ikonka kierunki studiów

Kierunku na uczelniach publicznych w Poznaniu

Która uczelnia niepubliczna w Poznaniu jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w poznaniu

Brak jednolitego kryterium oceny najlepszej uczelni we Wrocławiu, gdyż wiele zależy od specyfiki wybranego kierunku studiów.

Różnorodność wykładowców na poszczególnych kierunkach ma istotny wpływ na poziom nauczania. Istotne są także opinie aktualnych studentów, które mogą dostarczać ważnych wskazówek.

Te opinie można znaleźć na prezentacjach poszczególnych uczelni, co pozwala na uzyskanie dodatkowego wglądu w jakość kształcenia i atmosferę akademicką.

Najlepszą niepubliczną uczelnią w Poznaniu według rankingu Perspektywy 2023 jest Uniwersytet WSB Merito, który osiągnął pierwsze miejsce w regionie Wielkopolski​


Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Poznaniu są najbardziej popularne?
 

Co roku portal Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Poznaniu.


Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Poznaniu?
 

W poniższym wykazie, obok każdej z podanych niepublicznych uczelni we Wrocławiu, dostępne są informacje dotyczące progów punktowych, jeżeli są one brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym tych uczelni.

Collegium Da Vinci (Niepubliczna)

Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 8

Poznańska uczelnia wyższa Collegium Da Vinci, prowadzi działalność edukacyjną od 1996 r. i obecnie jest jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce. Jako jedna z nielicznych w regionie, uczelnia stawia na innowacyjność, tworząc nowoczesne kierunki studiów, w oparciu o wymagania pracodawców. Kandydaci na studia wyższe, mogą wybierać kilkanaście nowoczesnych kierunków studiów I-ego i II-ego stopnia, studia podyplomowe i EMBA. Kierunki takie jak Zarządzanie Kreatywne, Data Science czy Game Development przyciągają studentów z całego kraju. 

Nowoczesne budynki uczelniane, oprócz sal seminaryjnych, wykładowych i laboratoriów informatycznych, oferują studentom doskonale wyposażone zaplecze sportowe z siłowniami, salami fitness czy kortami do Squasha. Kilkanaście sekcji sportowych, takich jak karate, koszykówka, piłka nożna, pływanie czy narciarstwo, pozwalają studentom Collegium da Vinci zajmować najwyższe noty w krajowych i międzynarodowych mistrzostwach sportowych.

Collegium Humanum - Filia w Poznaniu (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu
Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 2

Collegium Humanum - Filia w Poznaniu została powołana w 2020 r. Od tego czasu systematycznie zdobywa zainteresowanie wśród młodych osób i przyciąga wielu absolwentów szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje i zdobywać wiedzę. Jedne z najciekawszych kierunków prowadzonych na uczelni to Psychologia oraz Zarządzanie. Oba kierunki są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy koncentrują się na przekazywaniu praktycznych kompetencji. Dzięki temu osoby studiujące mogą sprawnie zdobywać rzetelną wiedzę z różnych obszarów. 

Uczelnia wpasowuje się w główne cele rozwoju Wielkopolski przyjęte przez Zarząd Województwa w strategii rozwoju do roku 2030. Główne cele to zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w regionie, wzrost aktywności zawodowej czy poprawa wykorzystania kapitału społecznego. Uczelnia kształci psychologów, diagnostów, psychoterapeutów, coachów, managerów, dyplomatów i wiele innych osób. Szeroki program edukacyjny z pewnością przypadnie do gustu wszystkim kandydatom.

School of Form (Niepubliczna)

Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 7

Uczelnia School of Form to doskonały wybór dla wszystkich, który w przyszłości chcą się realizować w zawodzie projektanta. Uczelnia znajdująca się w Poznaniu przygotowuje w pełni swoich absolwentów do pracy w branżach kreatywnych, studenci dostają najlepszą wiedzę i zdobywają umiejętności. Dzięki nim w przyszłości będą mogli z powodzeniem cieszyć się sukcesem zawodowym w projektowaniu różnego rodzaju produktów. Uczelnia jest częścią Uniwersytetu SWPS, a absolwenci danych kierunków otrzymują dyplom ukończenia Uniwersytetu oraz zdobywają licencjat

Świetnie rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze oraz staże i praktyki w renomowanych firmach są tym, co zapewnia uczelnia School of Form. Studenci mogą tutaj rozwijać swoje pasje i umiejętności, dzięki czemu w przyszłości ich możliwości zawodowe zostaną dostrzeżone w kraju, jak i za granicą. Kończąc naukę w School of Form jej absolwenci to ludzie otwarci na działanie i rozwijanie swojej marki.

Uniwersytet SWPS w Poznaniu (Niepubliczna)

Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 16

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny W Poznaniu to studia na kierunkach psychologii, wzornictwa oraz prawa. Autem uczelni oraz tym, co ją wyróżnia spośród innych szkół to nowoczesne podejście do nauczania oraz możliwość współpracy pomiędzy uczelnią a mniejszym bądź większym biznesem. Program studiów oferowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu został opary o zapotrzebowania pracodawców oraz badania rynku pracy. Kierunki, jakie mogą realizować studenci na Wydziale Zamiejscowym, pozwalają na szczególny rozwój i realizowanie swoich pasji w wybranych dziedzinach. Nowoczesne i w pełni przygotowane laboratoria są tym, z czego mogą korzystać studenci psychologii. 

Kierunek prawa daje studentom możliwość współpracy z tutorem, który może wspomóc, jeśli chodzi o wybór najlepszej ścieżki nauczania. To realizowanie ciekawych projektów i zdobywanie umiejętności oraz doświadczenia ta niezbędnego w przyszłości. Wybór tej uczelni to nie tylko wybitni i najlepsi wykładowcy, ale również możliwość spotkań z wybitnymi osobistościami świata mediów i nauki.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 23

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu to szkoła z przyszłością. Studenci mogą odbywać studia licencjackie I stopnia, które trwają 3 lata. Po tym czasie studenci muszą obronić pracę dyplomową. Absolwenci WSZiB po zakończonej nauce mogą podjąć prace w wyuczonym zawodzie. Studenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Natomiast dwuletnie studia magisterskie II stopnia pozwolą na zdobycie dodatkowych umiejętności, jak i niezbędnej wiedzy. Zakończone są one również obrona pracy dyplomowej. 

Studenci mają także możliwość odbycia studiów w trybie niestacjonarnym. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć naukę z pracą zawodową. Dodatkowym atutem uczelni jest fakt, że większość wykładowców uczelni to ludzie biznesu. Głownie dyrektorzy największych firm w Polsce. Cały program kierunków zarządzania oraz administracji został przygotowany na podstawie aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

61-473 Poznań

ul. Grabowa 22

tel.:

+48 61 839 10 04,
+48 61 839 10 05,
+48 665 999 970,
+48 693 555 504

Studia prywatne w Poznaniu - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni niepublicznych w Poznaniu?

  W Poznaniu funkcjonuje 18 uczelni niepublicznych. Ta liczba pokazuje rosnącą popularność i różnorodność opcji edukacyjnych dostępnych w tym mieście, które jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce​.

  Uczelnie niepubliczne w Poznaniu oferują szeroki zakres programów nauczania, dostosowanych do różnych zainteresowań i potrzeb zawodowych studentów. 

  Zobacz więcej: Uczelnie prywatne w Poznaniu.

 • Jak sprawdzić która uczelnia niepubliczna w Poznaniu jest dobra?

  Aby ocenić, która niepubliczna uczelnia w Poznaniu jest dobra, można podejść do tego zadania na kilka sposobów.

  Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na rankingi edukacyjne, takie jak Perspektywy, które oceniają uczelnie pod różnymi kątami. Równie ważne są opinie obecnych i byłych studentów, które można znaleźć na forach internetowych i w mediach społecznościowych.

  Dają one wgląd w codzienne życie na uczelni i jakość nauczania. Kolejnym krokiem może być sprawdzenie oferty edukacyjnej uczelni, czy odpowiada ona Twoim zainteresowaniom i celom zawodowym.

 • Jakie są zalety studiowania na uczelni niepublicznej w Poznaniu?

  Studiowanie na uczelni niepublicznej w Poznaniu oferuje szereg zalet. Przede wszystkim uczelnie te zazwyczaj zapewniają bardziej zindywidualizowane podejście do studentów, z mniejszymi grupami i większą możliwością interakcji z wykładowcami.

  Elastyczne programy nauczania często są bardziej dostosowane do potrzeb rynku pracy, co może zwiększać szanse absolwentów na zatrudnienie.

  Uczelnie niepubliczne często kładą większy nacisk na praktyczne aspekty kształcenia, co jest atrakcyjne dla studentów skoncentrowanych na zdobywaniu konkretnych umiejętności zawodowych.

  Więcej informacji: Korzyści z nauki w polskich szkołach niepublicznych.

 • Jakie są wady studiowania na uczelni niepublicznej w Poznaniu?

  Studiowanie na uczelni niepublicznej w Poznaniu może wiązać się z pewnymi wadami.

  Najczęściej wymienianą jest wyższa czesne w porównaniu do uczelni publicznych, co może być istotnym obciążeniem finansowym dla studentów.

  Uczelnie te mogą oferować ograniczoną ilość programów studiów i specjalizacji. Mogą również dysponować mniej rozbudowaną infrastrukturą, taką jak biblioteki czy laboratoria, w porównaniu do większych uczelni publicznych.

  Dodatkowo, percepcja rynkowa niektórych niepublicznych uczelni może być różna, co potencjalnie wpływa na przyszłe możliwości zawodowe absolwentów.

 • Czym różnią się studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Poznaniu?

  Studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Poznaniu różnią się pod kilkoma względami.

  Uczelnie publiczne zazwyczaj oferują niższe czesne i mają bogatsze zasoby, jak biblioteki i laboratoria, oraz szerszy zakres programów studiów.

  Uczelnie niepubliczne często kładą większy nacisk na praktyczne aspekty nauczania i mają mniejsze grupy studenckie, co sprzyja indywidualnemu podejściu do studenta. Jednak mogą one wymagać wyższych opłat za naukę i oferować ograniczoną liczbę kierunków.

  Sprawdź więcej: Jakie studia wybrać?

 • Czy aby podjąć studia na uczelni niepublicznej w Poznaniu trzeba mieć maturę?

  Tak, aby rozpocząć studia na uczelni niepublicznej w Poznaniu, zazwyczaj wymagane jest posiadanie świadectwa dojrzałości, czyli zdanej matury.

  Jest to standardowy wymóg rekrutacyjny w polskim systemie edukacji, obowiązujący zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Matura jest podstawowym kryterium przyjęć na większość kierunków studiów, potwierdzając gotowość kandydata do podjęcia wyższego poziomu edukacji.

  Niektóre uczelnie mogą oferować alternatywne ścieżki rekrutacji, ale matura zwykle pozostaje kluczowym wymogiem.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Poznań

1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznyuczelnia prywatna SWPS poznańUczelnia powstała w 1996 roku w Warszawie. Aktualnie z wszystkich rodzajów kształcenia korzysta ponad 15 tysięcy studentów. Filia uczelni w Poznaniu jest jedną z najprężniej działających i rozwijających się. Poza Poznaniem wydziały zamiejscowe znajdują się w Sopocie, Katowicach oraz we Wrocławiu. Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: prawa, psychologii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Uniwersytet prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe, a także interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ofercie uczelni można również znaleźć sporo szkoleń i kursów poszerzających wiedzę. Szkoła posiada świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną oraz komfortową bazę lokalową, dzięki czemu nauka odbywa się na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i lokalowym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych projektach, programach badawczych, wymianach międzynarodowych, stażach i praktykach. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach. Lokalizacja:ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniuuczelnia prywatna WSB poznańSzkoła powstała w 1994 roku w Poznaniu i jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce. Od samego początku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. Co roku kształci się na niej około 30 tysięcy studentów. W strukturze uczelni znajdują się cztery instytuty: zarządzania, finansów, społeczno-ekonomiczny oraz prawa i administracji. Szkoła prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, polsko i angielskojęzyczne studia MBA. W ofercie znajdziemy również wiele szkoleń, kursów i innych możliwości dokształcania. Wyższa Szkoła Bankowa współpracuje ściśle z jednostkami naukowymi, badawczymi oraz z biznesem. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną oraz wybitną kadrę naukową, która zapewnia studentom kształcenie na najwyższym, światowym poziomie. Studenci mają możliwość odbywania polskich i zagranicznych praktyk i stażów zarówno na uczelniach, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Większość absolwentów uczelni bez problemu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach.Lokalizacja:ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań3. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniuuczelnia prywatna WSL PoznańUczelnia powstała w 2001 roku, a jej ideą było przygotowanie profesjonalnych kadr w dziedzinie logistyki i zarządzania. Co roku w szkole kształci kilka tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden wydział: zarządzania i logistyki, w ramach którego funkcjonują katedry: nauk o zarządzaniu, ekonomii i marketingu, podstaw logistyki, systemów logistycznych, nauk ilościowych i przestrzennych. Uczelnia prowadzi kształcenie I i II stopnia na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz logistyka. Kształci również nowoczesne kadry menadżerów w ramach studiów MBA. Studenci mają możliwość odbywania studiów dualnych, dzięki którym łącza kształcenie teoretyczne z praktykami w największych przedsiębiorstwach działających z branży logistycznej. Wykwalifikowana kadra naukowa oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna zapewniają studentom możliwość kształcenia na najwyższym, światowym poziomie. Szkoła bierze udział w wielu projektach i programach naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Lokalizacja:ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań