Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Akademii Morskiej - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rok

Zarządzanie na Akademii Morskiej - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej na rok 2022/2023

Dokonując wyboru przyszłego kierunku studiów, trzeba sprawdzić, czy dana uczelnia prowadzić rekrutację w na takich samych zasadach jak inne szkoły wyższe, ponieważ każda uczelnia może stosować własny regulamin,

Przejście na stronę - zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie – Akademia Morska, pozwoli zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami naboru na nowy rok akademicki, harmonogramami przyjęć na studia i informacjami przydatnymi dla kandydatów.

Podczas procesu rekrutacyjnego na studia I-ego stopnia, na kierunek Zarządzanie na Akademii Morskiej w Szczecinie, absolwenci szkół średnich przyjmowani są według czytelnych zasad przyjęć na studia wyższe.

Studia I stopnia

Kandydaci na 3,5-letnie studia inżynierskie I-ego stopnia, na kierunek Zarządzanie na Akademii Morskiej, do wyczerpania limitu wolnych miejsc, przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, jako pierwsze przyjmowane są osoby otrzymujące najwyższą liczbę punktów rekrutacyjnych, uzyskanych za oceny z danych przedmiotów maturalnych.

Opinie o Akademii Morskiej w Szczecinie

Dużym ułatwieniem w trakcie podejmowania decyzji o rozpoczęciu studiów wyższych na danej uczelni, mogą być sugestie i uwagi aktualnych studentów, dostępne na stronie – Akademia Morska – opinie, dzięki zawartym tam postom, relacjom i opisom z pierwszej ręki, można wyrobić sobie własną opinie i dokonać właściwego wyboru szkoły wyższej.

Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej w Szczecinie

Studia na kierunku Zarządzanie oferowanym przez szczecińską Akademię Morską, to nowoczesne podejście do rynku biznesowego, umożliwiające studentom rozwój umiejętności przedsiębiorczych i nabycie doświadczenia w jednej z 3 specjalizacji: Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi lub Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji. Nabyte w toku studiów umiejętności i doświadczenie praktyczne, pozwoli rozpocząć pracę na stanowiskach menadżerskich w sektorze morskim, międzynarodowych korporacjach finansowo-handlowych, na stanowiskach specjalistów ds. bezpieczeństwa i wdrażania nowych technologii.

Program studiów/czego się nauczysz?

W toku nauki na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej, oprócz wiedzy ogólno akademickiej i realizacji przedmiotów kierunkowych, studenci uczą się między innymi analizować rynek, wykorzystywać mechanizmy marketingowe, tworzyć biznesplany, poznają podstawy rachunkowości czy ochrony danych. Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku:

  • podstawy marketingu
  • socjologia
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • technologie informacyjne
  • podstawy prawa
  • matematyka
  • ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
  • metody zarządzania jakością usług

Program studiów na kierunku zarządzanie na Akademii Morskiej w Szczecinie

Zobacz również:
- 9 uczelni z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie
- 4 uczelnie z kierunkiem ekonomia w Szczecinie
- Pozostałe kierunki na Akademii Morskiej


Data publikacji: 10.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach