Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim - zasady rekrutacji - 2023/2024 rok

Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim - zasady rekrutacji - 2023/2024 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku informatyka na UWr na rok 2023/2024

 

budynek informatyka
uniwersytet ekonomiczny


Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przystąpić do naboru na jeden z najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Wrocławskim to sprawdź zasady rekrutacji UWr.

Uczelnia wszystkie zasady związane z naborem na kierunku Informatyka publikuje na swojej stronie internetowej. Z tego też powodu kandydaci chcących rozpocząć edukację powinni systematycznie sprawdzać stronę uczelni w celu zapoznania się z aktualnościami w obszarze rekrutacji na uczelnię.

Głównym warunkiem przyjęcia na informatykę jest konkurs świadectw

 

Terminarz rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Wrocławskim

 

- Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK jest 1 czerwca 2023r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data przelewu) przypada na dzień 10 lipca 2023r.

Więcej o termiach rekrutacji na stronie: Harmonogram rekrutacji na UWr na kierunek Informatyka.


Studia I i II stopnia


Przyjęcie na studia I stopnia na kierunku informatyka odbywa się na podstawie świadectwa maturalnego. Przedmioty, które brane są pod uwagę to: fizyka, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Każdy z przedmiotów najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, aby zwiększyć swoje szanse dostania się na studia. Na studia II stopnia mogą aplikować osoby posiadające tytuł licencjata lub inżyniera w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

Dodatkowo w celu dostania się na studia konieczne będzie zdanie pisemnego egzaminu wstępnego.

 

Opinie o Uniwersytecie Wrocławskim

 

informatyka
uniwersytet ekonomiczny


Pod linkiem  Uniwersytet Wrocławski – opinie można znaleźć informacje na temat samej uczelni i zapoznać się z jej programem kształcenia.

Dzięki temu możliwe będzie lepsze zapoznanie się z uczelnią. Opinie ułatwiają przede wszystkim podjęcie decyzji o tym czy dana uczelnia jest warta zainteresowania.

 

Opis studiów na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim

 

informatyka
informatyk UE


Informatyka to kierunek studiów pozwalający na zdobycie niezwykle pożądanych na rynku pracy kompetencji. W trakcie edukacji studenci mogą poznać podstawy informatyki, sieci komputerowych, grafiki, programowania i wielu innych.

Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w charakterze ekspertów IT, którzy stale są poszukiwani na rynku pracy. Dodatkowo program studiów jest niezwykle elastyczny i pozwala na doskonalenie się w konkretnym kierunku.

Dodatkowo dla studentów dostępnych jest wiele organizacji studenckich i kół naukowych.

Zobacz więcej: Program studiów na kierunek informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Czego się nauczysz na Informatyce na UE?


Absolwenci kierunku informatyka posiadają kompetencje z obszaru:

  • Projektowania systemów cyfrowych,
  • Budowy komputerów oraz systemów operacyjnych,
  • Sieci teleinformatycznych,
  • Obsługi baz danych,
  • Grafiki komputerowej,
  • Programowania aplikacji bazodanowych,
  • Projektowania oprogramowania dla systemów komputerowych,
  • Tworzenia aplikacji sieciowych.

 

Informacje o kierunku Informatyka na 12 uczelniach we Wrocławiu.

 

Studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski - Informatyka

 

Informatyzacja administracji publicznej

 

Kierunek: Informatyzacja administracji publicznej
Czas trwania: 2 semestry
Cena za rok: 4000

Jakie umiejętności można zdobyć?

 

informatyzacja
administracja

 

Celem tych studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu wykonywania zadań urzędnika w środowisku teleinformatycznym. Wraz z rozwojem internetu także sektory administracji publicznej muszą podążać za bieżącymi trendami.

Te studia to połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu informatyzacji oraz tego jak je wykorzystywać w codziennej pracy. To także zagadnienie związane z prawem.

Jakie przedmioty się pojawią?

Z pewnością w czasie trwania tych studiów zostanie szeroko poruszona kwestia zagadnień prawnych związanych z administracją publiczną. Dotyczy to choćby takich procesów jak wymiana danych, elektroniczne rejestry publiczne czy udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznych.

Nie można także pominąć takich kwestii jak zarządzanie dokumentacją i jej elektroniczna archiwizacja. Poruszone także zostaną zagadnienia związane z danymi w sieciach społecznościowych i zagrożeniach jakie z tego wynikają.


Data publikacji: 23.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu - Informatyka

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Informatyka w Wrocławiu

Inne uczelnie z kierunkiem Informatyka w innych miastach