Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu (Publiczna)

palceholder

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00,
61 848 70 10,
61 848 70 11

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 12.36 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
2 4.83 Dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
3 4 Architektura krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
4 3.85 Finanse i rachunkowość Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
5 3.39 Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
6 2.83 Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
7 2.82 Leśnictwo Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
8 2.73 Biologia stosowana Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
9 2.7 Informatyka i inżynieria danych Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
10 2.33 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
11 2.08 Inżynieria środowiska Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
12 2.07 Ekoenergetyka Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
13 1.99 Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
14 1.8 Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
15 1.7 Projektowanie mebli Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
16 1.58 Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
17 1.57 Inżynieria rolnicza Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
18 1.48 Ogrodnictwo Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
19 1.13 Jakość i bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
20 1.03 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
21 0.87 Inżynieria hydrotechniczna Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu
22 0.75 Technologia drewna Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UP w Poznaniu w 2022 roku

1. Weterynaria - ponad 12 kandydatów na miejsce


Weterynaria to studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym. Dedykowane są wszystkim miłośnikom zwierząt. Kierunek daje możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych oraz szeroko pojętych nauk weterynaryjnych. Program uwzględnia szereg interesujących przedmiotów kierunkowych (dotyczących produkcji zwierzęcej, nauk klinicznych, higieny żywności), a także zajęć praktycznych, które pomogą zdobyć cennych doświadczeń.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł lekarza weterynarii i może podjąć pracę w m.in. przychodniach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej czy laboratoriach diagnostycznych.

Zobacz więcej: Weterynaria na UP w Poznaniu.

2. Dietetyka - prawie 5 kandydatów na miejsce


Na kierunku Dietetyka, student zdobywa wiedzę w obszarze technologii żywienia, a także fizjologii człowieka. Potrafi skomponować odpowiedni jadłospis dla człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego lub z alergiami pokarmowymi.

Student dysponuje również umiejętność działania w zakresie profilaktyki, na rzecz promocji zdrowego tryby życia. W ramach kierunku funkcjonują dwie specjalizacje, które mogą pomóc ukierunkować swoją ścieżkę zawodową, tj. Doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz Catering dietetyczny. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę jako dietetyk w m.in. placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej czy poradniach dietetycznych.

Zobacz więcej: Dietetyka na UP w Poznaniu.

3. Architektura krajobrazu - 4 kandydatów na miejsce


Studia na kierunku Architektura krajobrazu pozwalają studentom zdobyć kompleksową wiedzę z następujących zakresów: historii urbanistyki i architektury, sztuki, projektowania obiektów architektonicznych, botaniki, dendrologii i roślin ozdobnych. Ponadto, studenci nabywają praktyczne umiejętności związane z rysunkiem odręcznym i wykorzystywaniem go do pogłębionych analiz przestrzennych oraz przekazywania istotnych informacji o projektowanym bądź zmienionym krajobrazie.

Po studiach będzie można podjąć pracę w: pracowniach projektowych, ogrodach botanicznych i dendrologicznych lub otworzyć własną działalność związaną z projektowaniem i budową obiektów architektury krajobrazu.

Zobacz więcej: Architektura krajobrazu na UP w Poznaniu.

4. Finanse i Rachunkowość - prawie 4 kandydatów na miejsce


Finanse i rachunkowość to chętnie wybierany kierunek kształcenia wśród absolwentów szkół średnich. Studenci mają szansę poznać istotne zagadnienia dotyczące rozszerzonej analizy zjawisk gospodarczych. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu programowi zaprojektowanemu przez uczelnię na potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Ponadto, studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej bądź doradztwa w firmach zewnętrznych. Ukończenie kierunku Finanse i rachunkowość wiąże się z możliwością podjęcia zatrudnienia w: dziale księgowości, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych. Można również otworzyć własną działalność doradczą

​Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na UP w Poznaniu.

5. Biotechnologia - ponad 3 kandydatów na miejsce


Program studiów na kierunku Biotechnologia daje studentowi możliwość pozyskania kompleksowej wiedzy, która łączy w sobie elementy wielu różnych dyscyplin naukowych. Studenci uczą się nie tylko przedmiotów podstawowych w rozszerzeniu (matematyka, fizyka i chemia), ale również zdobywają cenne umiejętności z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii.

Po ukończeniu studiów na kierunku Biotechnologia absolwenci mogą podjąć pracę w, m.in. przedsiębiorstwach naukowo-badawczych związanych z produkcją materiałów nowej generacji, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym bądź przy hodowli i produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Zobacz więcej: Biotechnologia na UP w Poznaniu.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UP w Poznaniu w 2021 roku

1. Weterynaria - ponad 11 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Weterynaria to kierunek dla wszystkich tych, dla których dobro zwierząt jest ważne. To nie tylko wiedza, dzięki której można poprawnie diagnozować choroby zwierząt, ale także tematyka związana z ochroną zdrowia publicznego. Podczas tych studiów studenci poznają zagadnienia związane z anatomią zwierząt, chorobami jakie mogą je dotykać.

To też umiejętność przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę w ośrodkach naukowo-badawczych, klinikach weterynarii, czy prowadzić własny gabinet. Studia kończą się uzyskaniem tytuły lekarza weterynarii.

2. Ochrona środowiska - ponad 4 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Rozwój cywilizacji niesie za sobą nie tylko same plusy. Wadami szybkiego rozwoju są liczne zaniedbania w zakresie ochrony środowiska. Nauka na tym kierunku to wiedza z zakresu ekotoksykologii, bioinformatyki oraz mikro i hydrobilogii. Do umiejętności absolwentów należy analiza zjawisk w przyrodzie, planowanie przestrzenne.

Poza wiedzą praktyczne w czasie nauczania prowadzone są ćwiczenia w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, a także praca w terenie. Studenci mogą skorzystać zwymian naukowych w ramach programu Erasmus. Po ukończeniu tego kierunku można pracować w ośrodkach badawczych, organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska i innych.

Zobacz więcej: Ochrona środowiska na UP w Poznaniu.

3. Dietetyka - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Dietetyka to nauka, która obejmuje wiedzę na temat technologii żywienia, fizjologii człowieka. To nie tylko umiejętność dopasowania odpowiedniego żywienia dla danej osoby, ale także jednostek chorobowych. To także działanie profilaktyczne, na rzecz promocji zdrowego tryby życia.

Studenci mają do wyboru dwie bardziej kierunkowe specjalizacje - doradztwo żywienia i catering. Zapotrzebowanie na dobrych specjalistów stale rośnie. Po ukończeniu tego kierunku można pracować jako dietetyk w ośrodkach np. Sportowych, klinikach, jako twórca dedykowanych diet, samodzielny pracownik w gabinecie.

4. Finanse i rachunkowość - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Ten kierunek już od wielu lat cieszy się sporą popularnością. Pozwala na zdobycie wiedzy, która pozwala na analizowanie zjawisk gospodarczych. Na tej uczelni realizowany jest unikatowy program nauczania, który dotyczy nie tylko finansów i rachunkowości ale także gospodarki żywieniowej.

To także kompleksowa wiedza na temat prowadzenie własnej działalności czy doradztwa w innych firmach. Po ukończeniu tego kierunku można pracować w korporacjach w dziale księgowości, prowadzić własną działalność doradczą. Absolwenci tego kierunku podejmują tez pracę w firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych.

5. Biologia stosowana - 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Nauka na kierunku biologii stosowanej to dokładne studium zjawisk zachodzących w przyrodzie i nauki o organizmach żywych. To nie tylko wiedza, ale także praktyka, czyli umiejętność obserwacji zjawisk, czy choćby praca z nowoczesnym sprzętem badawczym.

Uzupełnieniem i bardziej specjalistyczną wiedzą są studia II stopnia, gdzie można wybrać jedną z specjalizacji: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna, biologia roślin. Absolwenci tego kierunku pracują w ośrodkach badawczych, ogrodach zoologicznych i botanicznych, parkach krajobrazowych i narodowych.

Zobacz więcej: Biologia stosowana na UP w Poznaniu.

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu - Aktualności