Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kierunki techniczne w Łodzi

Kierunki techniczne w Łodzi1. Automatyka i robotyka

 

Automatyka i Robotyka to studia, które skupione są na projektowaniu i programowaniu oraz zarządzaniu systemami automatycznymi oraz robotami.

Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu elektrotechniki, informatyki, mechaniki, sterowania i sztucznej inteligencji. Studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu i programowaniu sterowników, systemów pomiarowych, robotów przemysłowych i mobilnych.

Praktyczne zajęcia obejmują laboratoria z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania specjalistycznego oraz projekty inżynierskie.

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na uczelni publicznej: Politechnika Łódzka - Automatyka i Robotyka.

 

2. Biotechnologia

 

Jest to kierunek, który skupia się wokół wykorzystania biotechnologicznych procesów organizmów w celu rozwoju nowych technologii.

Istotne są także zastosowania biomedyczne.

Edukacja na tym kierunku obejmuje biologię, chemię, genetykę, mikrobiologię, a także inżynierię biomedyczną.

Biotechnologia w Łodzi rozwija umiejętności badawcze, analizy danych, projektowania eksperymentów i pracy w zespołach naukowych.

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na 3 uczelniach publicznych: Politechnika Łódzka - Biotechnologia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Biotechnologia oraz Uniwersytet Łodzki - Biotechnologia.

 

3. Budownictwo

 

Studia na kierunku Budownictwo w Łodzi skupiają się na projektowaniu, budowie i zarządzaniu budynkami oraz infrastrukturą.

Program nauczania obejmuje różnorodne tematy związane z technologią budowlaną, konstrukcjami, zarządzaniem budową, planowaniem przestrzennym i ekologią.

Absolwenci mają szerokie możliwości zawodowe w branży budowlanej, w firmach budowlanych, biurach projektowych, instytucjach miejskich, nadzorze budowlanym oraz w usługach inżynieryjnych.

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na uczelni publicznej: Politechnika Łódzka - Budownictwo.

 

4. Geodezja i Kartografia

 

Geodezja i Kartografia jest to kierunek koncentrujący się na pomiarach terenowych, opracowywaniu map oraz analizie danych przestrzennych.

Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych, opracowywania map cyfrowych, tworzenia baz danych geoprzestrzennych oraz analizy danych geograficznych.

 

5. Gospodarka przestrzenna

 

Gospodarka przestrzenna dotyczy planowania, kształtowania i zarządzania przestrzenią miejską i regionalną.

Studenci spotykają się tutaj z przedmiotami z zakresu urbanistyki, planistyki, ekonomii, geografii i polityki miejskiej.

Ponadto zdobywają umiejętności w analizie przestrzennej, opracowywaniu strategii rozwoju, diagnozowaniu problemów

przestrzennych oraz tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki - Gospodarka Przestrzenna.

 

6. Informatyka

 

Kierunek informatyka dotyczy wiedzy ogólnej z aspektu całej dziedziny informatyki.

Studenci dowiadują się tutaj jak działają bazy danych, systemy komputerowe, sztuczna inteligencja, a także podstaw z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Stanowią znamienity punkt wyjścia do dalszej edukacji w dziedzinie IT w ściślej ukierunkowanej specjalizacji jak choćby programowanie. 

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na 2 uczelniach publicznych: Politechnika Łódzka - Informatyka oraz Uniwersytet Łódzki - Informatyka.

 

7. Inżynieria środowiska

 

Studiując inżynierię środowiska dowiesz się w jaki sposób rozwiązywać problemy związane z ochroną i odtwarzaniem środowiska naturalnego.

Absolwenci potrafią m.in. oceniać i monitorować jakość powietrza, wody czy też gleby.

Potrafią także projektować i uruchamiać instalacje oczyszczania ścieków i odpadów, a również gospodarować surowcami naturalnymi.

Inżynieria Środowiska rozwija umiejętności analitycznego myślenia, pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska.

Ten kierunek możesz studiować w Łodzi na uczelni publicznej: Politechnika Łódzka - Inżynieria środowiska w budownictwie.


Data publikacji: 27.06.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź