Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Olsztynie

Nowe kierunki studiów w OlsztynieNowe kierunki studiów na olsztyńskich uczelniach 2023/2024

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

1. Politologia i stosunki międzynarodowe
 

Studia z politologii i stosunków międzynarodowych to fascynująca podróż przez labirynt polityki globalnej. Uczysz się analizy systemów politycznych, międzynarodowych konfliktów i dyplomacji, rozwijając zrozumienie skomplikowanego krajobrazu politycznego.

Jednocześnie kształtujesz umiejętności negocjacyjne, prowadzenia badań i pracy w międzynarodowym środowisku.


To unikalna kombinacja teorii i praktyki, pozwalająca zrozumieć współczesne wyzwania globalne i aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości stosunków międzynarodowych.

Więcej informacji: Politologia i stosunki międzynarodowe na UWM w Olsztynie.

 

2. Analityka i zarządzanie publiczne
 

Studia z analityki i zarządzania publicznego to głębokie zanurzenie w skomplikowanym świecie administracji i polityki.

Uczysz się efektywnego zbierania, analizy danych oraz podejmowania decyzji, aby doskonale zarządzać zasobami publicznymi. Kierunek ten nie tylko rozwija umiejętności analityczne, ale także przygotowuje do strategicznego myślenia i efektywnego liderowania w sektorze publicznym.

To unikalna kombinacja teorii i praktyki, ukierunkowana na tworzenie skutecznych i innowacyjnych rozwiązań dla społeczeństwa.

Więcej informacji: Analityka i zarządzanie publiczne na UWM w Olsztynie.

 

3. Fizjoterapia
 

Fizjoterapia to intrygujące studia, skupiające się na rehabilitacji i poprawie funkcji ruchowej ciała.

Studenci zgłębiają anatomię, techniki terapeutyczne i psychologię pacjenta, tworząc holistyczne podejście do zdrowia.

Kierunek ten nie tylko rozwija umiejętności kliniczne, ale również empatię i zdolność dostosowywania się do różnorodnych potrzeb pacjentów. To fascynująca podróż w świat przywracania ruchu i poprawy jakości życia.

Więcej informacji: Fizjoterapia na UWM w Olsztynie.

 

4. Kryminologia
 

Kryminologia to pasjonujące studia, które zagłębiają się w psychologię przestępczości, analizę systemów sądowniczych i prewencję przestępstw.

Studenci odkrywają tajniki profilowania kryminalnego, badają przyczyny i skutki zachowań przestępczych, rozwijając umiejętność zrozumienia aspektów dziedziny.


Kierunek ten nie tylko pozwala zgłębiać teorię kryminalistyczną, ale także zdobywać praktyczne umiejętności, które są kluczowe w pracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. 

Więcej informacji: Kryminologia na UWM w Olsztynie.

 

Nowe kierunki studiów na olsztyńskich uczelniach 2022/2023

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 


Nowe kierunki studiów w Olsztynie
 
Doradztwo podatkowe (studia I stopnia)

Doradztwo podatkowe w Olsztynie
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się bardzo dużym skomplikowaniem. Dlatego też istnieje stale zapotrzebowanie na specjalistów z tego właśnie obszaru, którzy będą w stanie legitymować się zaawansowaną wiedzą.

Odpowiedzią na to są studia na kierunku doradztwo podatkowe. Pozwalają one na zdobycie obszernej wiedzy z zakresu podatków i pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Wiele ścieżek rozwoju dostępnych po skończeniu studiów to jedna z największych zalet postawienia na ten właśnie kierunek. 

Więcej informacji na temat kierunku: Doradztwo podatkowe na UWM w Olsztynie

 

Inżynieria w logistyce (studia I stopnia)


Inżynieria w logistyce

Inżynieria w logistyce to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu wiedzy z obszaru funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz przemysłu.

W trakcie studiów wykwalifikowana kadra dydaktyczna jest w stanie przekazywać szeroką wiedzę z zakresu różnego rodzaju systemów transportowych oraz logistycznych. Na studentów w trakcie edukacji czeka również wiele zajęć praktycznych, które pozwolą na utrwalenie wiedzy teoretycznej. 

Więcej informacji na temat kierunku: Inżynieria w logistyce na UWM w Olsztynie

 

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku (studia I stopnia)


Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Nowy kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku pozwala na przygotowanie się do pracy w branży muzycznej oraz medialnej. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebni są eksperci od pracy z dźwiękiem.

Studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy na temat realizacji dźwięku. Pozwalają zapoznać się z bardzo wieloma kwestiami i kompleksowo przygotowują do podjęcia pracy zawodowej. Wiele zajęć odbywa się bezpośrednio z praktykami, dzięki czemu przekazywana wiedza ma jeszcze większą wartość. 

Więcej informacji na temat kierunku: Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku na UWM w Olsztynie

 

Dietetyka (studia II stopnia)


Dietetyka

Studia II stopnia na kierunku dietetyka to propozycja dla osób, które chcą jeszcze bardziej rozwinąć zakres swoich kompetencji. Kierunek pozwala na pogłębienie wiedzy z obszaru prawidłowego żywienia, profilaktyki żywieniowej czy profilaktyki chorób i schorzeń.

Studenci w trakcie nauki na kierunku zdobywają szeroki zakres kompetencji z różnych obszarów i są znakomicie przygotowani do podjęcia zatrudnienia w zróżnicowanych przedsiębiorstwach. Na utrwalenie wiedzy pozwala również wiele zajęć praktycznych, które jeszcze lepiej przygotowują do podjęcia pracy zawodowej. 

Więcej informacji na temat kierunku: Dietetyka II stopień na UWM w Olsztynie

 

Leśnictwo II stopnia (studia II stopnia)


Kierunek Leśnictwo w Olsztynie

Leśnictwo to kierunek studiów dla wszystkich osób, które kochają naturę i pragną pracować w lasach. Studia II stopnia na kierunku leśnictwo umożliwiają pogłębienie swojej wiedzy i przekazują wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy leśniczego.

Program studiów nastawiony jest w głównej mierze na zajęcia praktyczne, które pozwalają na jeszcze lepsze przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych oraz w przemyśle leśnym. 

Więcej informacji na temat kierunku: Leśnictwo II stopnia na UWM w Olsztynie

 

Ichtiologia i akwakultura (studia I-go stopnia)


Ichtiologia i akwakultura


Ichtiologia i akwakultura jest nowym kierunkiem oferowanym studentom od roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kierunek powstał z myślą o osobach, które pasjonują się rybołówstwem i rybami i chcą poszerzać wiedzę na ten temat, a także wiążą swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną. W Polsce rynek rybołówstwa jest szerokim rynkiem, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ichtiologii i akwakultury ichtiologów jest coraz większe.

Studia przygotowują do pracy w Morskich i Oceanicznych Instytucjach Badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej w zakresie rybołówstwa, kontroli połowów, a także wpływu rybactwa na ochronę przyrody i populację ryb. Student otrzymuje także niezbędną wiedzę z zakresu genetyki i chorób ryb.

Absolwent biegle posługuje się niezbędnymi, nowoczesnymi w pracy urządzeniami. Studia prowadzone są pod okiem ekspertów z zakresu ichtiologii, biologii ryb, hydrologii, genetyki, ekologii. Student odbywa również praktyki, gdzie może praktycznie zdobywać cenną wiedzę.

Program studiów na kierunku Ichtiologia i akwakultura  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

Geoinformatyka (studia I stopnia)


Geoinformatyka w Olsztynie

Geoinformatyka to nowy kierunek dostępny dla studentów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim od roku akademickiego 2021/2022. Kierunek ten to połączenie geografii, nauki o Ziemii z informatyką i technologiami teleinformatycznymi. Student kształci się w zakresie badania natury, informacji geograficznej i przestrzennej, metod i technik pozyskiwania materiałów geograficznych do badań, ich opracowywania, przetwarzania i przechowywania, wykonywania wykresów i analizy zdobytych danych.

