Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) ( zobacz więcej )

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cdv.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu ( zobacz więcej )

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel.:

61 670-33-11, 61 851-05-18

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.net.pl

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-473 Poznań

ul. Grabowa 22

tel.:

61 832 77 76 wew. 124 lub 129
61 839 10 04, 61 839 10 05

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wseit.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ( zobacz więcej )

60-813 Poznań

ul. Zwierzyniecka 13

tel.:

61 843-47-96, 61 842-70-20

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG) ( zobacz więcej )

61-022 Poznań

ul. Nieszawska 19

tel.:

61 871-15-30, 877-10-82

ikonka email do uczelni

wshig@wshig.poznan.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych (WSJO) im. Samuela Bogumiła Lindego ( zobacz więcej )

61-806 Poznań

ul. Św. Marcin 59

tel.:

61 663 62 64, 61 663 87 06

ikonka email do uczelni

info@wsjo.pl

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ( zobacz więcej )

61-577 Poznań

ul. św. Czesława 6

tel.:

502 297 481

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wskiz.edu

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-734 Poznań

ul. 27 grudnia 17

tel.:

513 011 492

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (WSUS) ( zobacz więcej )

60-734 Poznań

ul. Głogowska 26

tel.:

61 886-28-31, 61 886-28-00

ikonka email do uczelni

wsus@wsus.poznan.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Poznań

1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

uczelnia prywatna SWPS poznań

Uczelnia powstała w 1996 roku w Warszawie. Aktualnie z wszystkich rodzajów kształcenia korzysta ponad 15 tysięcy studentów. Filia uczelni w Poznaniu jest jedną z najprężniej działających i rozwijających się. Poza Poznaniem wydziały zamiejscowe znajdują się w Sopocie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: prawa, psychologii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Uniwersytet prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe, a także interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ofercie uczelni można również znaleźć sporo szkoleń i kursów poszerzających wiedzę.

Szkoła posiada świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną oraz komfortową bazę lokalową, dzięki czemu nauka odbywa się na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i lokalowym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych projektach, programach badawczych, wymianach międzynarodowych, stażach i praktykach. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach.

Lokalizacja:
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia prywatna WSB poznań

Szkoła powstała w 1994 roku w Poznaniu i jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce. Od samego początku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. Co roku kształci się na niej około 30 tysięcy studentów.

W strukturze uczelni znajdują się cztery instytuty: zarządzania, finansów, społeczno-ekonomiczny oraz prawa i administracji. Szkoła prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, polsko i angielskojęzyczne studia MBA. W ofercie znajdziemy również wiele szkoleń, kursów i innych możliwości dokształcania.

Wyższa Szkoła Bankowa współpracuje ściśle z jednostkami naukowymi, badawczymi oraz z biznesem. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną oraz wybitną kadrę naukową, która zapewnia studentom kształcenie na najwyższym, światowym poziomie. Studenci mają możliwość odbywania polskich i zagranicznych praktyk i stażów zarówno na uczelniach, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Większość absolwentów uczelni bez problemu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach.

Lokalizacja:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań

3. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

uczelnia prywatna WSL Poznań

Uczelnia powstała w 2001 roku, a jej ideą było przygotowanie profesjonalnych kadr w dziedzinie logistyki i zarządzania.

Co roku w szkole kształci kilka tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden wydział: zarządzania i logistyki, w ramach którego funkcjonują katedry: nauk o zarządzaniu, ekonomii i marketingu, podstaw logistyki, systemów logistycznych, nauk ilościowych i przestrzennych. Uczelnia prowadzi kształcenie I i II stopnia na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz logistyka. Kształci również nowoczesne kadry menadżerów w ramach studiów MBA.

Studenci mają możliwość odbywania studiów dualnych, dzięki którym łącza kształcenie teoretyczne z praktykami w największych przedsiębiorstwach działających z branży logistycznej. Wykwalifikowana kadra naukowa oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna zapewniają studentom możliwość kształcenia na najwyższym, światowym poziomie. Szkoła bierze udział w wielu projektach i programach naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Lokalizacja:
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań