Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rok

Zarządzanie na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na rok 2022/2023

Prowadząc poszukiwania uczelni oferującej wybrany kierunek studiów, bardzo ważne jest dokładne sprawdzanie wymogów rekrutacyjnych i zasad przyjęć stosowanych przez uczelnie, ponieważ w każdej szkole wyższej mogą się one od siebie różnić.

Najszybszym i najpewniejszym sposobem uzyskania informacji na temat aktualnie obowiązujących kryteriów przyjęć na studia wyższe, jest przejście na stronę - zasady rekrutacji - Akademia im. Jakuba z Paradyża, gdzie znajdują się wszystkie informacje przydatne dla kandydatów na nowy rok akademicki.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, co roku prowadzi nabór studentów według reguł rekrutacyjnych, opracowanych na podstawie zasad stosowanych na podobnych uczelniach, ułatwiając kandydatom wszelkie formalności i stosując przejrzyste regulaminy.

Studia I stopnia

Regulamin przyjęć na studia I-ego stopnia na kierunku zarządzanie na AJP w Gorzowie Wielkopolskim, stosuje zasadę rekrutacyjną opartą o listę rankingowa obejmującą liczbę punktów uzyskaną przez kandydatów za oceny z przedmiotów maturalnych takich jak: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie.

Absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub stopnia wyższego, przyjmowani są na studia II stopnia magisterskie w oparciu o kolejność zgłoszeń, muszą się jednak wykazać kompetencjami niezbędnymi do kontynuacji nauki na kierunku Zarządzanie.

Opinie o Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Maturzyści i kandydaci poszukujący nowej uczelni, często starają się przy wyborze brać pod uwagę zdanie osób trzecich, bardziej zorientowanych w warunkach panujących na uczelni, które można znaleźć w tym miejscu – Akademia im. Jakuba z Paradyża – opinie, czytając wpisy obecnie studiujących, można dużo lepiej zorientować się w realiach życia akademickiego.

Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunek Zarządzanie, realizowany na AJP w Gorzowie Wielkopolskim, to studia o charakterze praktycznym, umożliwiające zdobycie kompetencji w dziedzinie zarządzania mała firmą i dużą korporacją międzynarodową, opanowanie umiejętności związanych z zasadami działania organizacji, sztuki negocjowania, kompetencji miękkich i analizowania przemian gospodarczych, które pozwolą podjąć przyszłą prace w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach non-profit, agencjach doradczo-konsultingowych czy przedsiębiorstwach handlowo-usługowych.

Program studiów/czego się nauczysz?

W trakcie nauki realizowanej na kierunku Zarządzanie na Akademii im. Jana z Paradyża, prowadzone są wykłady i ćwiczenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw, analizy rynkowej, rachunkowości i finansów, ochrony danych czy zarządzania jakością i personelem. Typowe przedmioty spotykane na kierunku to:

  • koncepcje i systemy zarządzania,
  • zarządzanie procesowe,
  • metody i techniki zarządzania jakością,
  • orientacja na klienta,
  • jakościowy wymiar zarządzania wiedzą,
  • kierowanie zespołami pracowniczymi

Program studiów na kierunku zarządzanie na Akademii im. Jakuba z Paradyża

Zobacz również:
- 9 uczelni z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie
- 4 uczelnie z kierunkiem ekonomia w Szczecinie
- Pozostałe kierunki na Akademii im. Jakuba z Paradyża


Data publikacji: 11.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach