Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim - zasady rekrutacji - 2023/2024 rok

Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim - zasady rekrutacji - 2023/2024 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim na rok 2023/2024

Wybierając odpowiedni dla siebie kierunek studiów, trzeba dokładnie zapoznać się z zasadami przyjęć na studia stosowanymi na danej uczelni, często procedury rekrutacyjne mogą się nieznacznie różnić między ośrodkami akademickimi.

Przechodząc na zakładkę - zasady rekrutacji – Uniwersytet Szczeciński, można sprawdzić aktualność wszystkich zasad rekrutacyjnych, kalendarium przyjęć na studia wyższe na poszczególne kierunki studiów i uzyskać niezbędne dla kandydata informacje.

Po uzyskaniu świadectwa maturalnego, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, poddawani są procesowi rekrutacyjnemu, na zasadach stosowanych przez większość ośrodków uniwersyteckich.

rektorat uczelni
wydział zarządzania USZ

Studia I i II stopnia

Nabór na studia I stopnia, na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim, zostają przyjmowani na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Absolwenci studiów wyższych co najmniej I stopnia, kandydujący na kierunek Zarządzanie na studiach magisterskich II stopnia, przyjmowani są na podstawie wyników rankingowych, obejmujących ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów i średnią ocen z przebiegu studiów.


Opinie o Uniwersytecie Szczecińskim

Zanim rozpocznie się nauka w nowym roku akademickim, warto przyjrzeć się opiniom i uwagom na temat uczelni, które są dostępne tutaj – Uniwersytet Szczeciński – opinie

Studenci i absolwenci uczelni, w ciekawy sposób opisują swoje wrażenia związane ze studiowaniem, ukazując własny punkt widzenia, co może być bardzo pomocne dla młodych studentów, rozpoczynających życie uniwersyteckie.

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim na rok 2023/2024
Zasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim na rok 2023/2024

Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia I i II stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzone są przez Uniwersytet Szczeciński w trybie dziennym i zaocznym, nauka na kierunku pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych czy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przyszłej pracy na stanowiskach menadżera ds. kadrowych i projektowych, analityka danych biznesowych, specjalisty ds. funduszy unijnych, w działach HR i zarządzających personelem.

Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim
Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim

Czego się nauczysz na kierunku Zarządzanie na USZ?

W toku nauki na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim, możliwy jest wybór specjalności związanych z kompetencjami wymaganymi w biznesie, tworzeniem i rozwojem kapitału ludzkiego na poziomie organizacji, marketingiem i reklamą czy zarządzaniem biznesem. Wśród realizowanych przedmiotów można spotkać rachunkowość, komunikacja marketingowa czy prowadzenie negocjacji.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku:

  • podstawy finansów,
  • kultura myślenia i argumentacja,
  • nowoczesne formy przedsiębiorstw,
  • rachunkowość zarządcza,
  • zarządzanie zespołami pracowniczymi,

Więcej o kierunku: Program studiów na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim.


Zobacz również:
- 8 uczelni z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie
- 2 uczelnie z kierunkiem Finanse w Szczecinie
 


Data publikacji: 11.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach