Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

60-967 Poznań

al. Niepodległości 10

tel.:

61 856-90-00, 61 856- 94 -33

ikonka email do uczelni

kzs@ue.poznan.pl

Studia Podyplomowe "Analiza ekonomiczna i controlling"
Studia Podyplomowe "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
Studia Podyplomowe "Analizy Rynkowe i Strategiczne"
Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
Studia Podyplomowe "Badania rynkowe i marketingowe w przedsiębiorstwie"
Studia Podyplomowe "Bankowość"
Studia Podyplomowe "Controlling i zarządzanie bankiem"
Studia Podyplomowe "Doradca bankowy"
Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"
Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
Studia Podyplomowe "Gospodarstwa i przedsiębiorstwa na unijnym rynku żywności"
Studia Podyplomowe "Integracja europejska – zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim"
Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"
Studia Podyplomowe "Komunikacja i promocja w biznesie"
Studia Podyplomowe "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych"
Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"
Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"
Studia Podyplomowe "Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego"
Studia Podyplomowe "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią"
Studia Podyplomowe "Opakowania, logistyka i przechowalnictwo"
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie"
Studia Podyplomowe "Podatki i doradztwo podatkowe"
Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"
Studia Podyplomowe "Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości"
Studia Podyplomowe "Prawa Gospodarczego"
Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"
Studia Podyplomowe "Public Relations"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość i Finanse"
Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"
Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
Studia Podyplomowe "Studium menedżerskie dla pracowników banków spółdzielczych"
Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia finansowe" (w Warszawie)
Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"
Studia Podyplomowe "Zarządzania finansami – ujęcie praktyczne"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie Finansami i Strategia Przedsiębiorstwa"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami prywatnymi"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie gospodarką turystyczną"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie marką"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie marketingowe na rynku Business to Business"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie opakowaniem"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwami"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Sytuacjach Kryzysowych"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu ekonomicznego"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty strategiczne"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w Gospodarce Elektronicznej"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w handlu"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością klienta"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania"
Studia Podyplomowe Biznesu Międzynarodowego
Studia Podyplomowe dla Pośredników Ubezpieczeniowych
Studia Podyplomowe Marketingu
Studia Podyplomowe Rachunkowości
Studia Podyplomowe Rachunkowości (od semestru letniego)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Bydgoszczy)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Kaliszu)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Koninie)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Lesznie)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Pile)
Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Zielonej Górze)
Studia Podyplomowe Zarządzania Strategicznego
Studia Podyplomowe \"Gospodarka nieruchomościami\" – specjalność: wycena nieruchomości
Studia Podyplomowe \"Gospodarka nieruchomościami\" – specjalność: wycena nieruchomości
Studia Podyplomowe \"Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw\"
Studia Podyplomowe \"Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej\"
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań