Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 5

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku to publiczna szkoła wyższa, która została założona w 2002 roku. W ramach uczelni funkcjonują 4 wydziały: Nauk Społecznych i  Humanistycznych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Nauk o Zdrowiu. Oferta edukacyjna uwzględnia 16 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych

Ponadto część zajęć jest prowadzona w ramach e-learningu. Kształcenie jest doskonale uzupełnione o nowoczesną bazę dydaktyczną. W jej skład wchodzą 4 zespoły budynków, wyposażonych w sale ćwiczeń, wykładowe, aule czy laboratoria. Dodatkowo studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach organizacji studenckich i kół naukowych (Anglojęzyczne Koło Dyskusyjne, Koło Naukowe “Nowe Media” i inne).

Zobacz uczelnie na mapie w Włocławku