Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Ekonomia - 6 uczelni

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Psychologia Biznesu Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2400zł od

  - spec. Psychologia ekonomiczna Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIiU) ( zobacz więcej )

93-008 Łódź

ul. Rzgowska 17a

tel.:

42 275-01-00, 42 275-01-01

ikonka email do uczelni

wsinf@wsinf.edu.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888, 42 63 15 800/801

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki (UŁ) ( zobacz więcej )

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

ikonka email do uczelni

rekrutacja@uni.lodz.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Ekonomia w Łodzi

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 2040 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem ekonomia w Łodzi

Wybierasz się na ekonomię? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych informacji na temat studiów ekonomicznych w Łodzi – sprawdź, jakie uczelnie w Łodzi oferują ten kierunek studiów i jak przebiega rekrutacja!

Początki ekonomii sięgają czasów starożytnych – Grecy używali jej do określania zasad gospodarstwa domowego, a rozważania ekonomiczne były jednym z obszarów filozofii. W polu zainteresowań współczesnej ekonomii jest jednostka i społeczeństwo, a dokładniej sposób, w jaki wykorzystują one dostępne zasoby, celem wytwarzania, dystrybuowania oraz konsumowania dóbr.

Ekonomia, jako nauka, skupia się na zjawiskach, które na co dzień znamy choćby z mediów – na bezrobociu, inflacji, równowadze i wzroście gospodarczym, a także na roli rządu w procesach związanych z gospodarowaniem. Wszystkie te kwestie, a także wiele innych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, będą przedmiotem studiów ekonomicznych.

Państwowe uczelnie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki to jedyna uczelnia państwowa, która oferuje studia w Łodzi na kierunku ekonomia. Ten kierunek studiów jest prowadzony w ramach Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

Studia na kierunku ekonomia (I i II stopnia) prowadzone są tutaj zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia niestacjonarne są płatne (3800 zł za rok).

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

• zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa,
• kierowanie małą i średnią firmą,
• kreowanie kompetencji menedżerskich,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej,
• inwestycje kapitałowe,
• inwestycje i nieruchomości.Wydział Ekonomiczno-społeczny prowadzi także kierunek studiów Economics – studia ekonomiczne I stopnia prowadzone w języku angielskim (studia płatne – 3000 zł), a także kierunki: ekonomia ekobiznes (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) oraz ekonomia miasta zrównoważonego (studia stacjonarne I stopnia)

Prywatne uczelnie w Łodzi

Ekonomię można studiować na dwóch prywatnych łódzkich uczelniach:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

AHE oferuje kandydatom studia na kierunku ekonomia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, a także online. Są to studia I stopnia. Miesięczne czesne za studia stacjonarne wynosi 350 zł, za niestacjonarne – 320 zł. W toku studiów studenci wybierają specjalność: kompetencje menadżerskie; rachunkowość i finanse; windykacja należności; rynki finansowe – strategie inwestycyjne; zarządzanie instytucjami wsparci i aktywizacji społecznej osób starszych.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego

Studia I stopnia na kierunku ekonomia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w formie
e-learningu. Jest to połączenie nauki przez Internet z zajęciami odbywającymi się w czasie zjazdów (3 zjazdy w semestrze). W ramach studiów oferowana jest specjalność – rachunkowość. Comiesięczne czesne wynosi 300 zł.

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Łódzki

Rekrutacja na państwowe studia I stopnia na kierunku ekonomia przebiega w opaciu o wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów – zasady opisane są w poniższej tabeli:

zdjecie
Źródło: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-i-stopnia-licencjackie/ekonomia/

Na studia II stopnia, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, studenci kwalifikowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

Wybrane przedmioty na kierunku ekonomia

Studenci, którzy wybiorą kierunek studiów ekonomia, będą uczestniczyli w wykładach
i ćwiczeniach z następujących przedmiotów:

• mikroekonomia,
• makroekonomia,
• matematyka,
• statystyka opisowa,
• ekonometria,
• rachunkowość,
• ekonomia integracji europejskiej,
• międzynarodowe stosunki gospodarcze,
• ekonomia rynku pracy,
• controlling,
• zakładanie i prowadzenie własnej firmy,
• główne nurty ekonomii,
• ekonomia matematyczna,
• polityka fiskalna
• i inne...

autor: Marta Zalewska