Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie

Najpopularniejsze kierunki studiów w OlsztynieNajpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie


1. Kierunek Lekarski - 11,95 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

zdjecie


Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wykładany jest w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (płatnej), w formie jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa 6 lat. Kończąc studia absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Nauka na kierunku lekarskim, obejmuje zarówno teoretyczną wiedzę z dyscyplin nauk medycznych jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Studenci uczą się procedur diagnostycznych, sposobu pracy z pacjentem, podejmowania szybkich decyzji, a także etycznych, prawnych i moralnych aspektów pracy lekarza. Przyszli medycy odbywają liczne praktyki na oddziałach szpitalnych i klinikach, gdzie uczą się prawdziwej specyfiki zawodu podczas zabiegów, operacji i pracy z pacjentem na oddziałach chirurgicznych, pediatrii czy oddziałach psychiatrycznych.

Po uzyskaniu dyplomu, absolwenci zdają egzamin państwowy – Lekarski Egzamin Państwowy, pozwalający na dalszą naukę specjalizacyjną w kilkudziesięciu dostępnych specjalizacjach takich jak ortopedia, kardiochirurgia czy okulistyka i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Wybierając formę studiów niestacjonarnych, trzeba pokryć koszty czesnego w wysokości 24 500 zł za semestr.

 

2. Zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii - 5,54 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Nowatorski kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia, nauka na tym kierunku realizowana jest podczas studiów dziennych (stacjonarnych), studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dwuletnie studia magisterskie II-ego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym..

Nowatorski kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, pozwala w trakcie studiów poznać anatomię i fizjologię człowieka i zwierząt wykorzystywanych w terapii uzupełniającej, zgłębić wiedzę na temat chowu i hodowli zwierząt oraz ich najczęstsze choroby, nauczą się zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi, diagnozowania zaburzeń rozwojowych, będą potrafili opracować plan terapeutyczny i wprowadzić go w życie podczas pracy z pacjentem.

W programie nauczania pojawiają się przedmioty weterynaryjne, społeczne, psychologiczne, medyczne i nauk o zdrowiu. Dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy i nabytym kompetencjom, absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, na oddziałach terapeutycznych czy ośrodkach edukacyjno-rekreacyjnych, ogrodach zoologicznych i jako trenerzy i opiekunowie zwierząt wykorzystywanych w terapii.

 

3. Weterynaria - 4,47 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej (dziennej), na których nauka trwa 5,5 roku (11 semestrów). Studenci w trakcie nauki zgłębiają przedmioty ogólno naukowe, zgłębiają nauki biologiczne i medyczne oraz kierunkowe przedmioty weterynaryjne pozwalające poznać anatomię i fizjologię zwierząt, farmację weterynaryjną czy weterynarie sądową

Studenci odbywają również praktyki kliniczne, podczas których poznają specyfikę pracy weterynarza, ucząc się podstaw diagnostyki i przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych, odbywają też praktyki hodowlane i sanitarne. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę na temat hodowli i chowu zwierząt, potrafią rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, znają zasady nadzoru sanitarnego podczas produkcji żywności czy problematykę związaną z ochroną zdrowia publicznego.

Studenci decydujący się na konkretną ścieżkę kariery zawodowej, wybierają specjalizacje takie jak choroby zwierząt futerkowych, choroby psów i kotów, weterynaryjną diagnostykę laboratoryjną, radiologię weterynaryjną czy inną z 17 dostępnych specjalizacji weterynaryjnych. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują zatrudnienie w szpitalach i lecznicach dla zwierząt lub otwierają prywatne kliniki weterynaryjne.

Odpłatna forma studiów, to obecnie koszt w wysokości 17 290 zł/semestr.

 

4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 4,3 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim to studia dwustopniowe, w których skład wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są dwie specjalizacje: nowe media oraz dokumentalistyka medialna. Studia drugiego stopnia pozwalają na wybór specjalizacji: komunikacja wizerunkowa oraz dziennikarstwo radiowo-telewizyjne.

Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, która jest bezpłatna. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu różnych działów dziennikarstwa, funkcjonowania nowych mediów, kreowania wizerunku, public relations, komunikacji marketingowej, a także podstawową wiedzę psychologiczną, socjologiczną czy z zakresu politologii.

Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, zarówno wykładowców akademickich, jak i dziennikarzy praktyków. Dużym atutem są nowocześnie wyposażone pracownie multimedialne, a także możliwość odbywania praktyk studenckich w największych mediach w regionie.

 

5. Mikrobiologia – 3,58 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to trzyletnie studia licencjackie realizowane na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Studia trwają 6 semestrów, w trakcie których studenci poznają najpierw podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych, a następnie bardziej szczegółowe zagadnienia. W programie kształcenia są takie przedmioty, jak taksonomia, fizjologia, morfologia, zajęcia z technik badawczych i diagnostycznych.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci uczą się obsługi mikroskopów i zaawansowanej aparatury laboratoryjnej. Kształcenie łączy w sobie rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności.

Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość zatrudnienia w laboratoriach badawczych, służbach medycznych i weterynaryjnych, przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Jest również możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym wydziale na studiach drugiego stopnia na pokrewnych kierunkach.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków w Olsztynie 2020.


Data publikacji: 03.12.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Olsztynie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Olsztyn