Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Organizacje studenckie w Poznaniu

Organizacje studenckie w Poznaniu1.  Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu

 

 
   
  

Akademickie Związki Sportowe działają w naszym kraju od ponad 100 lat, promując wśród młodzieży akademickiej zdrowy tryb życia, kulturę fizyczną i umożliwiają rozwijanie pasji sportowych. Pierwszy AZS utworzony został w 1909r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie działają niemal przy każdej uczelni wyższej. Historia Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu sięga 1919r., kiedy utworzono AZS na Uniwersytecie Poznańskim, który rozpoczął w okresie międzywojennym upowszechnianie gier zespołowych w Wielkopolsce.

Obecnie w Poznaniu działa ponad 20 Klubów Uczelnianych AZS. Studenci dzięki tej organizacji mają możliwość zarówno amatorskiego uprawiania sportu, jak i zupełnie profesjonalne podejście do sportu wyczynowego.

Przeprowadzane przez ZAS Akademickie Mistrzostwa Polski, pozwalają wyłonić najlepszych w kraju sportowców, którzy z powodzeniem reprezentują kraj na arenie międzynarodowej i zasilają polską kadrę olimpijską, stanowiąc zazwyczaj 30% składu. Przez lata AZS w Poznaniu wykształcił światowej sławy sportowców i mistrzów olimpijskich, wychowankami poznańskich Klubów Uczelnianych byli miedzy innymi Wojciech Fibak i Szymon Ziółkowski.    

Zobacz również stronę firmową:

AZS Poznań

Kluby Uczelniane AZS w Poznaniu:


2.  Koła naukowe na poznańskich uczelniach

  

   
  

Koła Naukowe, to organizacje działające przy uczelniach wyższych, które dają studentom możliwość rozwoju własnych zainteresowań naukowych, zgłębianie studiowanego przedmiotu jak i uczestnictwo w zajęciach międzywydziałowych.

Praktycznie każda uczelnia, prowadzi Koła Naukowe związane z charakterem wykładanych przedmiotów, jednak często realizowane są również Koła typowo hobbistyczne oferujące działalność wydawniczą, związaną z fotografią, podróżami czy nawet grami komputerowymi. Poznańskie Koła Naukowe dają studentom szeroki wachlarz wyboru ciekawych zajęć, gdzie mogą oddawać się swoim pasjom i pracować nad samorozwojem.

Organizacje działające przy szkołach wyższych starają się stworzyć studentom jak najlepsze warunki działalności Kół Naukowych, dlatego często organizowane są ciekawe sympozja, atrakcyjne wykłady, wyjazdy integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami świata nauki, biznesu, polityki czy kultury.

Koła Naukowe działające przy poznańskich uczelniach, to doskonały pomysł dla studentów na ciekawe spędzanie wolnego czasu, okazja zgłębiania wiedzy z zakresu interesujących dziedzin i możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami

 

Uczelniane Koła Naukowe w Poznaniu:

 

3.  Erasmus dla studentów w Poznaniu


  

   
  

 

Międzynarodowy program Erasmus, powołany został do życia w 1987r. na wniosek Komisji Europejskiej. Celem programu jest szeroko zakrojona działalność na rzecz edukacji, młodzieży, sportu i szkoleń. Większość polskich uczelni, odl wielu lat bierze udział w tym popularnym wśród studentów i pracowników akademickich programie.

Erasmus+, daje możliwość sfinansowania wyjazdu zagranicznego i podjęcie nauki, pracy, stażu czy odbycia praktyk w wybranych krajach europejskich. W programie bierze udział kilkanaście tysięcy polskich studentów i ponad 2mln w całej Unii Europejskiej.

Poznańskie uczelnie w większości posiadają kartę Erasmus. Wymiana studentów, pracowników naukowych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów cieszy się co roku dużym zainteresowaniem.

Rozpoczynając studia w Poznaniu, można po drugim semestrze ubiegać się o dofinansowanie na kontynuację nauki w europejskiej uczelni, gdzie można odbyć I lub II semestry, a wyniki egzaminów zaliczonych zagranicą są honorowane przez macierzyste uczelnie. Warto zainteresować się programem już po I roku studiów, a praktycznie każda poznańska uczelnia państwowa i prywatna realizuje kartę Erasmus+.

