Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Kielcach


Nowe kierunki studiów w Kielcach


Nowe kierunki studiów na uczelniach w Kielcach

1. Zarządzanie w politykach publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego - licencjackie studia I-ego stopnia, nauka na kierunku prowadzona jest w trybie dziennym i niestacjonarnym. Studenci zdobywają wiedzę z podstaw prawa, ekonomii czy finansów publicznych. Studenci potrafią analizować zachowania społeczne, znają zagadnienia zarządzania kryzysowego, ekonomii i finansów publicznych. Absolwenci w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, najchętniej zatrudniani są w administracji publicznej, instytucjach kulturalno-oświatowych czy organizacjach pozarządowych.

2. Elektromobilność, Politechnika Świętokrzyska – 3,5 letnie studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym). Kierunek pozwala zgłębić tematykę napędów elektrycznych, silników samochodów hybrydowych i elektrycznych, poznać zasady projektowania, nadzorowania i obsługi systemów automatycznych i informatycznych czy inżynierię stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektro-mobilnym, biurach projektowych i instytucjach serwisowych.

3. Teleifnormatyka, Politechnika Świętokrzyska – studia inżynierskie, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) w trybie dziennym i 4 lata (8 semestrów) w trybie zaocznym (niestacjonarnym). Innowacyjny kierunek studiów, który pozwala w trakcie nauki zdobyć nie tylko szeroką wiedzę informatyczną, ale również uzyskać kilkanaście międzynarodowych certyfikatów między innymi z języków programowania. Absolwenci kierunku poszukiwani są przez firmy z dziedzin IT, korporacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne technologie informatyczne.

4. Informatyka przemysłowa, Politechnika Świętokrzyska – studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, nauka w zależności od trybu trwa 3,5 roku lub 4 lata. Nauka obejmuje zasady programowania urządzeń i procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle, takich jak drukowanie i skanowanie obiektów 3D, wykorzystanie lasera i plazmy czy cięcie wodą. Specjaliści kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystujących nowoczesne technologie, fabrykach i przy projektowaniu linii produkcyjnych.

5. Inżynieria środków transportu, Politechnika Świętokrzyska - kierunkowe studia inżynierskie I-ego i II-ego stopnia, w trybie dziennym nauka trwa 3,5 lub 1,5 roku, w trybie zaocznym 4 lata i 1,5 roku, studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera. Kierunek pozwala zdobyć szeroką wiedzę na temat samochodów oraz silników spalinowych, ich budowy, eksploatacji i zasad diagnozowania, podstaw logistyki, spedycji oraz bezpieczeństwa i inżynierii transportu. Absolwenci poszukiwani są przez instytucje transportowo-logistyczne, nowoczesne stacje diagnostyki pojazdów oraz firmy na stanowisko zawodowego przewoźnika drogowego.

6. Odnawialne źródła energii, Politechnika Świętokrzyska – studia inżynierskie I i II-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym. Kierunek umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych przy projektowaniu, wdrażaniu i instalowaniu nowoczesnych systemów pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (OZE). Kierunek dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w firmach wykorzystujących OZE, projektujących i instalujących systemy pozyskiwania energii czy spółkach energetycznych.

7. Elektrotechnika, Politechnika Świętokrzyska – studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w trybie dziennym i niestacjonarnym, na których nauka trwa odpowiednio 3,5 roku lub 4 lata. Studenci poznają zagadnienia związane z automatyką i elektroniką, projektowanie i nadzorowanie nowoczesnych systemów i układów informatycznych i automatycznych. Absolwenci kierunku, najczęściej pracują w korporacjach branży IT, firmach produkujących urządzenia i oprogramowanie nowoczesnych technologii.

8. Automatyka i robotyka Politechnika Świętokrzyska – studia inżynierskie I i II-ego stopnia, prowadzone w trybie dziennym (3,5 roku i 1,5 roku) oraz trybie zaocznym (4 lata i 1,5 roku). Studenci kierunku poznają nowoczesne zastosowanie automatyki, urządzeń elektronicznych i informatycznych systemów sterujących wykorzystywanych w przemyśle. Absolwenci kierunku poszukiwani są przez instytuty badawczo-naukowe i rozwojowe, firmach konstruujących maszyny i urządzenia i wszystkie gałęzie przemysłu wykorzystujące urządzenia i oprogramowanie nowoczesnych technologii.

Data publikacji: 09.09.2021