Progi punktowe na UE w Poznaniu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Aby otrzymać status studenta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, należy wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. O przyjęcie na tę uczelnię starają się kandydaci z całej Polski. Oferowanych jest wiele interesujących, a zarazem przyszłościowych kierunków.

Uczelnia oblicza punkty rankingowe na podstawie przedmiotów zdanych w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego. Stosowane są przeliczniki dla przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym i zdanych na poziomie podstawowym.

Punkty obliczane są według poniższego wzoru: - Przedmioty zdane na poziomie rozszerzonym – (liczba punktów procentowych +100):2; - Przedmioty zdawane na poziomie podstawowym – (liczba punktów procentowych +40):2

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Aby otrzymać miejsce na wymarzonym kierunku, warto postarać się o dodatkowe punkty. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu poza ocenami z matury brane pod uwagę są również konkursy, olimpiady oraz osiągnięcia sportowe.

Laureatom i finalistom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości przyznawana jest maksymalna liczba punktów rankingowych ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych przewidzianych podczas rekrutacji na dany kierunek. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych również otrzymują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu lub z języka obcego określonego dla danej olimpiady i konkursu.

Wyniki są ważne wyłącznie w roku, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Niezależnie od roku, w którym kandydat na studia uzyskał tytuł laureata lub finalisty.

Kiedy Uniwersytet Ekonomiczny podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie podaje progów punktowych, na podstawie których przyjmowani są kandydaci na studia. Warto jednak zwrócić uwagę, że co roku na stronie uczelni można odnaleźć listy z limitem punktów rankingowych, które umożliwiały przyjęcie na studia w danym roku akademickim.

Kandydaci na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym przyjmowani są na podstawie list rankingowych. Oznacza to, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. 

Zobacz więcej: Punkty rankingowe na Uniwersytecie Ekonomicznym z roku 2021/2022.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku 2023

 

1. Informatyka i ekonometria – próg minimalny: 232 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Wybierając kierunek Informatyka i ekonometria studenci uzyskują wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i informatyki w finansach, ekonomii oraz biznesie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności informatyczne i analityczno-biznesowe.

Uczelnia oferuje cztery specjalności: Analityka gospodarcza, Elektroniczny biznes, Informatyka w gospodarce i administracji, Inżynieria finansowa. Po studiach można podjąć pracę na stanowisku projektanta rozwiązań informatycznych dla biznesu lub serwisów internetowych oraz jako analityk biznesowy czy menadżer zarządzający ryzykiem finansowym.

Zobacz więcej: Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym.

2. Finanse i rachunkowość biznesu – próg minimalny: 216 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość biznesu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości, doradztwa finansowego i podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także skutecznej komunikacji z klientem. Po studiach można znaleźć pracę w bankach i domach inwestycyjnych, biurach maklerskich, agencjach ratingowych, firmach doradczych i audytorskich.

Uczelnia na tym kierunku prowadzi pięć specjalności: Analityka usług Finansowych, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, Rachunkowość i zarządzenie finansami ACCA, Inwestycje Kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej: Finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

3. Zarządzanie – próg minimalny: 213 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci kierunku Zarządzanie zdobędą wiedzę z zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności: Handel i marketing, Komunikacja w biznesie, Konsulting gospodarczy, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwami, Zarządzanie projektami.

Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą podjąć pracę jako Project menager, Project developer, analityk ds. mediów, pośrednik na rynku nieruchomości, HR business partner i wiele innych.

Zobacz więcej: Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym.

4. Finanse, audyt, inwestycje – próg minimalny: 208 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Finanse, audyt i inwestycje to prestiżowy kierunek dla osób, które interesują się analizą finansową, bankowością komercyjną i centralną, systemami pieniężnymi i kursowymi, ubezpieczeniami, funduszami inwestycyjnymi, rachunkowością, audytem, kontrolą finansową a także planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi.

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w instytucjach finansowych, jako doradcy podatkowi, finansowi oraz pracownicy działów finansowych różnych przedsiębiorstw. Na tym kierunku są cztery specjalności: Bankowość i pośrednictwo finansowe, Finanse, audyt i podatki, Kontrola finansowa i rachunkowość, Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

Zobacz więcej: Finanse, audyt, inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym.

5. Ekonomia – próg minimalny: 205 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwenci kierunku Ekonomia uzyskują wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Zdobyte podczas nauki wysokie kwalifikacje są doceniane przez wielu pracodawców. Studenci kończący ten kierunek zatrudniani są jako menadżerowie, analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, specjaliści w działach ekonomicznych, specjaliści ds. obsługi środków z UE, analiz rynkowych i personalnych.

Uczelnia na tym kierunku prowadzi pięć specjalności: Ekonomia globalna i menadżerska, Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, Public Relations i strategie komunikowania, Strategie HR i rynek pracy, Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja.

Zobacz więcej: Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Poznaniu