Wszystko to jest powiązane z nowoczesną technologią informatyczną. Specjalista w dziedzinie geoinformatyki zajmuje się integracją, porządkowaniem i przetwarzaniem informacji geograficznej w celu analizy i rozwiązywania problemów w środowisku regionalnym, w tak różnych dziedzinach jak: ochrona i monitoring środowiska, planowanie terytorialne, eksploatacja zasobów naturalnych.

Program studiów na kierunku Geoinformatyka  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

Pielęgniarstwo (studia I-go stopnia)
 


Kierunek Pielęgniarstwo w Olsztynie

Pielęgniarstwo to bardzo ciekawy kierunek, a możliwości zawodowe po nim są naprawdę ogromne. Są przeznaczone dla wszystkich, których ważne jest dobro drugiego człowieka. Pielęgniarz/Pielęgniarka to osoby bardzo cenione, służące zawsze pomocą. Absolwenci tego kierunku nie będą martwić się o pracę, gdyż możliwości są szerokie.

Osoba po tym kierunku może pracować w szpitalu, na każdym oddziale, w przychodniach, szkołach, a prywatnych klinikach, w domach opieki, więzieniach, w ośrodkach rehabilitacyjnych. Student czerpie wiedzę ogólną o prawidłowej opiece nad pacjentem, ale także z różnych dziedzin potrzebnych w zawodzie — farmacji, medycyny, prawa, a także psychologii.

Podczas studiów, uczeń nauczy się wiele potrzebnych w pracy umiejętności praktycznych — robienie zastrzyków, mierzenie ciśnienia, krwi, rozróżnianie narzędzi chirurgicznych, robienie opatrunków i podstawowych zabiegów. Zaznajomi się również z obsługą sprzętów medycznych, a także z dokumentacją medyczną. Student odbywa również niezbędne praktyki zawodowe. 

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

Kryminalistyka (studia I-go stopnia)
 


Kierunek Kryminalistyka w Olsztynie

Kryminalistyka to kierunek, który jest dostępny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim od roku akademickiego 2020/2021. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to bardzo ciekawy kierunek. Student kształci się w zakresie technik kryminalistycznych, biologii sądowej, genetyki, prawa, techniki zbierania i przetwarzania dowodów, mikroskopii sądowej, farmakologii, psychologii, informatyki.

Absolwent ma możliwość pracy w Służbach Specjalnych, Policji, wydziałach kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych różnych Urzędów Państwowych (np. Urzędów Celnych). Student odbywa również ciekawe praktyki.

Zajęcia prowadzą specjaliści w dziedzinie kryminalistyki, medycyny, genetyki molekularnej, psycholodzy śledczy. Student poznaje również wiedzę na temat przeprowadzania śledztwa, przesłuchania zatrzymanych, a także resocjalizacji, czy prawa karnego polskiego, jak i europejskiego.

Program studiów na kierunku Kryminalistyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek kierowany do osób, które uwielbiają pracę z dziećmi. Osoby takie dzięki studiom będą w stanie zdobyć kompetencję, które pozwolą na pracę z najmłodszymi i łatwe docieranie do podopiecznych.

Studia pozwalają również na odbycie praktyk, które pozwolą na sprawdzenie zdobytej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej. Dzięki temu są w stanie kompleksowo przygotować do podjęcia zatrudnienia w wielu zróżnicowanych przedsiębiorstwach i sprawiają, że odnalezienie się na rynku pracy nie będzie problemem. 

Więcej informacji na temat kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na OSW

 

Nowe kierunki studiów na olsztyńskich uczelniach 2021/2022

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

1. Analiza i kreowanie trendów


Analiza i kreowanie trendów w Olsztynie

Stacjonarne i zaoczne studia I-ego i II-ego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata lub magistra. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu analizowania i planowania długoterminowych zjawisk społecznych, zrozumieniu potrzeb konsumenckich, tworzeniu usług i dóbr w oparciu o działania marketingowe.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w reklamie, marketingu internetowym i agencjach PR-owych.

