Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2023/2024


Obecnie każda uczelnia może stosować własne reguły dotyczące naboru na studia wyższe, terminów przyjęć i sposobu naliczania punktów rekrutacyjnych, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze uczelni.

W zakładce - zasady rekrutacji – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, umieszczane są wszystkie aktualne wytyczne obowiązujące absolwentów szkół średnich kandydujących na dany kierunek i aktualne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór studentów, stosując zasady rekrutacyjne przyjęte przez większość dużych ośrodków akademickich, według przejrzystych procedur

 

budynek UAM
uniwersytet Mickiewicza

 

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Czas trwania: 5 lat


Studia na kierunku Prawo na UAM w Poznaniu, w trakcie naboru studentów, prowadzą postępowanie rekrutacyjne, opierające się o zasady rankingowe, uwzględniające liczbę punktów przyznanych za wyniki z egzaminów maturalnych.

Uczelnie biorą pod uwagę przedmioty takie jak: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, punktacja może się różnić w stosunku do zdawanych przedmiotów rozszerzonych i podstawowych, jak i w przypadku starej/nowej matury.

Więcej o kierunku: Program studiów na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

TEKST ALTERNATYWNY
TEKST ALTERNATYWNY

 

Opinie o Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu


Duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o wyborze przyszłej szkoły wyższej mogą mieć głosy studentów i absolwentów kończących wybrany kierunek, które znajdziesz tutaj– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – opinie, spojrzenie na uczelnię okiem studenta może być często bardzo pomocne dla kandydatów.

 

Opis studiów na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na UAM w Poznaniu, umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy na temat prawa polskiego i obowiązującego w Unii Europejskiej, orzecznictwa stosowanego w sądach i trybunałach, zasad tworzenia przepisów prawnych i ich wykładni, interpretacji przepisów prawnych czy posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym.

Absolwenci kierunku, zajmują prestiżowe posady w sądownictwie, wymiarze sprawiedliwości, prokuraturze, prowadzą własną działalność prawniczą, zostają adwokatami, radcami prawnymi lub obsługują instytucje państwowe.   

 

prawo
prawo na UAM

 

Czego się nauczysz na Prawie na UAM-ie?


Ciężkie studia na kierunku Prawo, realizowane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obejmują naukę między innymi wszystkich działów prawnych, zasad funkcjonowania organów państwowych i wymiaru sprawiedliwości, analizy procesów prawnych, posługiwania się specjalistycznymi sformułowaniami prawnymi i językiem prawniczym, czy relacji zachodzących między prawem krajowym a Unijnym.

Wśród wykładanych na kierunku przedmiotów, realizowane są między innymi:

  • prawoznawstwo,
  • logika prawnicza,
  • doktryny polityczno - prawne,
  • historia prawa publicznego,
  • prawo międzynarodowe publiczne,
  • postępowanie karne,
  • publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji.

Więcej informacji o studiowaniu tego kierunku przeczytasz w artykule Co dają studia prawnicze? Zalety studiowania prawa.

 

Zobacz również:

Informacje o kierunku Prawo na 6 uczelniach w Poznaniu

Informacje o kierunku Administracja na 6 uczelniach w Poznaniu


Data publikacji: 27.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu - Prawo

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Prawo w Poznaniu

Inne uczelnie z kierunkiem Prawo w innych miastach