Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ LEKARSKI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT Zobacz wiecej

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII Zobacz wiecej

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Zobacz wiecej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne