Agrotronika
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół
Gospodarka Finansowa w Lasach Państwowych
Gospodarka odpadami organicznymi
Gospodarka Łowiecka i ochrona zwierzyny
Hodowla Lasu I
Hodowla Lasu II
Hortiterapia
Integracja Europejska – działalność rolnicza i obszary wiejskie
Komputerowo Zintegrowane Projektowanie Mebli
MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego
Miejskie Ogrodnictwo
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi - zwierzęta, rośliny, produkty
Ochronna różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem
Podstawy Gospodarki Leśnej
Problemy Współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
Technika, Inżynieria i Ochrona Przeciwpożarowa w Leśnictwie
Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie
Urządzanie Lasu
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody
Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu