Accounting and Financial Management – Advanced Level
Accounting and Financial Management – Basic Level
Analiza ekonomiczna i controlling
Analizy rynkowe i strategiczne
Audyt podatkowy
Audyt śledczy
Audyt systemów informatycznych
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
CIMA Advanced Diploma in Management Accounting
CIMA Diploma in Management Accounting
Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji
Compliance w organizacji
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe
Cła i podatki w procedurach celnych
e-Commerce
E-marketing
Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej
Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
Finance and Accounting for ACCA Strategic Professional Level Exams
Finanse menedżerskie
Gospodarka nieruchomościami – specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami – Wycena nieruchomości
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań
Kontrola zarządcza w administracji publicznej
Koordynator dostępności
Krajowe standardy rachunkowości
Lean Manufacturing
Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
Marketing w praktyce
Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji
Menedżer CSR
Menedżer Jakości
Menedżer kultury
Menedżer sportu
Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)
Menedżer w opiece zdrowotnej
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Partnerstwo publiczno-prywatne
Podatki i doradztwo podatkowe
Pomoc publiczna
Procedury w podatkach i opłatach lokalnych
Psychologia w biznesie
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość i podatki
Rozliczenia kadrowo-płacowe
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych
Specjalista HR
Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej
Technologie finansowe (FinTech)
Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu
Zaawansowana analiza danych w środowisku R
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ciągłością działania
Zarządzanie dostępnością cyfrową
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi
Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie projektami – metodyki i metody
Zarządzanie projektami – narzędzie dla praktyków
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie Sprzedażą
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Zarządzanie w oświacie
Zrównoważony rozwój w strategii organizacji i raportowanie niefinansowe (ESG)
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu