Studia Podyplomowe Administracji
Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna
Studia Podyplomowe Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i obronność
Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Chemia Produktów Kosmetycznych
Studia Podyplomowe Coachingu
Studia Podyplomowe Digital Marketing
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Studia Podyplomowe Fizyka dla nauczycieli
Studia Podyplomowe Geoinformacja
Studia Podyplomowe Geologia w praktyce i administracji
Studia Podyplomowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Komunikacji marketingowej i public relations
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki
Studia Podyplomowe Logopedia
Studia Podyplomowe Mediacji
Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Neurologopedia
Studia Podyplomowe Planowanie i Zarządzanie w Energetyce
Studia Podyplomowe Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów
Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego
Studia Podyplomowe Prawo Pracy
Studia Podyplomowe Prosty język w instytucjach publicznych
Studia Podyplomowe Przetwarzanie Danych-Big Data
Studia Podyplomowe Surdologopedia
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Studia Podyplomowe Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi
Studia Podyplomowe z Metodyki i Metodologii Pracy Socjalnej
Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu