ikonka kierunki studiów

Kierunku na uczelniach publicznych w Poznaniu

Która uczelnia publiczna w Poznaniu jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w poznaniu

Nie ma uniwersalnej metody oceniania najlepszej uczelni w Poznaniu, gdyż wybór zależy od konkretnego kierunku studiów.

Różni wykładowcy nauczają na różnych kierunkach, co ma wpływ na standard edukacji. Istotne są również opinie aktualnych studentów, które mogą dostarczyć wartościowych informacji.

Te opinie są zazwyczaj dostępne na prezentacjach uczelni, co pozwala na lepsze zrozumienie jakości kształcenia oraz atmosfery akademickiej.

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepszą uczelnią publiczną w Poznaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który współdzieli 4. miejsce w rankingu ogólnopolskim razem z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.


Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Poznaniu są najbardziej popularne?


Corocznie serwis Uczelnie.pl opracowuje ranking najbardziej popularnych kierunków studiów w Poznaniu.


Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Poznaniu?
 

W poniższym zestawieniu, obok każdej z wymienionych publicznych uczelni w Poznaniu, umieszczono dane o progach punktowych, o ile stanowią one część kryteriów rekrutacyjnych danej uczelni.

Studia publiczne w Poznaniu - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni publicznych w Poznaniu?

  W Poznaniu działa 8 uczelni publicznych. Ta liczba odzwierciedla bogaty wybór opcji edukacyjnych w tym mieście, które jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce.

  Poznań oferuje różnorodne programy studiów na uczelniach publicznych, które przyciągają studentów z różnych dziedzin.

  Te instytucje są znane z wysokiej jakości nauczania, szerokiego zakresu badań naukowych i rozbudowanej infrastruktury, co sprawia, że są atrakcyjne dla kandydatów na studia wyższe zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

  Więcej informacji: Uczelnie państwowe w Poznaniu.

 • Jak sprawdzić która uczelnia publiczna w Poznaniu jest dobra?

  Aby sprawdzić, która publiczna uczelnia w Poznaniu jest dobra, warto zwrócić uwagę na kilka kryteriów.

  Przede wszystkim, przydatne będą rankingi uczelni, takie jak Perspektywy, które oceniają jakość nauczania i badania naukowe.

  Ważne są też opinie obecnych studentów i absolwentów, które często można znaleźć w internecie. Warto również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni i sprawdzić, czy odpowiada ona Twoim zainteresowaniom i celom zawodowym.

  Uczestnictwo w dniach otwartych lub wizyty na uczelniach mogą dać lepszy wgląd w ich funkcjonowanie i atmosferę.

 • Jakie są zalety studiowania na uczelni publicznej w Poznaniu?

  Studia na uczelni publicznej w Poznaniu oferują liczne zalety. Przede wszystkim, uczelnie te zwykle charakteryzują się niższymi opłatami za naukę w porównaniu do uczelni niepublicznych.

  Oferują bogaty wybór kierunków studiów i specjalności, co pozwala studentom na znalezienie programu dopasowanego do ich zainteresowań i celów zawodowych.

  Uczelnie publiczne w Poznaniu są również znane z wysokiej jakości badań naukowych i rozbudowanej infrastruktury, takiej jak nowoczesne laboratoria i biblioteki. To wszystko tworzy stymulujące środowisko akademickie, które sprzyja rozwojowi intelektualnemu i zawodowemu.

  Zobacz więcej: Studentka - dlaczego warto studiować w Poznaniu?

 • Jakie są wady studiowania na uczelni publicznej w Poznaniu?

  Studia na uczelni publicznej w Poznaniu mogą mieć pewne wady. Z powodu dużej liczby studentów, interakcja z wykładowcami może być ograniczona, a grupy na zajęciach - większe.

  Może to wpływać na indywidualne podejście do studenta. Czasami, szczególnie w popularnych kierunkach, konkurencja o miejsca na kursach może być duża.

  Ponadto, uczelnie publiczne mogą mieć bardziej rygorystyczne i mniej elastyczne programy studiów, co może być mniej atrakcyjne dla osób poszukujących niestandardowych ścieżek edukacyjnych.

 • Czym różnią się studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Poznaniu?

  Studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Poznaniu różnią się pod wieloma względami. Uczelnie publiczne oferują zazwyczaj niższe opłaty za naukę i szerszy wybór kierunków, a także mają dostęp do bogatszych zasobów, jak biblioteki i laboratoria.

  Uczelnie niepubliczne mogą zapewniać bardziej zindywidualizowane podejście do studenta, mniejsze grupy i większą elastyczność programów studiów, lecz często wiąże się to z wyższymi czesnymi.

  Wybór między nimi zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i oczekiwań każdego studenta.

  Sprawdź więcej: Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?

 • Czy aby podjąć studia na uczelni publicznej w Poznaniu trzeba mieć maturę?

  Tak, aby podjąć studia na uczelni publicznej w Poznaniu, konieczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości, czyli zdanej matury.

  Jest to standardowy wymóg rekrutacyjny w polskim systemie edukacji, który dotyczy wszystkich uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

  Matura potwierdza przygotowanie kandydata do podjęcia studiów wyższych i jest podstawowym kryterium przyjęcia na większość kierunków studiów.


Uczelnie Publiczne Poznań

Dni otwartePoznań do miasto idealne dla studentów, jest tam wiele szkół państwowych oraz prywatnych z bogatą ofertą kierunków. Zachęcamy do wybrania się na dni otwarte w poznaniu, to na pewno pomoże w wybraniu najlepszej uczelni. Akademia Muzyczna w Poznaniu

AMUZ
Akademia Muzyczna powstała w 1920 roku, po 2 latach jej nazwa została zmieniona na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od roku 1926 została uznana za szkołę średnią. Później w 1945 roku reaktywowano ją jako Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, a 6 lat później włączono do niej Państwową Wyższą Szkołę Operową. Obecną nazwę uczelnia otrzymała w 1 stycznia 1982.Obecnie w Akademii Muzycznej uczy się ponad 700 osób pod kierunkiem 240 nauczycieli akademickich, w tym 53 z tytułem profesora.Uczelnia posiada 5 wydziałów oraz 6 kierunków.Z Akademią Muzyczną byli związani m.in.:
 • Skrzypkowie- Edward Statkiewicz, Jadwiga Kaliszewska,
 • Śpiewacy- Irena Winiarska, Marian Kouba, Antonina Kawecka, Stanisław Romański,
 • Kompozytorzy- Tadeusz Szeligowski, Andrzej Koszewski, Florian Dąbrowski, , Stefan Bolesław Poradowski,
 • Pianiści- Stanisław Szpinalski, Władysław Kędra, Olga Iliwicka-Dąbrowska, Raul Koczalski,
 • Dyrygenci- Stanisław Wisłock, Walerian Bierdiajew,
 • Ambicją Akademii jest prowadzenie dydaktyki na jak najwyższym poziomie, promocja potencjału artystycznego, realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, jakim dysponuje Uczelnia, jak również inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań.Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  AWF
  Akademia Wychowania Fizycznego została powołana w 1919 roku pod nazwą Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego, a w 1924 roku przekształciła się w Studium Wychowania Fizycznego. Studium Wychowania Fizycznego działało następnie w strukturze Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1950 roku zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego.Uczelnia zatrudnia ponad 100 nauczycieli akademickich.Każdego roku kształci się i rozwija ponad 4 tysiące osób. Uczelnia oferuje 6 kierunków.Absolwenci Akademii Wychowani Fizycznego:
 • Anna Bajan,
 • Arkadiusz Barta,
 • Zbigniew Orywał,
 • Marek Jóźwik,
 • Po 90 latach działalności, uczelnia należy do najlepszych akademickich kultury fizycznej w kraju, rozwijających na wysokim poziomie naukę, sport oraz kształcących kadry nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportu i naukowców w zakresie wielu specjalności nauk o kulturze fizycznej. Politechnika PoznańskaW 1919 roku z inicjatywy Naczelnej Rady Ludowej zostaje powołana jednowydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. W 1929 roku zostaje utworzony Wydział Elektryczny, a tym samym nazwa uczelni została rozszerzona na Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, a w tym ponad 100 specjalizacji prowadzonych na 27 kierunkach. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy osób studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich.Politechnika jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a, jest to europejska organizacja zrzeszająca najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest również członkiem SEFI, EUA, ADUEM oraz IAU.Wizją kształcenia uczelni jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuUczelnia powstała w 1919 roku jako Państwowa Szkoła Sztuki Zdobniczej. W 1996 roku Szkoła uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych, a w 2010 roku status Uniwersytetu Artystycznego.Uniwersytet jest jedną z największych uczelni artystycznych w kraju, posiadająca jako jedyna wśród wyższych uczelni plastycznych status uniwersytetu, na 8 wydziałach kształci aż na 15 kierunkach. Na Wydziałach Rzeźby, Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Malarstwa i Rysunku, Architektury i Wzornictwa oraz Sztuki Mediów prowadzone są również studia doktoranckie.Uczęszcza na tę uczelnię każdego roku prawie tysiąc osób z Polski, jak i z całego świata.Uniwersytet ma podpisanych 60 umów z uczelniami zagranicznymi w programie wymiany studentów Erasmus+. Ponadto uczelnia prowadzi intensywną wymianę z państwami spoza Europy, takimi jak m.in. Chiny, Izrael, Brazylia, Japonia czy USA. Umiędzynarodowieniu Uczelni sprzyja również rozbudowany program Study in English umożliwiający kształcenie na wszystkich kierunkach i specjalnościach w języku angielskim. Studia na tej uczelni to doświadczenie najlepszych tradycji sztuki, ujętych w nieustannie ewolujące kanony estetyczne, projektowe oraz teoretyczne.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Uczelnia UE Poznan
