Która uczelnia niepubliczna w Olsztynie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Olsztynie

Nie istnieje uniwersalny system oceny, który jednoznacznie wskazałby, która z prywatnych uczelni w Olsztynie jest uważana za najlepszą.

Wybierając najlepszą uczelnię, istotny jest wybrany przez kandydata kierunek studiów, ze względu na różnice w poziomie nauczania między wykładowcami na różnych specjalizacjach.

Ponadto, ważne jest również sprawdzenie opinii obecnych studentów, które są dostępne na stronach internetowych każdej z uczelni.

Najpopularniejszą uczelnią prywatną w Olsztynie jest na pewno Olsztyńska Szkoła Wyższa.

 

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Olsztynie są najbardziej popularne?
 

Corocznie portal Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Olsztynie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Olsztynie?
 

Informacje o minimalnej liczbie progów punktowych wymaganej na różne programy studiów w publicznych uczelniach w Olsztynie można znaleźć pod ich spisem, pod warunkiem, że uczelnie te ustaliły i opublikowały takie kryteria w swoich procedurach rekrutacyjnych.

Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) (Niepubliczna)

Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Galeria Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 7

Olsztyńska Szkoła Wyższa istnieje od 2019 roku i jest częścią prestiżowej grupy Uczelni Vistula. Studenci podejmujący naukę na OSW mogą kształcić się na trzech wydziałach: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie. Olsztyńska Szkoła Wyższa co roku ma do zaproponowania swoim studentom nowe specjalności, które to są związane z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. W języku polskim uczelnia prowadzi studia na kierunkach takich jak: Ekonomia, Administracja, Fizjoterapia czy Pedagogika. W języku angielskim natomiast jest to kierunek Fizjoterapia, a studia trwają 5 lat. 

Absolwenci szkoły to osoby mające praktyczną wiedzę oraz umiejętności. Maja wysokie kompetencje, są otwarci na nowości. Ponieważ kadra, która przekazuje wiedze na OSW to wybitni praktycy w swoich dziedzinach, studenci mają możliwość skorzystać z wiedzy przekazywanej od najlepszych. Dodatkowym atutem uczelni jest współpraca a pracodawcami i dużymi instytucjami.