Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT)

25-553 Kielce

ul. Toporowskiego 98

tel.:

(+48) 41-33-10-233

ikonka email do uczelni

wstkt@wstkt.pl

Studia dyplomowe
Techniki komputerowe i telekomunikacyjne

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Kielecka szkołą wyższa rozpoczęła swoją działalność 03-IX-2002r., na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia byłą pierwszą niepubliczną szkołą wyższą o profilu technicznym w regionie świętokrzyskim. Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i rozwój technik informatycznych pozwoliły opracować unikalny program nauczania zgodny z oczekiwaniami rynku pracy.

Uczelnia kształci specjalistów dziedzin informatycznych i telekomunikacyjnych, którzy kończą edukację z tytułem zawodowym inżyniera – w jednej z najbardziej poszukiwanych na rynku dziedzinach, dlatego absolwenci kieleckiej uczelni bez trudu znajdują zatrudnienie.

Uczelnia corocznie realizuje liczne międzynarodowe projekty naukowo-badawcze we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, uczelniami z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czech, a także w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Wysoka jakość kształcenia i doskonałe umiejętności praktyczne studentów kieleckiej uczelni, pozwalają zdobywać złote i srebrne medale na międzynarodowych targach innowacji, czy prestiżową nagrodę Premiera RP, w uznaniu osiągnięć naukowo-technicznych. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczną naukę programowania, dzięki czemu absolwenci kieleckiej szkoły wyższej są poszukiwanymi specjalistami języków Java, C++, JavaScript czy Python.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"
Dlaczego warto wybrać studia online?

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni świętokrzyskie