Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu(Niepublliczna)

palceholder

61-473 Poznań

ul. Grabowa 22

tel.:

+48 61 839 10 04,
+48 61 839 10 05,
+48 665 999 970,
+48 693 555 504

Studia dyplomowe - kierunki
Fizjoterapia
Kosmetologia
Techniki dentystyczne

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII (WSEIT) W POZNANIU

Historia uczelni sięga 1995r., kiedy firma Galilea, utworzyła Centrum Edukacji Zawodowej „Promocja”, które od początku swojej istnienia związana była z działalnością medyczną, organizując kursy zawodowe związane z profilem medycznym.

Duże zainteresowanie tego typu ofertą doprowadziło do powstania Wielkopolskiej Szkoły Medycznej – ta policealna szkoła niepubliczna oferowała zdobycie wykształcenia między innymi technikom medycznym, technikom dentystycznym, asystentom stomatologicznym, technikom fizjoterapii czy technikom masażystom.

Doskonała kadra i ogromne zaangażowanie prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej doprowadziły do powstania 10-02- 2005r., jako pierwszej w Poznaniu niepublicznej szkoły wyższej o profilu medycznym, która kształciła między innymi fizjoterapeutów. Prof. Kazimiera Milanowska, jako pierwszy rektor i założyciel Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, opracowała programy edukacyjne studiów I-ego i II-ego stopnia na kierunku fizjoterapia i miała znaczący wpływ na dobór kadry uczelnianej. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz wykwalifikowane grono pedagogiczne zapewnia absolwentom dobry start na drodze przyszłej kariery.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu, to uczelnia prywatna o ogromnym, ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w kształceniu na kierunkach związanych z edukacją i terapią.

Misją uczelni jest szeroko pojęte wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego studentów oraz kształtowanie kompetencji społecznych poprzez udostępnianie najwyższej jakości edukacji. WSEiT z pasją realizuje swój cel poprzez podkreślanie wartości edukacji, inicjatywy, odpowiedzialności oraz poszanowania różnorodności.

Swoje działania WSEiT w Poznaniu koncentruje na indywidualnym podejściu do studenta. Zajęcia prowadzone są w niedużych grupach co sprzyja skutecznemu przyswajaniu wiedzy, a możliwość prowadzenia badań naukowych pozwala na rozwój zawodowy i naukowy.

Współpraca z firmami, instytucjami oświatowymi jak również organizacjami pozarządowymi umożliwia praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności, podczas staży i praktyk, co znacznie ułatwia studentom start na rynku pracy. WSEiT w Poznaniu to miejsce, gdzie edukacja idzie w parze z praktyką, a zróżnicowany wybór kierunków pozwala na zrealizowanie niemal każdej ścieżki zawodowej.

 

Studia podyplomowe

Poznańska Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) to wybitna placówka dedykowana kształceniu futurystycznych specjalistów. Swoją misję realizuje poprzez bogatą ofertę zarówno na studia licencjackie, magisterskie, jak i podyplomowe.

Studia podyplomowe w WSEiT to możliwość rozwinięcia umiejętności, pozyskania nowych kwalifikacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczelnia ma w ofercie szeroki wachlarz kierunków, dostosowanych do potrzeb na współczesnym rynku pracy.

Do kierunków, które cieszą się największym zainteresowaniem należą: 

  • Terapia Pedagogiczna,
  • Logopedia z Audiologią,
  • Coaching i Mentoring,
  • Neurologopedia,
  • Psychopedagogika Specjalna.

Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby dopasować się do potrzeb studentów, bez względu na ich wcześniejsze doświadczenia edukacyjne.

Zapewniając najwyższy poziom edukacji, WSEiT cechuje profesjonalizm, nowoczesność i innowacyjność w nauczaniu. Gwarantuje ona studentom elastyczność studiów, indywidualne podejście oraz opiekę doświadczonych wykładowców. Ważną rolę odgrywają tu również praktyki i staże, które pozwalają na zdobycie realnych doświadczeń zawodowych.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu zajmuje wyjątkowe miejsce wśród uczelni regionu, specjalizując się w kształceniu przyszłych pedagogów i terapeutów. Pomimo swojej specjalistycznej niszy, w okolicy znajdują się inne uczelnie oferujące zbliżone kierunki.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) to renomowana instytucja, która prowadzi liczne kierunki pedagogiczne w ramach swojego Wydziału Studiów Edukacyjnych. UAM jest doskonałym wyborem dla studentów pragnących połączyć studia na kierunku pedagogicznym z możliwością eksploracji innych dziedzin nauki.

