Która uczelnia publiczna w Olsztynie jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w Olsztynie

Decydując o wyborze najlepszej uczelni, kluczową rolę odgrywa wybrany przez kandydata kierunek studiów, z uwagi na różnorodność poziomów nauczania oferowanych przez wykładowców w różnych specjalnościach.

Równie ważne jest zapoznanie się z recenzjami aktualnych studentów, które są ogólnodostępne na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Najlepszą publiczną uczelnią w Olsztynie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W najnowszym rankingu THE Impact 2023 uczelnia ta została oceniona wysoko, zajmując szóste miejsce wśród polskich uniwersytetów i dwudzieste wśród wszystkich publicznych polskich uczelni.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Olsztynie są najbardziej popularne?
 

Każdego roku portal Uczelnie.pl opracowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Olsztynie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Olsztynie?
 

Szczegółowe dane o minimalnych progu punktowym potrzebnym na poszczególne programy studiów na olsztyńskich uczelniach publicznych są dostępne poniżej ich listy, o ile uczelnie te określiły takie wymogi w swoich zasadach rekrutacji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 75

Opinie: 20

Uniwersytet Warmińsko Mazurski (UWM) w Olsztynie jest publiczną uczelnią, która istnieje od 1999 roku. Nauka obejmuje 74 kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształci się na niej ok. 25 tys. studentów. Aby na bieżąco być z aktualnymi trendami i wyjść naprzeciw za potrzebowaniom rynku pracy, uczelnia dostosowała kierunki studiów właśnie dla tych potrzeb. Wśród kierunków, jakie można znaleźć w ofercie uczelni, są: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów czy też inżynieria kosmiczna. Bardzo rozchwytywanym kierunkiem jest medycyna weterynaryjna oraz kierunek zootechnika. 

Uczelnia posiada także prestiżowy tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom. Kortowo, czyli miasteczko akademickie jest wizytówką Uniwersytetu. Jest to najpiękniejszy i największy kampus w Polsce. Najstarsza część miasteczka to budynki, które powstały jeszcze w XIX wieku. Każdy ze studentów kończących naukę na UWM jest w pełni wykształconym obywatelem, który znajdzie zatrudnienie w swojej dziedzinie nauki.