na maturze, w procesie rekrutacyjnym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pod uwagę również są brane osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych i wybranych konkursów ogólnopolskich.

Osoby będące ich laureatami lub finalistami są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów i nie obowiązuje ich opłata rekrutacyjna.

Warto pamiętać, że uprawnienia przyznawane są kandydatowi tylko w roku zdania matury.

Kiedy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu co roku podaje informację o minimalnej liczbie punktów, jaką w procesie rekrutacyjnym musi otrzymać kandydat starający się o miejsce na wybranym kierunku. Od kilku lat minimalna liczba punktów uprawniająca przyszłego studenta do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny wynosi 150 punktów, w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych.

Jednak z każdego z nich wynik nie może być niższy niż 30 punktów. Na pozostałych kierunkach kandydat musi otrzymać minimum 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Jeśli maturzysta nie uzyskał takiego wyniku, w procesie rekrutacyjnym nie będzie brany pod uwagę.

Zobacz więcej: Warunki rekrutacji na UMED.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku 2023

 

1. Kierunek lekarski – minimalny próg: 259 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Kierunek lekarski, to studia, które kształcą przyszłych lekarzy. Poza zdobyciem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu medycyny, student podczas zajęć doskonali również swoje kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność rozmowy z pacjentem. Po studiach absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowej i prywatnej służby zdrowia, jak przychodnie, szpitale czy inne placówki medyczne.

Z czasem mogą oni również otworzyć własny gabinet lekarski. Ponadto absolwenci kierunku lekarskiego mogą pracować w instytucjach badawczych, zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem w wiedzy prozdrowotnej, ośrodkach rozwojowych i firmach farmaceutycznych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UMED.

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny – minimalny próg: 252 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny kształci przyszłych lekarzy stomatologów. Absolwenci po ukończeniu tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia chorób i zaburzeń w zakresie jamy ustnej.

Po otrzymaniu dyplomu absolwenci mogą pracować jako lekarz dentysta w zakresie całej stomatologii lub może po uzyskaniu jednej ze specjalizacji pracować jako specjalista posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu np. stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej czy też protetyki i ortodoncji.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UMED.

3. Zdrowie publiczne – minimalny próg: 96 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, który łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. Na tym kierunku prowadzone są dwie specjalności: Zdrowie populacyjne oraz Organizacja i zarządzanie.

Po studiach absolwenci zdrowia publicznego mogą znaleźć pracę w opiece zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym, samorządzie terytorialnym, administracji państwowej oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia. Absolwenci mogą również zajmować się profilaktyką prozdrowotną, marketingiem i promocją na rynku medycznym.

Zobacz więcej: Zdrowie publiczne na UMED.

4. Analityka medyczna – minimalny próg: 75 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Studia na kierunku Analityka medyczna pozwalają zdobyć tytuł diagnosty laboratoryjnego. Podczas studiów można posiąść wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej, tak aby później móc ją wykorzystać w pracy. Obecnie dostępnych jest 14 specjalizacji, m.in.: mikrobiologia medyczna, medyczna diagnostyka laboratoryjna, laboratoryjna genetyka medyczna lub sądowa czy laboratoryjna transfuzjologia medyczna.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych zarówno w publicznych, jak i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.

Zobacz więcej: Analityka medyczna na UMED.

5. Ratownictwo medyczne – minimalny próg: 72 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Podczas studiów na kierunku Ratownictwo medyczne studenci kształcą swoje umiejętności praktyczne, które są niezbędne do podjęcia pracy jako ratownik medyczny. Po studiach absolwenci tego kierunku nie muszą pracować jedynie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Po kilku latach stażu można znaleźć również zatrudnienie w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub w GOPR/TOPR. Ponadto osoby z doświadczeniem zawodowym mogą również prowadzić szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy I Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zobacz więcej: Ratownictwo medyczne na UMED.

 

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu