Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Studia I i II stopnia

61-755 Poznań

ul. E. Estkowskiego 6

tel.:

61 850 47 76

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1975zł od 1975zł od od

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1975zł od od od 1975zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

School of Form

Studia I i II stopnia

60-734 Poznań

ul. Głogowska 18

tel.:

61 869 20 23

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wzornictwo Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji (WSZUiE) w Poznaniu

Studia I i II stopnia

60-133 Poznań

ul. Brzeźnicka 3

tel.:

61 655-85-85, 61 655-85-71

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4680zł od od od 4680zł

Dietetyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 222

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo Zobacz wiecej

Prawo dla magistrów i licencjatów* Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3950zł od od 3950zł od

Psychologia dla magistrów i licencjatów* Zobacz wiecej

Wzornictwo (School of Form) Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie niepubliczne (prywatne) Poznań

1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

uczelnia prywatna SWPS poznań

Uczelnia powstała w 1996 roku w Warszawie. Aktualnie z wszystkich rodzajów kształcenia korzysta ponad 15 tysięcy studentów. Filia uczelni w Poznaniu jest jedną z najprężniej działających i rozwijających się. Poza Poznaniem wydziały zamiejscowe znajdują się w Sopocie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: prawa, psychologii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Uniwersytet prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe, a także interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ofercie uczelni można również znaleźć sporo szkoleń i kursów poszerzających wiedzę.

Szkoła posiada świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną oraz komfortową bazę lokalową, dzięki czemu nauka odbywa się na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i lokalowym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych projektach, programach badawczych, wymianach międzynarodowych, stażach i praktykach. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach.

Lokalizacja:
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia prywatna WSB poznań

Szkoła powstała w 1994 roku w Poznaniu i jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce. Od samego początku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. Co roku kształci się na niej około 30 tysięcy studentów.

W strukturze uczelni znajdują się cztery instytuty: zarządzania, finansów, społeczno-ekonomiczny oraz prawa i administracji. Szkoła prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, polsko i angielskojęzyczne studia MBA. W ofercie znajdziemy również wiele szkoleń, kursów i innych możliwości dokształcania.

Wyższa Szkoła Bankowa współpracuje ściśle z jednostkami naukowymi, badawczymi oraz z biznesem. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną oraz wybitną kadrę naukową, która zapewnia studentom kształcenie na najwyższym, światowym poziomie. Studenci mają możliwość odbywania polskich i zagranicznych praktyk i stażów zarówno na uczelniach, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Większość absolwentów uczelni bez problemu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach.

Lokalizacja:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań

3. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

uczelnia prywatna WSL Poznań

Uczelnia powstała w 2001 roku, a jej ideą było przygotowanie profesjonalnych kadr w dziedzinie logistyki i zarządzania.

Co roku w szkole kształci kilka tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden wydział: zarządzania i logistyki, w ramach którego funkcjonują katedry: nauk o zarządzaniu, ekonomii i marketingu, podstaw logistyki, systemów logistycznych, nauk ilościowych i przestrzennych. Uczelnia prowadzi kształcenie I i II stopnia na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz logistyka. Kształci również nowoczesne kadry menadżerów w ramach studiów MBA.

Studenci mają możliwość odbywania studiów dualnych, dzięki którym łącza kształcenie teoretyczne z praktykami w największych przedsiębiorstwach działających z branży logistycznej. Wykwalifikowana kadra naukowa oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna zapewniają studentom możliwość kształcenia na najwyższym, światowym poziomie. Szkoła bierze udział w wielu projektach i programach naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Lokalizacja:
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań