1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
 2. Akademia WIT
 3. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 4. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
 5. Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
 7. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 8. Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 9. Uczelnia Łukaszewski (ULU)
 10. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
 11. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 12. Uczelnia Łazarskiego
 13. Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
 14. Collegium Intermarium
 15. Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 16. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
 17. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 18. Collegium Humanum
 19. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
 20. Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
 21. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
 22. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie
 23. Collegium Civitas
 24. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
 25. Uniwersytet SWPS
 26. Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 27. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
 28. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
 29. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
 30. Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (ADiRD)
 31. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie
 32. Collegium Verum
 33. Uczelnia Korczaka
 34. Warszawska Szkoła Filmowa (WSF)
 35. Warszawska Szkoła Reklamy (WSR)
 36. Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 37. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 38. Wydział Zarządzania (WZ) Uniwersytetu Warszawskiego
 39. Wyższa Szkoła Artystyczna (WSA)
 40. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBIO) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
 41. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie (EWS)
 42. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 43. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
 44. Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
 45. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 46. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
 47. Uniwersytet WSB Merito w Warszawie
 48. Europejska Uczelnia w Warszawie

Która uczelnia niepubliczna w Warszawie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Warszawie
 

Nie istnieje powszechnie akceptowany zestaw kryteriów, który pozwalałby bezspornie określić, która z uczelni publicznych w Warszawie jest najwyżej oceniana.

Podczas wyboru uczelni znaczenie ma wybór specjalizacji, gdyż każdy kierunek studiów oferuje nauczanie przez różnych wykładowców, co skutkuje różnorodnością poziomów edukacyjnych.

Również opinie obecnych studentów, dostępne na tej stronie w sekcji poświęconej każdej uczelni, mogą być pomocne w procesie wyboru.

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, najlepszą niepubliczną uczelnią w Warszawie została Akademia Leona Koźmińskiego.
 

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Warszawie są najbardziej popularne?
 

Portal Uczelnie.pl każdego roku przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Warszawie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Warszawie?
 

Niżej zaprezentowano wykaz niepublicznych uczelni z Warszawy, włączając informacje o najniższych progach punktowych potrzebnych do rekrutacji, o ile poszczególne uczelnie uwzględniają takie wymagania w swoich procedurach przyjęć.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 3

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych została utworzona w 2001 roku w samym sercu Warszawy, jej siedzibą bowiem jest Pałac Kultury i Nauki. Jest to uczelnia o profilu humanistyczno-społecznym. Jej struktura zamyka się w dwóch instytutach, tj. Instytut Administracji i Finansów oraz Instytut Filologii i Pedagogiki. Wszechnica Polska stosuje najbardziej nowoczesne techniki przekazywania wiedzy. 

Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale zaopatrzona biblioteka naukowa z wielotysięcznym katalogiem tytułów. Od 2007 roku uczelnia czynnie bierze udział w międzynarodowym programie wymiany studentów Erasmus+, co zdecydowanie poszerza horyzonty. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych ściśle współpracuje również z prestiżowymi instytucjami naukowymi, administracyjnymi, a także społecznymi.

Uczelnia Łazarskiego (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 12

Uczelnia Łazarskiego jest prywatną szkołą wyższą, która została założona w 1993 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. W strukturze uczelni funkcjonują trzy wydziały:  Medyczny, Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Oferuje ona studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe, MBA oraz seminaria doktoranckie. Łazarski swoim studentom udostępnia kompleksowe zaplecze dydaktyczne, które skupia nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, przestrzeń laboratoryjną, salę sportową czy sale służące symulacji procesów sądowych. 

Ponadto osoby studiujące na tej uczelni mogą realizować swoje zainteresowania w ramach ponad 40 różnych kół naukowych i organizacji studenckich. Dodatkowo powołana przez UŁ Rada Biznesu trzyma pieczę nad zakresem merytorycznym programu studiów, tak aby jak najlepiej dopasowywał się do wymagań współczesnego rynku pracy.

Akademia Katolicka - Collegium Joanneum (Niepubliczna)

Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Akademia Katolicka Collegium Joanneum w Warszawie została utworzona w 1988 r., pierwotnie jako Papieski Wydział Teologiczny. Uczelnia naucza w zakresie nauk teologicznych, politologicznych, a także edukacji muzycznej z muzyką kościelną. Dysponuje ona 4 instytutami: Filozofii Chrześcijańskiej, Teologii Systematycznej, Teologii Praktycznej, Historii Kościoła i Patrologii. Kandydaci w ramach oferty edukacyjnej mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz częściowo zdalnym. 

Dla osób chcących kontynuować edukację działa również Szkoła Doktorska oraz kilka kierunków studiów podyplomowych. Przy Akademii Katolickiej funkcjonują również dwa towarzystwa: Warszawskie Towarzystwo Teologiczne oraz Towarzystwo Przyjaciół AKW, do których można się swobodnie zapisać. W większości prowadzą one działalność naukową. 

Collegium Intermarium (Niepubliczna)

Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Collegium Intermarium w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa, która funkcjonuje na warszawskim rynku edukacyjnym od 2 lat (2021 rok). Nazwa uczelni nawiązuje do łac. Intermarium. Prowadzi ona specjalistyczne kształcenie na kierunku, jakim jest Prawo (jednolite magisterskie) oraz na licznych kierunkach studiów podyplomowych, których nie znajdzie się w innych placówkach wyższych w Polsce. Można do nich zaliczyć, np. Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi czy Nowoczesne metody dowodowe.

Nadrzędnym celem Collegium Intermarium jest kształcenie młodych ludzi w oparciu o klasyczne wartości cywilizacji europejskiej, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących rzymskiej kultury prawnej, filozofii greckiej czy etyki chrześcijańskiej. Poza główną siedzibą w Warszawie, uczelnia posiada dwie filie w Lublinie oraz w Poznaniu.

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 19

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie to prywatna szkoła wyższa, która swoją działalność rozpoczęła pod koniec XX w.  (1999 rok). Uczelnia w ramach oferty edukacyjnej proponuje studentom studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Do wyboru pozostają następujące kierunki: Dietetyka, Kosmetologia, Pedagogika, Zarządzanie (tylko i stopień). USM posiada również nowocześnie zaopatrzone zaplecze dydaktyczne pod postacią innowacyjnych laboratoriów czy pracowni z dostępem do Internetu. 

Osoby zainteresowane działalnością po godzinach zajęć - USM proponuje 3 zróżnicowane tematycznie koła uczelniane, tj. Koło Teatralne, Koło Naukowe - Logopedia oraz Koło Naukowe “Młodych Kosmetologów i Dietetyków”. Absolwenci studiów, dzięki praktycznemu podejściu do kształcenia, mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. 

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 45

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą, która rozpoczęła swoją działalność w latach 90. XX wieku. Aktualnie zdobywa wysokie noty w rankingach “Perspektywy”, “QS Ranking” czy “Financial Times”. Jest to uczelnia, która w dużej mierze kształci studentów w różnych odłamach nauk społecznych, m.in. w zarządzaniu, prawie, ekonomii czy finansach. Do wyboru kandydatów zostały oddane kierunki studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających, jednolitych, podyplomowych, a także studiów MBA

Istnieje również możliwość kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej. Niewątpliwym atutem uczelni, który czyni ją unikalną w świecie akademickim, są 3 prestiżowe akredytacje - EQUIS, AACSB, AMBA. Potwierdzają one znakomitą jakość dyplomu ukończonych studiów. Dzięki temu absolwenci ALK mają otwarte drzwi do wielu międzynarodowych przedsiębiorstw i światowych firm.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Niepubliczna)

Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 10

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest niepubliczną uczelnią, która powstała w wyniku połączenia trzech szkół wyższych: Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Uczelnia stawia na kształcenie z obszarów hotelarstwa, turystyki oraz zarządzania biznesem w tych dziedzinach. Studenci mają do wyboru studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, MBA oraz podyplomowe

SGTiH cechuje się również nowoczesną bazą dydaktyczną z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich oraz specjalistów w dziedzinie hotelarsko-turystycznej. Z kolei studenci mogą również rozszerzać swoje kwalifikacje w ramach szeregu ciekawych kursów (np. kurs języka chińskiego) czy podczas udziału w programie Erasmus+

Collegium Humanum (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Collegium Humanum  jest prywatną uczelnią, która działa od 2018 r. Oprócz wydziałów zamiejscowych w Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu, szkoła posiada również filie zagraniczne: w Czechach, Uzbekistanie i na Słowacji. Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada: studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe czy MBA. 

Collegium Humanum bierze udział w międzynarodowych programach, które wspierają jakość kształcenia, m.in PRME – program skupiający biznesowe uczelnie wyższe czy międzynarodowe akredytacje CEEMAN i BGA. Uczelnia przynależy również do polskich instytucji, tj. Polskiej Federacji Szpitali czy Północnej Izby Gospodarczej. Studenci mogą również rozwijać swoje pasje w licznych kołach naukowych.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) (Niepubliczna)

Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 6

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Uczelnia dysponuje również dwoma filiami w Bełchatowie i Ciechanowie. Kształci ona na 3 wydziałach, tj. Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa; Zarządzania i Nauk Technicznych oraz Pedagogiki i Psychologii. Dzięki nim studenci mają do dyspozycji studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie oraz podyplomowe. 

Uczelnia zapewnia również swoim podopiecznym rozbudowaną bazę dydaktyczną o ponad 2000 m2 powierzchni pod postacią sal wykładowych, pracowni itd. Ponadto studenci mają możliwość poszerzać horyzonty w ramach działalności interesujących kół naukowych czy programu Erasmus+, a także mogą liczyć na wsparcie na starcie swojej kariery zawodowej przy pomocy Biura Karier i Biura Praktyk.  

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie jest wyższą uczelnią katolicką, która została założona w 1988 roku. W ramach oferty kształcenia oferuje ona studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe na następujących kierunkach: Pedagogika chrześcijańska, Politologia, Teologia. Do dyspozycji studentów pozostają dwa koła naukowe - Biblia i Bliski Wschód oraz Sapere Aude, w których można spędzać wolny czas po zajęciach na uczelni. 

Dodatkowo przy Collegium Bobolanum działa również: Szkoła Doktorska, Jezuicka Szkoła Biblijna (cykl spotkań dotyczących Biblii), Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych, Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także Otwarte Studium Akademickie. Ta ostatnia pozycja jest o tyle ciekawa, że daje możliwość nauki, m.in. języka hebrajskiego, starożytnej greki czy łaciny.


Uczelnie niepubliczne w Warszawie

Która uczelnia niepubliczna w Warszawie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Warszawie
 

Nie istnieje powszechnie akceptowany zestaw kryteriów, który pozwalałby bezspornie określić, która z uczelni publicznych w Warszawie jest najwyżej oceniana.

Podczas wyboru uczelni znaczenie ma wybór specjalizacji, gdyż każdy kierunek studiów oferuje nauczanie przez różnych wykładowców, co skutkuje różnorodnością poziomów edukacyjnych.

Również opinie obecnych studentów, dostępne na tej stronie w sekcji poświęconej każdej uczelni, mogą być pomocne w procesie wyboru.

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, najlepszą niepubliczną uczelnią w Warszawie została Akademia Leona Koźmińskiego.
 

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Warszawie są najbardziej popularne?
 

Portal Uczelnie.pl każdego roku przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Warszawie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Warszawie?
 

Niżej zaprezentowano wykaz niepublicznych uczelni z Warszawy, włączając informacje o najniższych progach punktowych potrzebnych do rekrutacji, o ile poszczególne uczelnie uwzględniają takie wymagania w swoich procedurach przyjęć.