video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

1. Filologia Koreańska - ponad 20 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Ukończenie tego kierunku to z pewnością powód do dumy, ponieważ jest to nie tylko najpopularniejszy kierunek na UAM, ale też zdecydowanie najbardziej prestiżowy. Absolwenci tego kierunku nie tylko potrafią biegle posługiwać się językiem koreańskim, ale poznają też informacje dotyczące szeroko pojętej kultury.

Praktyki w prestiżowych międzynarodowych firmach, pozwalają na ćwiczeniu tych umiejętności i wykorzystanie w praktyce. Absolwenci mogą podjąć pracę jako tłumacze, dyplomaci czy w firmach koreańskich.

Zobacz więcej: Filologia Koreańska na UAM.
 

2. Psychologia - ponad 17 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Ten kierunek od lat nie schodzi z listy najpopularniejszych. Zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe, a problemy natury psychologicznej przestają być obszarem tabu. Podczas nauki studenci poznają wiedzę mającą pomagać innym.

Dynamika zmiany wymaga jednak, aby tą wiedzę pogłębiać. Absolwenci potrafią diagnozować i zaburzenia natury psychologicznej, a także postępować diagnostycznie i profilaktycznie w grupach ryzyka. Po ukończeniu tego kierunku, w zależności od specjalizacji można pracować jako: psycholog dziecięcy, psycholog sportu, biznesu, psychoterapeuta.

Zobacz więcej: Psychologia na UAM.
 

3. Zarządzanie i prawo w biznesie - ponad 14 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

To innowacyjny kierunek, który łączy w sobie poznanie kompetencji potrzebnych dobremu managerowi z tematyką pranego poznawania aspektów obrotu gospodarczego. Ponieważ kierunek łączy wiedzę z kilku zakresów, późniejsza ścieżka kariery jest dość szeroka.

Dodatkowym atutem jest nauka Business English. Podczas studiów poznaje się tematykę: prawną gospodarczą, ekonomiczną, a także wiedzę na temat rynków finansowych. Po ukończeniu tego kierunku możliwości zawodowe są szerokie. Można podjąć pracę managerską w przedsiębiorstwach, ale także sektorze publicznym.

Zobacz więcej: Zarządzanie i prawo w biznesie na UAM.
 

4. Filologia skandynawska, specjalność filologia szwedzka  - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Doskonałe władanie językiem szwedzkim to podstawowa umiejętność jaka jest częścią programu nauczania na tym kierunku. Już od 2 roku większość zajęć jest prowadzona w tym języku. Poza samym językiem na studiach poznaje się także kulturę i tradycje tego rejonu, a także historię i literaturę.

Studenci mogą uczestniczyć w licznych spotkania z naukowcami czy pisarzami ze Szwecja, a także wymianach studenckich. Po tym kierunku można podjąć pracę jako tłumacz, dyplomata, czy w firmach skandynawskich na rynku Polskim i zagranicznym.

Zobacz więcej: Filologia skandynawska na UAM.
 

5. Japonistyka - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Japonistyka to kierunek, który od kilku lat cieszy się popularnością, a doskonały program nauczania sprawia, że absolwenci są dobrze przygotowani do pracy z wykorzystaniem tego języka. W czasie trwania nauki, jest kładziony nacisk na naukę języka, ale także poznanie historii, kultury, a także życia codziennego.

Zrozumienie kultury jest ważne w kontekście choćby tłumaczeń tekstu. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy jako tłumacz,a le także w licznych firmach rangi międzynarodowej.

Zobacz więcej: Japonistyka na UAM.