Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)

Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 4

Uczelnia istnieje od 2019 roku i jest częścią prestiżowej grupy Uczelni Vistula, to Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW). Studenci podejmujący naukę na OSW mogą kształcić się na trzech wydziałach: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych oraz Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie. Olsztyńska Szkoła Wyższa co roku ma do zaproponowania swoim studentom nowe specjalności, które to są związane z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. W języku polskim uczelnia prowadzi studia na kierunkach takich jak: Ekonomia, Administracja, Fizjoterapia czy Pedagogika. W języku angielskim natomiast jest to kierunek Fizjoterapia, a studia trwają 5 lat. Absolwenci szkoły to osoby mające praktyczną wiedzę oraz umiejętności. Maja wysokie kompetencje, są otwarci na nowości. Ponieważ kadra, która przekazuje wiedze na OSW to wybitni praktycy w swoich dziedzinach, studenci mają możliwość skorzystać z wiedzy przekazywanej od najlepszych. Dodatkowym atutem uczelni jest współpraca a pracodawcami i dużymi instytucjami.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie ( zobacz więcej )

10-499 Olsztyn

ul. Piłsudskiego 61

tel.:

89 89 533 04 29 | 696 023 554

ikonka email do uczelni

olsztyn@gsw.gda.pl

gsw@gsw.gda.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego ( zobacz więcej )

10-165 Olsztyn

Ul. Artyleryjska 3f

tel.:

89 534-32-03, 89 533 80 19

ikonka email do uczelni

owsiiz@owsiiz.edu.pl