School of Form

Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Galeria School of Form
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 7

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) ( zobacz więcej )

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cdv.pl

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-473 Poznań

ul. Grabowa 22

tel.:

61 832 77 76 wew. 124 lub 129
61 839 10 04, 61 839 10 05

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wseit.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ( zobacz więcej )

60-813 Poznań

ul. Zwierzyniecka 13

tel.:

61 843-47-96, 61 842-70-20

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG) ( zobacz więcej )

61-022 Poznań

ul. Nieszawska 19

tel.:

61 871-15-30, 877-10-82

ikonka email do uczelni

wshig@wshig.poznan.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych (WSJO) im. Samuela Bogumiła Lindego ( zobacz więcej )

61-806 Poznań

ul. Św. Marcin 59

tel.:

61 663 62 64, 61 663 87 06

ikonka email do uczelni

info@wsjo.pl

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ( zobacz więcej )

61-577 Poznań

ul. św. Czesława 6

tel.:

502 297 481

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wskiz.edu

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-734 Poznań

ul. 27 grudnia 17

tel.:

513 011 492

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (WSUS) ( zobacz więcej )

60-734 Poznań

ul. Głogowska 26

tel.:

61 886-28-31, 61 886-28-00

ikonka email do uczelni

wsus@wsus.poznan.pl

Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) ( zobacz więcej )

61-527 Poznań

ul. Generała Prądzyńskiego 53

tel.:

+48618330530

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsuniterra.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Poznań

1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

uczelnia prywatna SWPS poznań

Uczelnia powstała w 1996 roku w Warszawie. Aktualnie z wszystkich rodzajów kształcenia korzysta ponad 15 tysięcy studentów. Filia uczelni w Poznaniu jest jedną z najprężniej działających i rozwijających się. Poza Poznaniem wydziały zamiejscowe znajdują się w Sopocie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: prawa, psychologii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Uniwersytet prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe, a także interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ofercie uczelni można również znaleźć sporo szkoleń i kursów poszerzających wiedzę.

Szkoła posiada świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną oraz komfortową bazę lokalową, dzięki czemu nauka odbywa się na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i lokalowym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych projektach, programach badawczych, wymianach międzynarodowych, stażach i praktykach. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach.

Lokalizacja:
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia prywatna WSB poznań

Szkoła powstała w 1994 roku w Poznaniu i jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce. Od samego początku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. Co roku kształci się na niej około 30 tysięcy studentów.

W strukturze uczelni znajdują się cztery instytuty: zarządzania, finansów, społeczno-ekonomiczny oraz prawa i administracji. Szkoła prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, polsko i angielskojęzyczne studia MBA. W ofercie znajdziemy również wiele szkoleń, kursów i innych możliwości dokształcania.

Wyższa Szkoła Bankowa współpracuje ściśle z jednostkami naukowymi, badawczymi oraz z biznesem. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną oraz wybitną kadrę naukową, która zapewnia studentom kształcenie na najwyższym, światowym poziomie. Studenci mają możliwość odbywania polskich i zagranicznych praktyk i stażów zarówno na uczelniach, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Większość absolwentów uczelni bez problemu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach.

Lokalizacja:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań

3. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

uczelnia prywatna WSL Poznań

Uczelnia powstała w 2001 roku, a jej ideą było przygotowanie profesjonalnych kadr w dziedzinie logistyki i zarządzania.

Co roku w szkole kształci kilka tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden wydział: zarządzania i logistyki, w ramach którego funkcjonują katedry: nauk o zarządzaniu, ekonomii i marketingu, podstaw logistyki, systemów logistycznych, nauk ilościowych i przestrzennych. Uczelnia prowadzi kształcenie I i II stopnia na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz logistyka. Kształci również nowoczesne kadry menadżerów w ramach studiów MBA.

Studenci mają możliwość odbywania studiów dualnych, dzięki którym łącza kształcenie teoretyczne z praktykami w największych przedsiębiorstwach działających z branży logistycznej. Wykwalifikowana kadra naukowa oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna zapewniają studentom możliwość kształcenia na najwyższym, światowym poziomie. Szkoła bierze udział w wielu projektach i programach naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Lokalizacja:
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań