Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Olsztyn Kierunek Edukacja - 3 uczelnie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zobacz

Zobacz

         

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią (nauczycielska) - KnO

Uczelnie z kierunkiem Edukacja w Olsztynie

Zasady rekrutacji na kierunku Edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Uczelnie z kierunkiem Edukacja w Olsztynie

Zobacz uczelnie na mapie w Olsztynie