Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Olsztynie w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Olsztynie w roku akademickim 2021/2022Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Najdroższe kierunki studiów w Olsztynie w roku akademickim 2021/2022

 

1) Kierunek lekarski 24 500 zł/semestr - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 


Kierunek lekarski


 

Najcięższe i najdłużej trwające studia, nauka na kierunku trwa 6 lat, studia prowadzone są w formie jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (odpłatnej). Specyfika przyszłego zawodu lekarza wymaga od studentów nie tylko ogromnej wiedzy teoretycznej z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu takich jak fizjologia i anatomia człowieka, biochemia, genetyka, chirurgia ogólna czy kardiologia.

Wiele godzin w trakcie nauki studenci spędzają na klinikach i oddziałach szpitalnych, gdzie poznają praktyczną stronę zawodu podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentem, stawiania diagnozy, wprowadzania leczenia, wykonywania zabiegów i operacji. Po zakończeniu studiów i odbyciu podyplomowych praktyk zawodowych, absolwenci podchodzą do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który uprawnia miedzy innymi do dalszej nauki specjalizacyjnej takiej jak chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne czy kardiochirurgia.

Absolwenci wydziału lekarskiego podejmują pracę zawodową w szpitala lach klinicznych, ośrodkach opieki zdrowotnej, publicznych lub prywatnych przychodniach, prowadzą prywatną praktykę lekarską lub podejmują pracę naukową w ośrodkach badawczych i na uczelniach wyższych.

Program studiów na kierunku Lekarskim - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

2) Kierunek: Weterynaria 17 290 zł/semestr - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednolite studia magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym), nauka na kierunku Weterynaria trwa 5,5 roku (11 semestrów). Nauka obejmuje zarówno przedmioty ogólne takie jak biologia, chemia czy ekologia oraz kierunkowe przedmioty weterynaryjne takie jak anatomia i fizjologia zwierząt z wyszczególnieniem zwierząt domowych, podstawy genetyki, hodowla zwierząt, farmakologia weterynaryjna, choroby owadów użytkowych czy radiologia weterynaryjna.
 

Przyszły weterynarz zdobywa wiedzę z zakresu nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad przetwórstwem wyrobów mięsnych, podstawy agronomii, branżowy język łaciński, potrafi prawidłowo diagnozować choroby i schorzenia zwierząt oraz planować leczenie. W trakcie studiów odbywają się praktyki zawodowe na weterynaryjnych oddziałach klinicznych, fermach czy olsztyńskiej Poliklinice Wyjazdowej Zwierząt Gospodarskich i Koni.

Absolwenci weterynarii mogą odbyć staże specjalizacyjne i specjalizować się w 17 specjalizacjach weterynaryjnych takich jak choroby psów i kotów, choroby ptaków ozdobnych czy radiologia weterynaryjna. Absolwenci kierunku pracują w klinikach weterynaryjnych, prowadząc prywatną praktykę weterynaryjną, w centrach badawczych, ośrodkach produkujących wyroby weterynaryjne i w administracji samorządowej.

Program studiów na kierunku Weterynaria - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 


 

3) Technologie żywności i żywienie człowieka 6000 zł/semestr - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek prowadzony jest w ramach studiów inżynierskich I-ego stopnia, w trakcie 7 semestrów (3,5 roku) oraz 1,5-rocznych studiów magisterskich II stopnia z tytułem zawodowym magistra inżyniera. Studia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej (zaocznej, wieczorowej). Program studiów skupia się głównie na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem i kontrolą jakości pożywienia.

Studenci mogą wybrać specjalizacje związane z biotechnologią żywności z przemysłem winiarskim i browarniczym, technologią mleczarską z przetworami mlecznymi i produktami wysokotłuszczowymi, technologią mięsa z przemysłem mięsnym i drobiarskim, technologią produktów roślinnych z olejarniami i przemysłem przetwórstwa warzyw i owoców oraz żywieniem człowieka z prawidłowym żywieniem i przetwarzaniem żywności. Absolwenci kierunku potrafią dokonać specjalistycznej analizy jakości produktów spożywczych, znają każdy etap procesu produkcyjnego wytwarzania żywności, potrafią zarządzać przedsiębiorstwem, znają sposoby powstawania produktów spożywczych, słodyczy i alkoholi.

Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę jako doradcy i specjaliści w firmach dystrybuujących i produkujących żywność, jako kontrolerzy jakości, na kierowniczych stanowiskach w zakładach wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego.

Program studiów na kierunku Technologie żywności i żywienie człowieka  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

4) Budownictwo – 2600 zł za semestr – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budownictwo w formie niestacjonarnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim to studia inżynierskie pierwszego stopnia, które trwają 7 semestrów. W trakcie kształcenia studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu różnych działów budownictwa, prac budowlanych, nadzoru budowlanego, projektowania, kierowania robotami budowlanymi, a także sporządzania dokumentacji technicznej obiektów.

Nauka odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej, w szczególności w świetnie wyposażonych pracowniach, które pozwalają na kształtowanie umiejętności praktycznych. Studenci kształcą się pod okiem doskonałej kadry dydaktycznej, mają możliwość uczestniczenia w licznych projektach i programach badawczych, rozwijania własnych zainteresowań w wielu kołach naukowych.

Staże i praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych firmach budowlanych w regionie. Absolwenci budownictwa są kompleksowo przygotowani do podjęcia zatrudnienia w zakresie wyuczonych kompetencji zawodowych.

Program studiów na kierunku Budownictwo  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 


 

5) Geodezja i kartografia – 2500 zł za semestr – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia na kierunku geodezja i kartografia w systemie niestacjonarnym odbywają się dwustopniowo. Najpierw są studia pierwszego stopnia, inżynierskie, które trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na trzysemestralnych studiach drugiego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru specjalności: geodezja i geoinformatyka, zdalne systemy pomiarowe, geodezja i szacowanie nieruchomości.

W trakcie kształcenia uczą się obsługi nowoczesnego sprzętu do pomiaru danych, przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, korzystania z nowych technologii.
 

Program studiów, obok rozbudowanych przedmiotów teoretycznych, obejmuje szereg zajęć warsztatowych i praktyk w terenie. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, realizowania części studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus, uczestniczenia w praktykach w najlepszych firmach i instytucjach w regionie. Absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Program studiów na kierunku Geodezja i kartografia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Pełny ranking najdroższych kierunków studiów w Olsztynie 

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

 


Data publikacji: 03.12.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Olsztynie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Olsztyn