Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rok

Zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie - zasady rekrutacji - 2022 / 2023 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy na rok 2022/2023

Należy mieć na uwadze, że znane już zasady przeprowadzania rekrutacji na studia wyższe, mogą ulegać zmianie, a uczelnie mają prawo wprowadzać własne procedury przyjęć studentów.

Odwiedzając stronę - zasady rekrutacji – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, można uzyskać wiedzę na temat aktualnych reguł postępowania obowiązujących w danym roku akademickim.

Jak większość ośrodków akademickich Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, w zależności od wybranego kierunku lub trybu studiów, w trakcie rekrutacji stosuje zasady rankingowe lub kolejność zgłoszeń.

Studia I i II stopnia

W trakcie naboru studentów na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym, pierwszeństwo przyjęć uzyskują osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów przyznawanych za wyniki maturalne z przedmiotów: język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy.

Ubiegający się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, absolwenci studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjackim, przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, z pierwszeństwem absolwentów tego samego kierunku.

Opinie o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie

Najszerszy obraz uczelni i charakterystykę wybranego kierunku można otrzymać czytając posty zamieszczone tu taj – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny – opinie, własne spostrzeżenia studentów i osób kończących kierunek, mogą odpowiedzieć na wiele pytań stawianych przez kandydatów przed rozpoczęciem nauki.

Opis studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji, to kierunek studiów realizowany na język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy, który pozwala zrozumieć mechanizmy występujące we współczesnej gospodarce rynkowej, zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i produkcją w przedsiębiorstwie czy mechaniki i wytrzymałości materiałów, przygotowując się do przyszłej pracy zakładach przemysłowo-handlowych, hurtowniach materiałowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach kontrolnych czy biurach projektowych i doradczych.

Program studiów/czego się nauczysz?

Dzięki nauce na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na ZUT w Szczecinie, można zdobyć umiejętności i specjalistyczną wiedzę z między innymi zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych, statystyki i budowy baz danych, systemów rachunkowo-finansowych, architektury i zarządzania procesami logistycznymi czy zarządzania zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie i dużej organizacji. W trakcie studiów na kierunku, można spotkać się z takimi przedmiotami jak np.:

  • badania operacyjne
  • finanse i rachunkowość
  • rachunek kosztów dla inżynierów
  • zarządzanie produkcją i usługami
  • procesy i techniki wytwarzania
  • socjologia zarządzania

Program studiów na kierunku zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym

Zobacz również:
- 9 uczelni z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie
- 4 uczelnie z kierunkiem rachunkowość w Szczecinie
 


Data publikacji: 11.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Szczecinie

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach