Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kierunki społeczne i humanistyczne we Wrocławiu

Kierunki społeczne i humanistyczne we Wrocławiu1. Filozofia

 

Podczas studiów filozoficznych student poznaje istotne zagadnienia z dziedzin, takich jak historii filozofii, logiki i etyki. Nabywa także umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji różnorodnych tekstów.

Wszystkie powyższe kompetencje pozwolą absolwentom swobodniej poruszać się na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, m.in. w mediach, instytucjach kultury oraz jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Filozofia

 

2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Na Dziennikarstwie studenci nabywają zarówno wiedzę ogólną, jak i tą specjalistyczną. Dotyczy ona funkcjonowania mediów oraz zasad ich działania. Program studiów ma charakter praktyczny i w dużej części opiera się na zajęciach warsztatowych.

Kierunek nie tylko umożliwia wykonywanie zawodu dziennikarza, ale też innych zawodów związanych z mediami czy szeroko pojętą komunikacją społeczną, m.in. public relations i reklamą.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

3. Komunikacja wizerunkowa

 

Jest to kierunek, który ma na celu wykształcić specjalistów w dziedzinach związanych z komunikacją, zarządzaniem wizerunkiem oraz pracowników sektora creative industries.

Studenci uczą się funkcjonować na rynku pracy, mają okazję współpracować z agencjami PR oraz reklamowymi, a zajęcia są odzwierciedleniem najnowszych trendów w badaniach komunikacji, mediów, reklamy czy public relations.

Absolwenci z powodzeniem znajdą pracę w: agencjach brandingowych, PR oraz Communication Design, studiach projektowych i graficznych czy domach mediowych.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Komunikacja wizerunkowa.

 

4. Politologia

 

Politologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych, a także ich społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowaniach.

Dzięki stale udoskonalanemu innowacyjnemu programowi studiów studenci zdobywają szeroki zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru polityki, psychologii społecznej, prawa, gospodarki czy socjologii.

Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w administracji publicznej, organizacjach społecznych, w biznesie itd.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Politologia

 

5. Psychologia

 

Kierunek Psychologia ma bardzo elastyczny charakter i daje wiele możliwości zaplanowania własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych predyspozycji studenta.

Może on sprawdzić się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej jak np. w psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży czy psychologii zarządzania i społecznej.

Pracę po studiach można znaleźć zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym jako terapeuta, coach czy psycholog.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Psychologia

 

6. Reklama 

 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w kreowaniu i komunikowaniu marki. Student nauczy się m.in. diagnozować i analizować sytuację zastaną w kontekście rynku, konsumentów, relacji biznesowych; budować strategię komunikacji marki online oraz offline czy zarządzać komunikacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji (w tym consulting, kontakty z mediami, project management).

Ukończenie studiów umożliwia znalezienie pracy w szeroko pojętym brandingu, reklamie czy marketingu.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 2 uczelniach prywatnych: SWPS we Wrocławiu - Reklama i public relations, Uniwersytet WSB Merito - Marketing i social media.

 

7. Socjologia 

 

Na kierunku Socjologia student poznaje reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Zdobywa on wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nabywa umiejętności związane z pracą w zespole czy komunikowaniem się z otoczeniem.

Dodatkowo student uczy się właściwego tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Po ukończeniu nauki możliwe jest podjęcie pracy w instytutach badawczych, firmach marketingowych, instytucjach rządowych i samorządowych, public relations i reklamą.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytet Wrocławski - Socjologia, Uniwersytet Ekonomiczny - Socjologia ekonomiczna.

 

8. Pedagogika

 

Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółowe zagadnienia wiedzy pedagogicznej.

Zapoznają się również z współczesnymi teoriami pedagogicznymi, a także na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy) czy jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach socjalizacyjnych oraz placówkach kultury.

Ten kierunek możesz studiować we Wrocławiu na uczelni publicznej: Uniwersytet Wrocławski - Pedagogika

 

 


Data publikacji: 22.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław