Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Kielcach

Nowe kierunki studiów w KielcachNowe kierunki studiów na uczelniach kieleckich 2023/2024

 

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

1. Farmacja
 

Farmacja to studia nad produkcją, dystrybucją leków i opieką farmaceutyczną. Studenci zdobywają umiejętności w obszarze zdrowia publicznego i przemysłu farmaceutycznego.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w aptekach, laboratoriach badawczych i firmach farmaceutycznych. Absolwenci wpływają na zdrowie społeczeństwa, zapewniając dostęp do skutecznych leków.


To studia, które integrują wiedzę z chemii, biologii i medycyny, umożliwiając konkretny wkład w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Więcej informacji: Farmacja na UJK w Kielcach.

 

2. Geoinformacja z gospodarką
 

Geoinformacja z gospodarką łączy zaawansowane technologie geoprzestrzenne z analizą ekonomiczną.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie zbierania, przetwarzania i interpretacji danych geoprzestrzennych, a następnie wykorzystują je do efektywnego planowania i zarządzania zasobami w kontekście gospodarki.


Program obejmuje także zagadnienia z zakresu geolokalizacji, systemów informacji geograficznej (GIS) oraz analizy rynkowej, umożliwiając absolwentom pracę w obszarze geoinformatyki i zarządzania przestrzenią w kontekście biznesowym.

Więcej informacji: Geoinformacja z gospodarką przestrzenną na UJK w Kielcach.

 

3. Turystyka zrównoważona
 

Studia z zakresu turystyki zrównoważonej to pogłębiona analiza sposobu podróżowania, uwzględniająca troskę o środowisko, społeczność i kulturę.

Studenci zdobywają wiedzę na temat praktyk ekoturystyki, zarządzania miejscami turystycznymi oraz projektowania programów podróżniczych z poszanowaniem środowiska.


Kierunek ten przygotowuje do pracy w dynamicznym sektorze turystycznym, kładąc nacisk na rozwój zrównoważony i społecznie odpowiedzialny. 

Więcej informacji: Turystyka zrównoważona na UJK w Kielcach.

 

4. Grafika
 

Studia z zakresu Grafiki to głębokie zanurzenie w świecie sztuki wizualnej i projektowania. Studenci rozwijają umiejętności w grafice komputerowej, ilustracji, kompozycji i typografii.

Program obejmuje zarówno tradycyjne techniki, jak i nowoczesne narzędzia cyfrowe. Kreatywność łączy się z techniczną precyzją, umożliwiając absolwentom tworzenie niepowtarzalnych dzieł w obszarze reklamy, mediów, czy designu.

Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia projektów graficznych, będąc innowacyjnymi twórcami w dziedzinie sztuki wizualnej.

Więcej informacji: Grafika na UJK w Kielcach.

 

5. Design społeczny
 

Studia Design Społeczny integrują kreatywność z odpowiedzialnością społeczną. Studenci uczą się wykorzystywać projektowanie do rozwiązywania problemów społecznych i poprawy jakości życia.

Program skupia się na współpracy z społecznościami, zrozumieniu ich potrzeb i wrażliwości na kwestie kulturowe. Absolwenci zdobywają umiejętność tworzenia innowacyjnych rozwiązań, takich jak projekty urbanistyczne czy usługi społeczne.

To kierunek, który nie tylko rozwija umiejętności projektowania, ale także inspiruje do działania na rzecz zrównoważonego i inkludującego rozwoju społecznego.

Więcej informacji: Design społeczny na UJK w Kielcach.

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach kieleckich 2022/2023

 

  • Politechnika Świętokrzyska


1. Elektromobilność, Politechnika Świętokrzyska


Elektromobilność Politechnika Świętokrzyska
3,5 letnie studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym). Kierunek pozwala zgłębić tematykę napędów elektrycznych, silników samochodów hybrydowych i elektrycznych, poznać zasady projektowania, nadzorowania i obsługi systemów automatycznych i informatycznych czy inżynierię stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektro-mobilnym, biurach projektowych i instytucjach serwisowych.
 

2. Teleinformatyka, Politechnika Świętokrzyska


Teleinformatyka Politechnika Świętokrzyska

Studia inżynierskie, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) w trybie dziennym i 4 lata (8 semestrów) w trybie zaocznym (niestacjonarnym). Innowacyjny kierunek studiów, który pozwala w trakcie nauki zdobyć nie tylko szeroką wiedzę informatyczną, ale również uzyskać kilkanaście międzynarodowych certyfikatów między innymi z języków programowania.

Absolwenci kierunku poszukiwani są przez firmy z dziedzin IT, korporacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne technologie informatyczne.

 

3. Informatyka przemysłowa, Politechnika Świętokrzyska


Informatyka przemysłowa Politechnika Świętokrzyska

Studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, nauka w zależności od trybu trwa 3,5 roku lub 4 lata. Nauka obejmuje zasady programowania urządzeń i procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle, takich jak drukowanie i skanowanie obiektów 3D, wykorzystanie lasera i plazmy czy cięcie wodą.

Specjaliści kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystujących nowoczesne technologie, fabrykach i przy projektowaniu linii produkcyjnych.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - Kierunek Informatyka Przemysłowa - program studiów

 

4. Inżynieria środków transportu, Politechnika Świętokrzyska
 


Inżynieria środków transportu Politechnika Świętokrzyska
Kierunkowe studia inżynierskie I-ego i II-ego stopnia, w trybie dziennym nauka trwa 3,5 lub 1,5 roku, w trybie zaocznym 4 lata i 1,5 roku, studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera.
 
Kierunek pozwala zdobyć szeroką wiedzę na temat samochodów oraz silników spalinowych, ich budowy, eksploatacji i zasad diagnozowania, podstaw logistyki, spedycji oraz bezpieczeństwa i inżynierii transportu. Absolwenci poszukiwani są przez instytucje transportowo-logistyczne, nowoczesne stacje diagnostyki pojazdów oraz firmy na stanowisko zawodowego przewoźnika drogowego.
 

5. Odnawialne źródła energii, Politechnika Świętokrzyska


Odnawialne źródła energii Politechnika Świętokrzyska
Studia inżynierskie I i II-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym. Kierunek umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych przy projektowaniu, wdrażaniu i instalowaniu nowoczesnych systemów pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (OZE).
 
Kierunek dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w firmach wykorzystujących OZE, projektujących i instalujących systemy pozyskiwania energii czy spółkach energetycznych.
 

Nowe kierunki studiów na uczelniach kieleckich 2021/2022

 

  • Politechnika Świętokrzyska


1. Elektrotechnika, Politechnika Świętokrzyska


Elektrotechnika Politechnika Świętokrzyska
Studia inżynierskie I-ego stopnia, prowadzone w trybie dziennym i niestacjonarnym, na których nauka trwa odpowiednio 3,5 roku lub 4 lata. Studenci poznają zagadnienia związane z automatyką i elektroniką, projektowanie i nadzorowanie nowoczesnych systemów i układów informatycznych i automatycznych.
 
Absolwenci kierunku, najczęściej pracują w korporacjach branży IT, firmach produkujących urządzenia i oprogramowanie nowoczesnych technologii.
 

2. Automatyka i robotyka, Politechnika Świętokrzyska


Automatyka i robotyka Politechnika Świętokrzyska
Studia inżynierskie I i II-ego stopnia, prowadzone w trybie dziennym (3,5 roku i 1,5 roku) oraz trybie zaocznym (4 lata i 1,5 roku). Studenci kierunku poznają nowoczesne zastosowanie automatyki, urządzeń elektronicznych i informatycznych systemów sterujących wykorzystywanych w przemyśle.
 
Absolwenci kierunku poszukiwani są przez instytuty badawczo-naukowe i rozwojowe, firmach konstruujących maszyny i urządzenia i wszystkie gałęzie przemysłu wykorzystujące urządzenia i oprogramowanie nowoczesnych technologii.
 
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego


1. Zarządzanie w politykach publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego


Zarządzanie w politykach publicznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Licencjackie studia I-ego stopnia, nauka na kierunku prowadzona jest w trybie dziennym i niestacjonarnym. Studenci zdobywają wiedzę z podstaw prawa, ekonomii czy finansów publicznych. Studenci potrafią analizować zachowania społeczne, znają zagadnienia zarządzania kryzysowego, ekonomii i finansów publicznych.
 
Absolwenci w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, najchętniej zatrudniani są w administracji publicznej, instytucjach kulturalno-oświatowych czy organizacjach pozarządowych.

Data publikacji: 10.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Kielcach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kielce