Wyższa Szkoła Policji (WSP) w Szczytnie (Publiczna)

palceholder

12-100 Szczytno

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

tel.:

89 621-59-00, 89 621-52-25

Studia dyplomowe - kierunki
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminologia
Nauka o Policji