Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja śródroczna na UWM w Olsztynie!

Rekrutacja śródroczna na UWM w Olsztynie!Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczął rekrutacje na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/17. W ofercie uczelni znajdują się zarówno studia II stopnia prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe.

Rekrutacja na kierunki oferowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kształcenia na uczelni powinni do dnia 14 lutego br. dokonać zapisu w systemie IRK, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz przesłać odpowiednie dokumenty. W dniu 16 lutego Uniwersytet ogłosi listę kandydatów, którzy pozytywnie przeszli procedurę rekrutacyjną na studia. Śródroczna rekrutacja na studia w UWM obejmuje następujące kierunki:na studiach stacjonarnych II stopnia: Architekturę krajobrazu, Biologię - Ekzpertyzy przyrodnicze, Biotechnologię, Budownictwo, Geodezję i Kartografię, Gospodarkę Przestrzenną, Informatykę, Inżynierię precyzyjną w produkcji rolno-spożywczej, Inżynierię środowiska, Inżynierię środowiska- biotechnologię środowiskową (w języku angielskim), Mechanikę i budowę maszyn, Ochronę środowiska KS, Ochronę środowiska OW, Odnawialne źródła energii, Ogrodnictwo, Rolnictwo, rybactwo, Technologię żywności i żywienie człowieka, Technologię żywności i żywnienie człowieka - food engineering, Towaroznawstwo oraz Zootechnikę;na studiach niestacjoanrnych II stopnia: Budownictwo, Informatykę, Inżynierię prezycyjną w produkcji rolno-spożywczej, Mechanikę i budowę maszyn, Ochronę środowiska KS, Rolnictwo oraz Zootechnikę.Pełna lista kierunków na studiach podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/oferta

Data publikacji: 30.01.2017
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Olsztyn