Program studiów na kierunku Analiza i kreowanie trendów  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

 

2. Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej


Kierunek Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej w Olsztynie

Stacjonarne i zaoczne studia uzupełniające magisterskie II-ego stopnia. Studenci kierunku poznają zaawansowane techniki wykorzystywane w produkcji rolno-spożywczej, z wykorzystaniem symulacji, innowacyjnych technik sterowania produkcją, systemów satelitarnych czy nowoczesnego oprogramowania.

 

Absolwenci kierunku podejmują pracę w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, biurach projektowych i agencjach obsługujących rolnictwo.

Program studiów na kierunku Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 


3. Gastronomia


Kierunek Gastronomia w Olsztynie

Sztuka kulinarna – stacjonarne studia I-ego i II-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra, na których nauka trwa 3,5 i 1,5 roku. Studenci odbywają wielogodzinne praktyki zawodowe w renomowanych zakładach gastronomicznych, restauracjach i kawiarniach, poznając nowoczesne techniki kulinarne, proces powstawania potraw i sztukę kulinarną z każdego zakątka świata.

 

Absolwenci kierunku zostają szefami kuchni najlepszych restauracji, pracują w profesjonalnych kawiarniach i cukierniach.

Program studiów na kierunku Gastronomia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4. Chemiastacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie


Kierunek Chemia w Olsztynie

Nauka na kierunku odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Studia kładą duży nacisk na zajęcia praktyczne odbywające się w laboratoriach, gdzie studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i pracy laboratoryjnej.

 

Absolwenci zasilają szeregi pracowników specjalistycznych instytutów badawczych, zakładach chemicznych, kosmetycznych i spożywczych.

Program studiów na kierunku Chemia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
5. Inżynieria informacji


Kierunek Inżynieria informacji w Olsztynie

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w systemie dziennym. Nauka na kierunku skupiona jest na systemach pozyskiwania informacji, przetwarzania danych, bezpieczeństwa w sieci, tworzenia baz danych i nowoczesnych systemów informatycznych.

Absolwenci kierunku to przyszli pracownicy branży IT, specjaliści ochrony informacji, analitycy w redakcjach i jednostkach administracji.

Program studiów na kierunku Inżynieria informacji - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

6. Ichtiologia i Akwakultura 


Inżynierskie, 3,5-letnie studia I-ego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej (dziennej).

W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę przyrodniczą i z zakresu środowiska wodnego, studenci zdobywają wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji ryb, techniki połowów i przetwórstwa rybnego, znajdując zatrudnienie w administracji samorządowej, instytucjach ochrony środowiska czy jako ichtiolog w parkach i rezerwatach przyrody.

Program studiów na kierunku Ichtiologia i Akwakultura  -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

7. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii


Kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii w Olsztynie

Stacjonarne, trzyletnie studia I-ego stopnia, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studenci poznają rolę zwierząt w życiu człowieka, poznaje podstawowe metody terapii z wykorzystaniem zwierząt, uczy się prawidłowego szkolenia, doboru i hodowli zwierząt.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach terapeutycznych i oświatowo-wychowawczych, placówkach rekreacyjnych i agroturystycznych, prowadzą indywidualne szkolenia zwierząt.

Program studiów na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej


Uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym). Studia w dużej mierze uczą wykorzystania nowoczesnych technik w produkcji produktów spożywczych i rolniczych z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń i maszyn oraz gospodarowania produktami ubocznymi produkcji.

Absolwenci kierunku pracują najczęściej w przemyśle rolniczym i spożywczym, projektują maszyny, urządzenia i technologie dla rolnictwa i przemysłu spożywczego.


Zobacz pełna lista kierunków na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

Program studiów na kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 


Data publikacji: 09.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Olsztynie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Olsztyn