Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Psychologia na UAM w Poznaniu - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Psychologia na UAM w Poznaniu - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2023/2024

 

Mając na uwadze coraz szerszą ofertę edukacyjną, dostępną na uczelniach, trzeba pamiętać, że każda szkoła wyższa może przyjmować studentów, stosując odmienne, ustalone przez siebie zasady rekrutacyjne, różniące się w szczegółach między sobą.

Najlepszym sposobem uzyskania aktualnych informacji dotyczących harmonogramów rekrutacyjnych i obowiązujących zasad przyjęć na studia wyższe, będzie odwiedzenie strony zasady rekrutacji - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Zawarte na stronie informacje pomogą zdobyć wiedzę na temat bieżących spraw i wytycznych dotyczących naboru studentów.

Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, bazuje na sprawdzonych procedurach stosowanych podczas procesu rekrutacyjnego, prowadząc nabory studentów na nowy rok akademicki według przystępnego kandydatom regulaminu.

budynek UAM
uniwersytet Mickiewicza


Terminarz rekrutacji 2023/2024 na UAM

 

- Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK jest 1 czerwca 2023r. 

- Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data przelewu) przypada na dzień 11 lipca 2023r.

Więcej o terminach rekrutacji na stronie: Harmonogram rekrutacji na UAM.


Jednolite studia magisterskie

 

Kandydaci na kierunek Psychologia, oferowany przez Uniwersytet i. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyjmowani są na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości.

Wyniki egzaminów maturalnych otrzymują ustaloną liczbę punktów (punktacja uwzględnia czy zdawany przedmioty rozszerzone i podstawowe oraz rodzaj matury stara/nowa), punktacją objęte są przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka, matematyka.
 

Opinie o Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Większość ośrodków akademickich, prowadzi własne strony, zachęcające maturzystów do wybrania kierunku studiów dostępnych w ich ofercie edukacyjnej, warto jednak odwiedzić również stronę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – opinie, gdzie oprócz suchych faktów, statystyk i danych o uczelni.

Można tam znaleźć recenzje, opinie i spostrzeżenia studiujących obecnie na uczelni osób, które mogą być bardzo pomocne dla kandydatów na wyższe uczelnie.
 

opinie o studiach
studenci


Opis studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Studia na kierunku Psychologia na UAM w Poznaniu, przygotowują studentów do późniejszej pracy związanej z niesieniem pomocy psychologicznej zarówno w zespołach jak i prywatnych gabinetach.

Duża ilość ćwiczeń terenowych w instytucjach opieki zdrowotnej i placówkach pomocy społecznej, dzięki czemu studenci w sposób praktyczny zdobywają umiejętności poprawnej diagnozy, uczą się etyki zawodu i odpowiedzialności w wymagającym empatii zawodzie psychologa.

Więcej informacji o kierunku: Program studiów na kierunek Psychologia na UAM.
 

psycholog
psychologia


Czego się nauczysz na tym kierunku?

 

Nauka na kierunku Psychologia, prowadzonym przez UAM w Poznaniu, to zarówno wykłady z dziedzin ogólnoakademickich, przedmioty kierunkowe, podstawy medycyny, diagnostyki, filozofii jak i zajęcia praktyczne.

Studenci w trakcie studiów wybierają specjalizację związaną z nauką psychologii stosownej taką jak: Psychologia społeczna, kliniczna człowieka dorosłego, pracy i organizacji czy edukacji, które wyznaczają kierunek przyszłej pracy zawodowej.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to:

  • filozofia z elementami logiki,
  • procesy poznawcze,
  • psychologia rozwoju człowieka,
  • zdrowie publiczne,
  • diagnoza psychologiczna.

 

Zobacz również: 


Data publikacji: 04.07.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu - Psychologia

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Psychologia w Poznaniu

Inne uczelnie z kierunkiem Psychologia w innych miastach