Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Prawo - 8 uczelni

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 222

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo

Prawo dla magistrów i licencjatów*

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE)

61-875 Poznań

al. Niepodległości 10

tel.:

61 856-91-91

ikonka email do uczelni

www.ue.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

amu.edu.pl

dnuam@amu.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB)

61-579 Poznań

ul. Niedziałkowskiego 18

tel.:

61 833 14 33 wew. 101, 103

ikonka email do uczelni

www.ewsb.eu

rekrutacja@universityofbusiness.eu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

60-320 Poznań

ul. Bułgarska 55

tel.:

61 832-11-79

ikonka email do uczelni

www.wspia.pl

kontakt@wspia.pl

Uczelnie z kierunkiem prawo w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Kierunek: Prawo
Limit miejsc: 270
Przyjęci od liczby punktów: 64/100 pkt

zdjecie


Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, które w sposób kompleksowy przygotowują studentów do wykonywania zawodu prawnika, a także do dalszego kształcenia na poszczególnych aplikacjach prawniczych. W trakcie nauki studenci poznają szczegółową wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, między innymi prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, spółek, konstytucyjnego, a także wielu innych dziedzin prawniczych. Kształcenie łączy w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności w trakcie seminariów, ćwiczeń czy konwersatoriów. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w skład której wchodzą zarówno profesorowie różnych dziedzin prawa, jak i prawnicy – praktycy, którzy realizują praktyczne kształcenie. Wysoki poziom nauczania, możliwość realizowania pasji i zainteresowań w wielu kołach naukowych i stowarzyszeniach, a także kształcenie według nowoczesnych standardów gwarantują pełne zadowolenie z wybranego kierunku.

Uniwersytet Ekonomiczny
Kierunek prawno-ekonomiczny
Przyjęci od liczby punktów: 149,0/200 pkt

zdjecie


Kierunek prawno-ekonomiczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to propozycja kształcenia dla osób, które chcą zdobyć szerokie kompetencje w dziedzinie prawa, ale również poparte rozległą wiedzą ekonomiczną. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie, uzupełniające magisterskie. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i i gospodarczym, uczą się wykorzystywania w praktyce i łączenia kompetencji prawnych i ekonomicznych. Kierunek jest innowacyjny, a jednocześnie oparty na najwyższych standardach akademickich, a także poparty zapotrzebowaniem rynku pracy. W procesie nauki studenci zdobywają rozległą wiedze teoretyczną, ale również wiele umiejętności praktycznych. Kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej, nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów – praktyków, którzy w czasie ćwiczeń i seminariów dzielą się swoim praktycznym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie.

SWPS

zdjecie


Prawo na SWPS w Poznaniu to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, realizowane w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program nauczania jest tu nowoczesny, innowacyjny i nastawiony na jak najlepsze wykształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji. Studenci w trakcie wykładów poznają wszystkie przedmioty wymagane podstawą programową, między innymi prawo karne, cywilne, rzymskie, konstytucyjne, handlowe, prawo spółek i inne dziedziny prawa. Studia uczą praktycznego, analitycznego myślenia, właściwej interpretacji przepisów, korzystania z bazy aktów prawnych i stosowania prawa w praktyce. Każdy student prawa jest pod opieka indywidualnego tutora, który wspiera go w rozwoju, pomaga określić ścieżkę specjalizacyjną i wybór konkretnej drogi zawodowej. W trakcie nauki studenci uczą się, jak rozwiązywać skomplikowane zagadnienia z dziedziny prawa, kształcą umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, a także kompleksowo przygotowują się do podejścia do egzaminów aplikacyjnych.

Zobacz także inne pokrewne kierunki studiów: oferta studiów na kierunku Administracja w Poznaniu.

Oferta kształcenia na kierunku: Historia w Poznaniu

Sprawdź więcej: studia w Poznaniu na kierunku Zarzadzanie .