Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16.28 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15 Psychologia Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
14.15 Finanse, bankowość, ubezpieczenia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
13.33 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
12.49 Fizjoterapia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.63 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
11.59 Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.41 Filologia angielska Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.05 Weterynaria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9.95 Zarządzanie kulturą i mediami Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków 2020 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
14.98 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.82 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.5 Finanse, bankowość, ubezpieczenia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
10.54 Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
10.23 Filologia hiszpańska Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
9.88 Psychologia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
9.56 Marketing i komunikacja rynkowa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
8.99 Psychologia Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
8.85 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
8.56 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)


Ranking popularności kierunków 2021 - Kraków

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Krakowie w 2023 roku

1. Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne - ponad 38 kandydatów na 1 miejsce - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Aktorstwo to kierunek artystyczny, który kształci w zakresie interpretacji i prezentacji scenicznej. Program studiów obejmuje techniki aktorskie, śpiew, taniec, mowę ciała, dykcję oraz analizę tekstów dramatycznych.

Kierunek ten rozwija zdolności kreatywne, wyraziste, a także zdolność do pracy w zespole. Absolwenci mogą pracować w teatrze, filmie, telewizji czy mediach.

Zobacz więcej: Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

 

2. Psychologia - 26 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia to kierunek studiów koncentrujący się na badaniu procesów psychicznych i zachowań człowieka. Program nauczania obejmuje takie dziedziny jak psychologia kliniczna, społeczna, rozwojowa, oraz neuropsychologia.

Kierunek ten rozwija umiejętności analityczne, empatię oraz zdolność do pracy z ludźmi w różnorodnych kontekstach. Absolwenci mogą pracować jako psychologowie w ośrodkach zdrowia psychicznego, szkołach czy instytucjach biznesowych.

Zobacz więcej: Psychologia na UKEN.

 

3. Budownictwo - ponad 19 kandydatów na miejsce - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Budownictwo to kierunek techniczny przygotowujący do projektowania, budowy i nadzoru nad obiektami inżynieryjnymi. Program nauczania obejmuje mechanikę budowli, technologię materiałów budowlanych, geodezję, zarządzanie budową oraz praktyczne aspekty realizacji inwestycji.

Kierunek ten otwiera drogę do kariery jako inżynier budownictwa, kierownik budowy czy specjalista ds. BIM, pracujący w firmach budowlanych, biurach projektowych lub instytucjach publicznych.

Zobacz więcej: Budownictwo na AGH w Krakowie.

 

4. Psychologia - ponad 18 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Jagielloński

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia to kierunek studiów badający umysł i zachowanie człowieka. Program obejmuje różnorodne dziedziny takie jak psychologia kliniczna, społeczna, rozwojowa, oraz eksperymentalna.

Studenci uczą się metod badawczych, teorii psychologicznych oraz technik terapeutycznych. Psychologia oferuje także możliwości pracy naukowej i akademickiej.

​​​​​Zobacz więcej: Psychologia na UJ.

 

5. Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - 17 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia 
 

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, ekonomii i zarządzania nieruchomościami. Studenci uczą się analizować, planować i zarządzać przestrzenią.

Kierunek przygotowuje do tworzenia projektów urbanistycznych, zarządzania zasobami nieruchomości, oceny wartości nieruchomości oraz prowadzenia polityki przestrzennej.

Zobacz więcej: Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami na UKEN.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Krakowie w 2021 roku

1. Ekonomia - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek jakim jest Ekonomia to szczegółowe kształcenie obejmujące tematykę finansów, ekonomii, a także wiedzy matematycznej. To obserwowanie sytuacji gospodarczej na świeci i umiejętność analizy i prognozowania szans i zagrożeń w ramach danych struktur.

Takie przygotowanie, pozwala na łatwy start na rynku pracy w różnych korporacjach, bankach czy instytucjach związanych z branżą finansów i ubezpieczeń. Studenci mogą skorzystać z programu Erasmus, brać udział w wymianach krajowych.

 

2. Psychologia - prawie 15 kandydatów na 1 miejsce - Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Nauka na tym kierunku to szeroko pojęte stadium ludzkiej psychiki, motywacji, a także patologii w tym zakresie. Przedmioty pozwalają na poznanie teorii psychologicznych, metod diagnostyki, a także powiązania tej tematyki z filozofią. Spory nacisk jest tu kładziony na kwestie etyczne.

Chodzi tu o kształtowania postaw bez względu na kwestie religijne, poglądy polityczne. To nauka poszanowania do drugiego człowieka. Studenci mogą kształcić się w ramach specjalizacji: psychokryminologia, wspomaganie rozwoju, psychologia kliniczna, psychologia zarządzania.

Zobacz więcej: Psychologia na AI w Krakowie.

 

3. Finanse, bankowość, ubezpieczenia - ponad 14 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynków finansowych - to jedna z umiejętności, jakie nabywają studenci tego kierunku. To tematyka związana z wiedzą matematyczną, ekonomiczną, ale także związana z prawnymi zagadnieniami.

Studenci uczą się o kształtowaniu gospodarki krajowej, międzynarodowej, a także wiele przedmiotów jest skoncentrowanych wokół finansów - publicznych czy międzynarodowych. Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w bankach, jako doradcy finansowi, w branży ubezpieczeń i wielu innych.

Zobacz więcej: Finanse, bankowość, ubezpieczenia na UJ w Krakowie.

 

4. Lekarsko - dentystyczny - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Trudno wymarzyć sobie lepszą uczelnią do studiowania tego kierunku niż UJ. Tu studenci mają okazją szlifować swoje umiejętności w nowoczesnych pracowniach, a zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów.

Nauka na tym kierunku to zagadnienia z ogólnej wiedzy medycznej, a nacisk jest kładziony szczególnie na stomatologię, chirurgię stomatologiczną. Wiedza ta pozwala na prawidłową diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób zębów i jamy ustnej. Absolwenci podejmują pracę w prywatnych klinikach czy zakładają swoje gabinety.

Zobacz więcej: Lekarsko - dentystyczny na UJ w Krakowie.

 

5. Fizjoterapia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Jeśli studiować fizjoterapię, to tylko tu, gdzie znajduje się jeden z najlepszych wydziałów Nauk o Zdrowiu. Podczas nauki studenci są przygotowywani do codziennej pracy z pacjentami. Przedmioty dotyczą anatomii człowieka, szeroko pojętej kultury fizycznej, a także wiedzy medycznej.

Liczba osób dotkniętych chorobami zwyrodnieniowymi stale rośnie. To praca zarówno z młodymi pacjentami, jak i tym w podeszłym wieku. Studenci są mocno przygotowywani pod kątem praktycznym. Pozwalają na to liczne zajęcia, ćwiczenia czy staże jakie odbywają.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UJ w Krakowie.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków