Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu (Publiczna)

palceholder

61-875 Poznań

al. Niepodległości 10

tel.:

61 856 91 90,
61 856 91 88

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.27 Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu
2 4.91 Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu
3 4.35 Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu
4 4.35 Gospodarka turystyczna Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu
5 4.35 Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UE w Poznaniu w 2022 roku

1. Logistyka - 6,27 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek logistyka przygotowuje studentów z następujących zakresów: projektowania i zarządzania procesami logistycznymi, zdobywania umiejętności, przeprowadzania analiz ekonomicznych, a także systemów informatycznych, które na co dzień wspomagają zarządzanie logistyczne.

Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi, jak Goldrath czy Flexsim. Absolwenci znajdują pracę w: działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych czy przedsiębiorstwach z branży transportowej i spedycyjnej.

Zobacz więcej: Logistyka na UE w Poznaniu.

2. Ekonomia - 4,91 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy, a także praktycznych umiejętności oraz szerokiego zakresu kompetencji społecznych. Absolwenci Ekonomii posiadają wysokie kwalifikacje, które są wciąż cenione na współczesnym rynku pracy.

Może on podjąć zatrudnienie w różnych miejscach, jak np. przedsiębiorstwach prywatnych oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz więcej: Ekonomia na UE w Poznaniu.

3. Zarządzanie - 4,35 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Student na kierunku Zarządzanie zdobywa komplet wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

Dodatkowo nauczy się on rozpoznawać oraz rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi. Absolwenci po studiach zarządzania znajdą zatrudnienie przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach, korporacjach czy instytucjach pozarządowych.

Zobacz więcej: Zarządzanie na UE w Poznaniu.

4. Gospodarka turystyczna - 4,35 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Na kierunku Gospodarka turystyczna podstawą programową jest wykształcenie w studentach przedsiębiorcze podejście do turystyki, w tym rozwinięcie kompetencji biznesowych, zorientowanych na innowacyjny, dynamicznie zmieniający się rynek.

Po studiach można podjąć pracę jako: pracownicy lub menedżerowie obiektów noclegowych, międzynarodowych i krajowych firm touroperatorskich, agencji turystycznych bądź jako organizatorzy spotkań, wydarzeń biznesowych, rozrywkowych, wycieczek rekreacyjnych.

Zobacz więcej: Gospodarka turystyczna na UE w Poznaniu.

5. Kierunek prawno-ekonomiczny - 4,35 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek prawno-ekonomiczny opiera swoje kształcenie na innowacyjnym programie studiów, który łączy zagadnienia zarówno z zakresu prawa, jak i ekonomii. Pozwala to wykształcić w studentach specjalistyczne kompetencje zawodowe, niezwykle przydatne na obecnym rynku pracy.

Studenci na tym kierunku uczą się, na jakich zasadach funkcjonuje rynek w układzie prawno-ekonomicznym, co skutkuje szerokim wachlarzem możliwości pracy, m.in. na stanowiskach operacyjnych, analitycznych czy menedżerskich sektora publicznego i prywatnego w organizacjach oraz instytucjach krajowych i zagranicznych.

Zobacz więcej: Kierunek prawno-ekonomiczny na UE w Poznaniu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu - Aktualności