 

Program Erasmus w Poznaniu:

 

4.  Aiesec w Poznaniu

  

   
  

 

AIESEC, to działająca od 1948r., jedna z największych międzynarodowych organizacji na świecie. AIESEC powołano do życia, krótko po II wojnie światowej, założeniem organizacji było utrzymanie światowego pokoju, poprzez tworzenie nowych przywódców i przyszłych liderów narodowych, którzy będą działali na rzecz rozwiązywania globalnych problemów, a ich celem będzie budowanie lepszej przyszłości dla całego ogółu ludzkości. Ta pozarządowa organizacja, prowadząca działalność niedochodową, pojawiła się na polskich uczelniach w latach 60-tych XXw.

Obecnie AIESEC prowadzi swoje oddziały w 120 krajach, poszukując studentów zainteresowanych własnym samorozwojem, nieobojętnych na globalne problemy współczesnego świata. Poznański oddział AIESEC, od ponad 40 lat prowadzi rekrutację wśród wielkopolskich studentów, dając szerokie możliwości rozwoju dla ambitnych osób i przyszłych zarządców.

Dzięki uczestnictwu w programach realizowanych przez AIESEC, studenci poznańskich uczelni, mogą brać udział w badaniach naukowych, realizować staże i prowadzić akcje wolontariatu w Polsce i ponad stu innych krajach.

Zobacz również stronę firmową:

Odział AIESEC w Poznaniu

Uczelniane oddziały AIESEC:


5.  Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo   
  

 

ASK Soli Deo, to największe w Polsce stowarzyszenie skupiające katolicką młodzież uczelnianą w Polsce. Patronem stowarzyszenia jest kardynał Stefan Wyszyński, a swoją nazwę zawdzięcza jego częstemu zawołaniu „Soli Deo”, co można tłumaczyć – Jedynemu Bogu.

Swoją działalność Akademickie Stowarzyszenie Katolickie rozpoczęło w 1987r. i bardzo szybko znalazło uznanie wśród młodzieży ceniącej sobie wartości chrześcijańskie. Soli Deo prowadzi działalność wychowawczą mającą na celu przygotowanie studentów do ważnej roli życia społecznego jaką pełni katolicka inteligencja.

Swoją działalność prowadzi poprzez wspólne rekolekcje międzyuczelniane, spotkania misyjne, modlitwy i szeroko zakrojone akcje charytatywne takie jak organizowanie honorowego krwiodawstwa czy pozyskiwanie dawców szpiku kostnego.

Studenci zrzeszeni w Soli Deo mają okazję do częstych wyjazdów integracyjnych, spotkań z interesującymi ludźmi i licznych wycieczek turystycznych również poza granicami kraju. W Poznaniu działalność Soli Deo skupia się przy Uniwersytecie medycznym, jednak większość poznańskich uczelni współpracuje z ASK organizując liczne spotkania młodzieży katolickiej.

 

 

6.  Studenckie Forum Business Centre Club Poznań   
  

Studenckie Forum Business Centre Club, to fundacja, która powstała dzięki staraniom Instytutu Lobbingu BCC w 2001r., jako organizacja pozarządowa. Powołanie do życia tej organizacji studenckiej miało na celu zrzeszanie młodych, przedsiębiorczych osób, które zainteresowane będą współczesną gospodarką i poruszaniem się w świecie biznesu.

Główne działania Studenckiego Forum BCC opiera się na wolontariacie, w którym czynnie udziela się blisko 500 osób. Od czasu powołania organizacji do życia, cieszy się ona dużym zainteresowaniem studentów kierunków nie tylko ekonomicznych, fundacja posiada swoje oddziały przy praktycznie wszystkich ośrodkach uniwersyteckich w Polsce.

Główne działania organizacji skupiają się na kształtowaniu wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, uczą zarządzania budżetem, organizują szkolenia, wykłady i spotkania z wiodącymi na rynku przedsiębiorcami. Działania organizacji kierowane są zarówno do studentów pragnących zdobyć umiejętności przydatne w świecie biznesu, jak i do odnoszących sukcesy i początkujących przedsiębiorców.

Poznańskie Studenckie Forum Bussines Centre Club od wielu lat zrzesza studentów z regionu, organizując liczne warsztaty, szkolenia i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata biznesu.

Zobacz również stronę firmową:


Data publikacji: 04.04.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań