Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Olsztynie


Nowe kierunki studiów w Olsztynie


1. Analiza i kreowanie trendów – stacjonarne i zaoczne studia I-ego i II-ego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata lub magistra. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu analizowania i planowania długoterminowych zjawisk społecznych, zrozumieniu potrzeb konsumenckich, tworzeniu usług i dóbr w oparciu o działania marketingowe. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w reklamie, marketingu internetowym i agencjach PR-owych.

2. Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej – stacjonarne i zaoczne studia uzupełniające magisterskie II-ego stopnia. Studenci kierunku poznają zaawansowane techniki wykorzystywane w produkcji rolno-spożywczej, z wykorzystaniem symulacji, innowacyjnych technik sterowania produkcją, systemów satelitarnych czy nowoczesnego oprogramowania. Absolwenci kierunku podejmują pracę w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, biurach projektowych i agencjach obsługujących rolnictwo.

3. Gastronomia - sztuka kulinarna – stacjonarne studia I-ego i II-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra, na których nauka trwa 3,5 i 1,5 roku. Studenci odbywają wielogodzinne praktyki zawodowe w renomowanych zakładach gastronomicznych, restauracjach i kawiarniach, poznając nowoczesne techniki kulinarne, proces powstawania potraw i sztukę kulinarną z każdego zakątka świata. Absolwenci kierunku zostają szefami kuchni najlepszych restauracji, pracują w profesjonalnych kawiarniach i cukierniach.

4. Chemia – stacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie, nauka na kierunku odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Studia kładą duży nacisk na zajęcia praktyczne odbywające się w laboratoriach, gdzie studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i pracy laboratoryjnej. Absolwenci zasilają szeregi pracowników specjalistycznych instytutów badawczych, zakładach chemicznych, kosmetycznych i spożywczych.

5. Inżynieria informacji – siedmiosemestralne studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w systemie dziennym. Nauka na kierunku skupiona jest na systemach pozyskiwania informacji, przetwarzania danych, bezpieczeństwa w sieci, tworzenia baz danych i nowoczesnych systemów informatycznych. Absolwenci kierunku to przyszli pracownicy branży IT, specjaliści ochrony informacji, analitycy w redakcjach i jednostkach administracji.

6. Ichtiologia i Akwakultura – inżynierskie, 3,5-letnie studia I-ego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej (dziennej). E trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę przyrodniczą i z zakresu środowiska wodnego, studenci zdobywają wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji ryb, techniki połowów i przetwórstwa rybnego, znajdując zatrudnienie w administracji samorządowej, instytucjach ochrony środowiska czy jako ichtiolog w parkach i rezerwatach przyrody.

7. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – stacjonarne, trzyletnie studia I-ego stopnia, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studenci poznają rolę zwierząt w życiu człowieka, poznaje podstawowe metody terapii z wykorzystaniem zwierząt, uczy się prawidłowego szkolenia, doboru i hodowli zwierząt. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach terapeutycznych i oświatowo-wychowawczych, placówkach rekreacyjnych i agroturystycznych, prowadzą indywidualne szkolenia zwierząt.

8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej – uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym). Studia w dużej mierze uczą wykorzystania nowoczesnych technik w produkcji produktów spożywczych i rolniczych z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń i maszyn oraz gospodarowania produktami ubocznymi produkcji. Absolwenci kierunku pracują najczęściej w przemyśle rolniczym i spożywczym, projektują maszyny, urządzenia i technologie dla rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Zobacz pełną listę kierunków na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zobacz tutaj.

Data publikacji: 25.08.2021