Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kierunki techniczne we Wrocławiu

Kierunki techniczne we Wrocławiu1. Automatyka i robotyka

 

Kierunek kształci przyszłych specjalistów w następujących zakresach: projektowania, realizacji oraz eksploatacji inteligentnych systemów, które samoczynnie kontrolują: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, procesy technologiczne, jakość produkcji, zachowanie pojazdów i robotów czy chociażby bezpieczeństwo budynków.

Studenci uczą się analizować i projektować układy automatyki, sterować mikroprocesorowymi urządzeniami przemysłowymi czy robotami (wraz z programowaniem).

Po studiach absolwenci znajdą pracy jako, np. projektanci systemów sterowania, inżynierzy ds. serwisu, inżynier ds. sprzedaży czy jako programiści systemów produkcyjnych.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Politechnika Wrocławska - Automatyka i robotyka

 

2. Biotechnologia

 

Program studiów na Biotechnologii oferuje studentowi zdobycie kompleksowej wiedzy, zawierającej w sobie elementy wielu dyscyplin naukowych.

Studenci uczą się zarówno przedmiotów podstawowych w rozszerzeniu (matematyka, fizyka czy chemia), ale również zdobywają cenne umiejętności z zakresu biologii eksperymentalnej czy biotechnologii.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w, m.in. przedsiębiorstwach naukowo-badawczych związanych z produkcją materiałów najnowszej generacji, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym bądź przy produkcji zwierzęcej.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytet Wrocławski - Biotechnologia, Politechnika Wrocławska - Biotechnologia oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Biotechnologia.

 

3. Budownictwo

 

Student na kierunku, jakim jest Budownictwo nabywa komplet cennej wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnościami praktycznymi.

Stanowią one fundament do twórczej pracy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, obiektów inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych, zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.


Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą zatrudnienie w branży budowlanej, a także będą mogli założyć własną działalność gospodarczą.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 2 uczelniach publicznych: Politechnika Wrocławska - Budownictwo oraz Uniwersytet Przyrodniczy - Budownictwo.

 

4. Geodezja i kartografia

 

Są to studia idealne dla każdego, kto w kręgu swoich zainteresowań ma geografię, a zwłaszcza mapy.

Student zapoznaje się zarówno z podstawowymi elementami wiedzy matematycznej, przyrodniczej oraz technicznej, jak i specjalistycznymi zagadnieniami dotyczącymi geodezji i kartografii.

W ramach programu studenci mają okazję zapoznać się z metodami obserwacji czy prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy - Geodezja i Kartografia oraz Politechnika Wrocławska - Geodezja i Kartografia.

 

5. Gospodarka przestrzenna

 

Kierunek Gospodarka przestrzenna dostarcza studentowi specjalistycznej wiedzy z zakresu aspektów środowiskowych oraz prawnych dotyczących gospodarowania przestrzenią. Program uwzględnia naukę właściwego planowania oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji.

Ponadto studenci mają do swojej dyspozycji szereg praktycznych zajęć, które są realnym przełożeniem na ich przyszłe zatrudnienie w tej dziedzinie.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy - Gospodarka przestrzenna, Politechnika Wrocławska - Gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny - Gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytet Wrocławski - Gospodarka przestrzenna.

 

6. Informatyka

 

Studia informatyczne przygotowują do zawodu specjalisty z zakresu różnych technik oraz algorytmów komputerowych.

Studenci nabywają wiedzę dotyczącą informatyki teoretycznej, praktycznej, a także zagadnień związanych z systemami komputerowymi, bazami danych czy sztucznej inteligencji wykorzystywanej w technologiach informatycznych.


Absolwenci odnajdą się nie tylko w zawodzie informatyka, ale i programisty po ukończeniu odpowiednich certyfikacji i szkoleń.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytet Wrocławski - Informatyka, Uniwersytet Ekonomiczny - Informatyka oraz Politechnika Wrocławska - Informatyka Stosowana.

 

7. Inżynieria środowiska

 

Studia na tym kierunku kształcą specjalistów, którzy dysponują wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych.

Są oni przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji typowych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu oraz ochronie środowiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Absolwenci będą mogli prowadzić działalność inżynierską w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania

wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 2 uczelniach publicznych: Politechnika Wrocławska - Inżynieria środowiska oraz Uniwersytet Przyrodniczy - Inżynieria środowiska.

 

8. Telekomunikacja

 

Studenci podczas studiowania telekomunikacji uczą się projektować, budować, testować, rozwijać i utrzymywać systemy, a także sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Ponadto nabywają ważne umiejętności, które pomogą im tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie jako operatorzy sieci komórkowych, w start up’ach czy jako producenci specjalistycznego oprogramowania.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Politechnika Wrocławska - Telekomunikacja.


Data publikacji: 22.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław