Progi Punktowe - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Weterynaria 74
Finanse i rachunkowość 57
Dietetyka 47
Architektura krajobrazu 45
Biotechnologia 45
Leśnictwo 43
Technologia żywności i żywienie człowieka 30
Technologia drewna 30
Rolnictwo 30
Projektowanie mebli 30
Ogrodnictwo 30
Ochrona środowiska 30
Jakość i bezpieczeństwo żywności 30
Inżynieria środowiska 30
Biologia stosowana 30
Ekoenergetyka 30
Ekonomia 30
Gospodarka przestrzenna 30
Informatyka i inżynieria danych 30
Inżynieria rolnicza 30
Zootechnika 30

Progi punktowe na UP w Poznaniu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wymarzona uczelnia dla wielu osób. Co roku w procesie rekrutacji bierze udział wielu kandydatów. Jednak, aby dostać się na wybrany kierunek, należy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego

Pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów biologia i chemia) na poziomie podstawowym lub  rozszerzonym oraz z egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przy kwalifikacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 100. Warto pamiętać, że na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. 

Progi punktowe - Czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Podczas rekrutacji na wielu kierunkach pod uwagę brane są głównie otrzymane wyniki na egzaminie maturalnym. Dodatkowe punkty można uzyskać, będąc laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego.

Osoby, które przedstawią odpowiednie zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady w procesie rekrutacyjnym, otrzymają maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

W przypadku osób, które są laureatami konkursów ogólnopolskich, również przyznawana jest im maksymalna liczba punktów przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wybranym kierunku można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kiedy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podaje informację o progach punktowych?


Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest najczęściej etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez uczelnię

Uniwersytet Przyrodniczy nie podaje progów punktowych na poszczególnych kierunkach, lecz jasno określa minimalną liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne. Wynosi ona 30 punktów. Poniżej tego wyniku kandydat na studia nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UP w Poznaniu.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwerystecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2023 

 

1. Weterynaria – próg minimalny: 74 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie 

Weterynaria to kierunek, po którym absolwenci mogą dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt. Studenci zdobywają również wiedzę jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt oraz wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne. 

Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę w przychodniach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, laboratoriach diagnostycznych. Wielu absolwentów tego kierunku prowadzi również własną działalność weterynaryjną.

Zobacz więcej: Weterynaria na UP w Poznaniu.

2. Finanse i rachunkowość – próg minimalny: 57 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Studenci na kierunku Finanse i rachunkowość otrzymują wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej

Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę w różnych przedsiębiorstwach, szczególnie działach księgowości oraz w bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych. Absolwenci często też pracują jako doradcy finansowi oraz prowadzą własną działalność gospodarczą.

Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na UP w Poznaniu.

3. Dietetyka – próg minimalny: 47 punktów 


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Dietetyka to kierunek, który przygotowuje osoby do bycia specjalistą od dietoterapii i poradnictwa dietetycznego. Studia te polecane są maturzystom, którzy interesują się żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia, stosowaniem terapii dietetycznych oraz nowoczesną dietą cateringową.

Absolwenci po studiach na kierunku Dietetyka mogą podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej, poradniach dietetycznych, a także instytucjach naukowo-badawczych. 

Zobacz więcej: Dietetyka na UP w Poznaniu.

4. Architektura krajobrazu – próg minimalny: 45 punktów 


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Architektura krajobrazu to studia, po których absolwenci potrafią tworzyć projekty, które spełniają wymagania techniczne, użytkowe i estetyczne oraz takie, które uwzględniają przepisy techniczno-budowlane. Absolwent zna też zasady kształtowania środowiska przyrodniczego, a także metody i technologie rekultywacji terenów zdegradowanych.

Absolwenci po studiach mogą podjąć pracę w pracowniach projektowych, urzędach miasta i gminy, ogrodach botanicznych oraz mogą też prowadzić własną działalność w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem. 

Zobacz więcej: Architektura krajobrazu na UP w Poznaniu.

5. Biotechnologia – próg minimalny: 45 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Biotechnologia, to kierunek studiów, po którym absolwenci przygotowani są do pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Studenci po tym kierunku mogą podjąć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych

Wiele osób prowadzi własną działalność lub pracuje w przemyśle spożywczym i przemyśle farmaceutycznym. Kierunek ten łączy tradycyjne kompetencje technologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych w przetwórstwie i produkcji żywności, materiałów przemysłowych, surowców czy też leków.

Zobacz więcej: Biotechnologia na UP w Poznaniu.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Poznaniu