Jedną z alternatyw jest Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, oferująca studia na kierunku Pedagogika Biznesu. Ta unikalna specjalizacja łączy pedagogikę z naukami ekonomicznymi, co stwarza szansę na rozwijanie kompetencji w obu tych obszarach.

Na koniec warto wspomnieć o Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Szkoła ta oferuje kierunek Edukacja dla Bezpieczeństwa, łączący wiedzę pedagogiczną z naukami o bezpieczeństwie. Jest to swoisty most między edukacją a naukami ścisłymi, które są głównym punktem zainteresowania tej uczelni.

 

Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) w Poznaniu jest prestiżową uczelnią, specjalizującą się w różnych obszarach nauk związanych z edukacją i terapią. Fizjoterapia, jako jeden z kierunków dostępnych dla studentów, jest niezwykle popularnym wyborem względu na szerokie możliwości pracy i prężny rozwój tego zawodu.

Fizjoterapia na WSEiT łączy nauki teoretyczne z praktyką. Student może zdobyć umiejętności z różnych dziedzin, takich jak anatomia, neurologia, ortopedia oraz techniki manipulacyjne. Unikalnym elementem na tym kierunku jest nacisk na praktyczne stosowanie wiedzy poprzez realizację staży i praktyk w renomowanych placówkach medycznych.

Współpraca uczelni z partnerskimi klinikami umożliwia studentom zdobycie doświadczenia już podczas studiów. Program studiów na kierunku Fizjoterapia na WSEiT w Poznaniu jest więc idealny dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, a jednocześnie pragną zdobyć niezbędną praktyką przed wstąpieniem w prawdziwy świat pracy.

Jest to świetny wybór dla wszystkich, którzy chcą zdobyć solidne wykształcenie i stać się kwalifikowanymi fizjoterapeutami.

Zobacz więcej: Fizjoterapia w Poznaniu - 4 uczelnie

 

Kosmetologia

Sytuowana w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast Polski - Poznaniu, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) oferuje kierunek studiów dedykowany zawodowi przyszłości – Kosmetologia.

WSEiT tworzy profesjonalną, interdyscyplinarną edukację, łączącą wiedzę z zakresu medycyny, chemii, dietetyki i psychologii, co daje studentom przewagę na rynku pracy. Kierunek Kosmetologia został starannie zaprojektowany, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się światu zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Doświadczeni wykładowcy, nowoczesne laboratoria, praktyki i staże w renomowanych salonach kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej tworzą znakomite środowisko do kształcenia i rozwijania umiejętności. Studia na WSEiT downoszą do wymagającego zawodu kosmetologa, dla których odbycie praktyk i staży jest integralnym elementem studiów.

Innowacyjność i dynamizm tego kierunku na WSEiT, sprawiają, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej lub dołączenia do zespołu dowolnej instytucji związanej z branżą urody.

Więcej informacji: Kosmetologia w Poznaniu - 5 uczelni

 

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to kierunek, który łączy naukę i sztukę, stawiając nacisk na praktyczne umiejętności, liczące się nie tylko w pracy, ale także podczas egzaminów. Kształci w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej, technik odbudowy zębów, protetyki dentystycznej, oraz wiedzy o dobrych praktykach gabinetowych. Program ten jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które kochają pomagać innym i cenią wyzwania.

Podczas studiów na WSEiT w Poznaniu, studenci mają doskonałe możliwości rozwijania swoich umiejętności, korzystając z nowoczesnej infrastruktury uczelni, w tym laboratoriów technicznych i stomatologicznych. Ponadto, uczelnia organizuje liczne warsztaty, konferencje i wykłady gościnne, które dają możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

WSZUiE w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WSBiNoZ w Łodzi