  Uniwersytet powstał w 1926 roku jako Wyższa Szkoła Handlowa utworzona przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Uczelnia należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.Uczęszcza na ten Uniwersytet ponad 10 tysięcy osób.Na uczelni wykłada blisko 800 profesorów i doktorantów.Uniwersytet dysponuje 5 wydziałami. Posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ponadto posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów.Uniwersytet od lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach, nie tylko polskich, ale również i zagranicznych.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Uczelnia UAM
  Uniwersytet Adama Mickiewicza jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce, który cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem studentów. Uczelnia powstała w 1919 roku, jednak jej historia sięga kilka wieku wstecz. Wielowiekowa tradycja, doskonała kadra lokalowa oraz dydaktyczna sprawiają, że kształcenie na uniwersytecie odbywa się na naprawdę wysokim poziomie. Na uczelni pracuje około 3 tysięcy pracowników naukowych, a co roku studiuje na wszystkich kierunkach ponad 40 tysięcy studentów. W skład struktury organizacyjnej Uniwersytet Adama Mickiewicza wchodzi 15 wydziałów, które kształcą w naukach humanistycznych, ścisłych, społecznych, przyrodniczych, a także w różnych dziedzinach sztuki. Studia są jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia. Spora jest również oferta studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza co roku zajmuje czołowe miejsca w wielu niezależnych rankingach. Uczelnia zapewnia swoim studentom doskonałe warunki kształcenia. Studenci mają możliwość brania udziału w wymianach międzynarodowych, ciekawych projektach i programach badawczych, stażach i praktykach zawodowych. Absolwenci uniwersytetu są kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie i po zakończeniu edukacji nie mają większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Ukończenie UAM w Poznaniu to dla pracodawców informacja, że mają do czynienia z naprawdę wykształconymi osobami. Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 PoznańUniwersytet Medyczny z Poznaniu
  Uczelnia UAM
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest uczelnią państwową o typowo medycznym profilu, która powstała w 1950 roku. Od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie kształci profesjonalne kadry medyczne. Wysoki poziom kształcenia i doskonała kadra dydaktyczna sprawiają, że uczelnia zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich medycznych uczelni w Polsce. Co roku na wszystkich kierunkach kształcenia studiuje tutaj blisko 8 tysięcy osób. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się cztery wydziały: lekarski pierwszy, lekarski drugi, farmaceutyczny oraz nauk o zdrowiu. Uniwersytet kształci na kilkunastu kierunkach, między innymi lekarskim, pielęgniarskim, dietetyce, biotechnologii, farmacji, analityce medycznej, ratownictwie medycznym czy zdrowiu publicznym.Studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbywają się w ramach jednolitych studiów, a także studiów pierwszego i drugiego stopnia. Możliwa jest nauka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia posiada doskonałą bazę lokalową, nowoczesne pracownie, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu praktykach, stażach zawodowych, kursach i szkoleniach, dzięki czemu już w trakcie nauki mogą zdobywać doświadczenie i stawiać pierwsze kroki zawodowe. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są kompleksowo przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu i gotowi do zasilenia szeregów profesjonalnych kadr medycznych. Adres: ul. Aleksandra Fredry 10, 61-701 PoznańUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuHistoria Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sięga końca XIX wieku, gdy powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. Przez lata szkoła była wielokrotnie przekształcana, aby w połowie XX wieku uzyskać swoje aktualne oblicze. Uczelnia co roku cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Co roku na wszystkich wydziałach i kierunkach uniwersytetu kształci się 9,5 tysiąca studentów. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzi osiem wydziałów, przede wszystkim związanych z naukami przyrodniczymi, rolniczymi i ścisłymi. Studia odbywają się w ramach kształcenia pierwszego stopnia, na którym funkcjonuje 20 kierunków, oraz na 13 kierunkach studiów magisterskich. Możliwe jest kształcenie w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Dodatkowo w przypadku ośmiu dyscyplin prowadzone są także studia doktoranckie.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada doskonale zorganizowaną bazę lokalową, a także świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną. Studenci mają możliwość uczestniczenia nie tylko w obowiązkowych zajęciach, ale również w kursach, szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach, w trakcie których mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe i przygotowywać się do przyszłej pracy. Absolwenci wszystkich uczelnianych kierunków są kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Mogą również skorzystać z ciekawej oferty studiów podyplomowych. Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 PoznańPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Staszica w Pile
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile powstała w 2000 roku, a ideą jej powstania było dostarczenie bogatej oferty kształcenia wyższego osobom, które nie mają możliwości studiowania w bardziej oddalonych ośrodkach akademickich. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz profesjonalną kadrę pracowników naukowych, którzy zapewniają kształcenie na wysokim poziomie. W ofercie kształcenia znajdziemy 12 kierunków i 18 specjalności na studiach licencjackich oraz inżynierskich. W ofercie studiów licencjackich są: ekonomia, filologia, politologia, praca socjalna, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Studia inżynierskie oferują takie kierunki, jak budownictwo, elektrotechnika, transport, mechanika i budowa maszyn. Dodatkowo na uczelni prowadzone są studia magisterskie na kierunku praca socjalna. Programy kształcenia uczelni powstały w wyniku jej współpracy nie tylko z doświadczonymi kadrami naukowymi, ale również przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile mogą mieć pewność, że kształcą się na kierunkach i specjalnościach, które spełniają zapotrzebowanie nowoczesnego biznesu. Uczelnia prowadzi wiele projektów i programów, a także współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Kształcenie kładzie duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych, studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, stażach i praktykach zawodowych w najlepszych firmach w regionie. Absolwenci uczelni są doskonale i wszechstronnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Cegielskiego w GnieźniePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie funkcjonuje od lipca 2004 roku. Powstała z myślą o tym, aby zapewnić dostęp do kształcenia wyższego osobom z mniejszych miejscowości. Zapewnia doskonały poziom nauczania, szeroki wybór kierunków oraz możliwość kształcenia się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Programy i plany nauczania powstają na podstawie monitoringu aktualnych trendów w gospodarce i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Nauka na uczelni odbywa się w dużym stopniu w formie kształcenia praktycznych umiejętności w formie studium przypadków, zajęć laboratoryjnych, warsztatów. Wiele praktyk i stażów odbywa się w firmach i ośrodkach, z którymi uczelnia ściśle współpracuje. W ofercie kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie oraz jednolite magisterskie. Kierunek licencjacki to pielęgniarstwo. Na studiach inżynierskich są do wyboru: informatyka, inżynieria środowiska, elektronika i telekomunikacja, ochrona środowiska, technologia chemiczna, transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Jedynym aktualnie prowadzonym jednolitym kierunkiem magisterskim jest obecnie fizjoterapia. Jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest rozwijanie współpracy międzynarodowej z ośrodkami akademickimi i nie tylko. Studenci mają możliwość odbywania części kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Komeńskiego w Lesznie
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie powstała w 1999 roku jako odpowiedź na konieczność zapewnienia oferty kształcenia mieszkańcom mniejszych miejscowości. To dobra oferta dydaktyczna dla osób, które nie mają możliwości studiowania i zdobycia wykształcenia w większych ośrodkach akademickich. Na uczelni co roku kształci się blisko 5 tysięcy studentów, którzy mają do dyspozycji doskonała bazę lokalową i dydaktyczną, a także kadrę ponad 700 pracowników naukowych. Uczelnia oferuje kształcenie jednostopniowe, podobnie jak inne polskie uczelnie zawodowe. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się pięć instytutów, które oferują studia inżynierskie i licencjackie na takich kierunkach, jak: turystyka i rekreacja, ekonomia, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, informatyka i elektrotechnika. Dodatkowo realizowane są studia magisterskie na kierunku pedagogika. Bogata oferta kształcenia na kierunkach przyrodniczych, ścisłych i społecznych sprawia, że uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród studentów.Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy z wieloma poznańskimi uczelniami. W procesie kształcenia kładzie nacisk przede wszystkim na nauczanie praktycznych umiejętności. Studenci mają możliwość brania udziału w ćwiczeniach, praktykach, projektach badawczych oraz stażach organizowanych w dobrych firmach. Program kształcenia jest nieustannie modyfikowany, ulepszany i dopasowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Absolwenci uczelni nie mają więc problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.