Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 3960zł od od 3960zł

Architektura Krajobrazu

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2940zł od od 2940zł

Architektura Wnętrz

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4080zł od od od 4080zł

Budownictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2940zł od od 2940zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 3660zł od od

Mechanika i Budowa Maszyn

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2580zł od od

Ochrona Środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2580zł od od 2580zł

Wzornictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3720zł od od od

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2580zł od od 2580zł

Zdrowie Publiczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WSEiZ… to się studiuje!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to uczelnia niepubliczna z dwudziestoletnim doświadczeniem w kształceniu na kierunkach inżynieryjnych i nie tylko. Studenci, którzy decydują się na naukę właśnie na tej uczelni, doceniają jej wysoki poziom nauczania, świetną atmosferę, a także wiele możliwości zdobywania doświadczenia, na jakie można liczyć już na etapie nauki. To wszystko sprawia, że WSEiZ uważana jest za jedną z najlepszych uczelni techniczno-artystycznych w kraju.

Oferta kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej z dużym naciskiem na praktyczną naukę w danym zawodzie. Uczelnia stale monitoruje sytuację na rynku pracy, współpracuje z biznesem, dzięki czemu jest w stanie modyfikować programy nauczania w taki sposób, aby w pełni pasowały do potrzeb nowoczesnych i wymagających pracodawców. Nauka na uczelni odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami akademickimi, a programy kształcenia są tak zaplanowane, że studenci mają możliwość wybrania idealnej dla siebie specjalizacji. W skład struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania wchodzą trzy wydziały: Wydział Architektury, Wydział Ekologii oraz Wydział Zarządzania. Studia realizowane są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, a absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, a po studiach magisterskich – tytuł magistra. Kandydaci na studia mają możliwość wybierania spośród bogatej oferty kierunków, wśród których znajdują się między innymi architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, zdrowie publiczne, wzornictwo czy ochrona środowiska. Wybór kierunków jest na tyle duży, że coś dla siebie znajdują kandydaci o różnych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Oprócz bogatej oferty kształcenia, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma również świetne warunki do nauczania. Siedziba uczelni znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Obiekty należące do uczelni są nowoczesne, funkcjonalne, w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Baza dydaktyczna uczelni obejmuje duży wybór przestronnych sal wykładowych, a także profesjonalne i doskonale wyposażone pracownie i laboratoria. Na uwagę zasługują pracownia rysunku i malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, a także pracownie na ścisłych kierunkach do mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, gleboznawstwa czy oczyszczania ścieków. Wszystkie pracownie są wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęty, dzięki czemu studenci mają możliwość zgłębiania tajników swojego przyszłego zawodu na najlepszych z możliwych urządzeniach. Programy nauczania na wszystkich kierunkach kładą duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Studenci kształcą się pod okiem nie tylko doświadczonej kadry akademickiej, ale również wykładowców, którzy są praktykami i wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Nauka w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale również rozwoju zainteresowań, umiejętności przydatnych na rynku pracy, przedsiębiorczości i kreatywności. Na uczelni prężnie działa Biuro Karier, które realizuje szereg projektów skierowanych do studentów i absolwentów. Są to między innymi targi pracy, staże i praktyki u pracodawców współpracujących z uczelnią, bezpłatne konsultacje z psychologami i prawnikami. Wielu studentów, którzy realizują praktyki w znanych i renomowanych firmach, może później liczyć na stałe zatrudnienie. Pracodawcy cenią bowiem absolwentów uczelni, którzy w swojej dziedzinie są wybitnymi specjalistami. Studenci kierunków artystycznych i technicznych mogą przy współpracy z Biurem Karier realizować wystawy i pokazy swoich dzieł, co pozwala na zdobywanie ciekawych kontaktów zawodowych, a także umożliwia zaprezentowanie się w swojej branży.

 

Władze Uczelni

Prezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiak
Rektor – doc. dr Monika Madej
Prorektor – dr Justyna Kłys

Dziekan Wydziału Architektury – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca
Dziekan Wydziału Ekologii – prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski
Dziekan Wydziału Zarządzania – dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ


 

Dane kontaktowe WSEiZ

 

Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)
w zakresie specjalności:
• projektowanie architektoniczne
• projektowanie urbanistyczne

Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
• projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie mebla
• projektowanie wnętrz

Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• architektura w budownictwie
• budownictwo kolejowe
• energooszczędne technologie w budownictwie
• konstrukcje budowlane

Gospodarka Przestrzenna INŻYNIER (3,5 roku)
studia o profilu praktycznym

Wzornictwo (Design) LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
• projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
• projektowanie mody
• projektowanie produktu

Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska
• odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:
• organizacja opieki senioralnej
• wellness i spa
• zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
• zdrowie i środowisko

Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• budowa i serwisowanie samochodów
• inżynieria jakości
• pojazdy ekologiczne
• projektowanie i sterowanie komputerowe

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• logistyka przedsiębiorstwa
• spawalnictwo
• zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:
• biznes międzynarodowy
• grafika komputerowa i e-biznes
• handel i usługi logistyczne
• usługi gastronomiczne i dietetyka
• media społecznościowe

 

Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

studia prowadzone do wyboru: w języku polskim lub języku angielskim

Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:
• gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe
• odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
• zarządzanie ochroną środowiska
• zdrowie i środowisko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:
• produkt jednostkowy i artystyczny
• zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
• zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
• zarządzanie transportem i logistyka

 

Studia podyplomowe i kursy

STUDIA PODYPLOMOWE

1. ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRAKTYCE/ SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W MARKETINGU I PUBLIC RELATIONS NOWOŚĆ!
5. MENEDŻER TWÓRCÓW I ARTYSTÓW NOWOŚĆ!
6. NOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
7. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU NOWOŚĆ!
8. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE I UE NOWOŚĆ!
9. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI NOWOŚĆ!
10. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWOŚĆ!

KURSY:

1. INTENSYWNY KURS MAPPING 3D
2. KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
3. KURS OBSŁUGI PROGRAMU ArchiCAD
4. KURS PODSTAWOWY AutoCAD
5. KURS RYSUNKU
6. PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
7. AKADEMICKIE KURSY KOMPETENCYJNE

 

Kontakt

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1