Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT)(Niepublliczna)

palceholder

25-553 Kielce

ul. Toporowskiego 98

tel.:

(+48) 41 33 10 233

Studia dyplomowe - kierunki
Techniki komputerowe i telekomunikacyjne

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH I TELEKOMUNIKACJI (WSTKT)

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Kielecka szkołą wyższa rozpoczęła swoją działalność 03-IX-2002r., na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia byłą pierwszą niepubliczną szkołą wyższą o profilu technicznym w regionie świętokrzyskim. Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i rozwój technik informatycznych pozwoliły opracować unikalny program nauczania zgodny z oczekiwaniami rynku pracy.

Uczelnia kształci specjalistów dziedzin informatycznych i telekomunikacyjnych, którzy kończą edukację z tytułem zawodowym inżyniera – w jednej z najbardziej poszukiwanych na rynku dziedzinach, dlatego absolwenci kieleckiej uczelni bez trudu znajdują zatrudnienie.

Uczelnia corocznie realizuje liczne międzynarodowe projekty naukowo-badawcze we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, uczelniami z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czech, a także w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Wysoka jakość kształcenia i doskonałe umiejętności praktyczne studentów kieleckiej uczelni, pozwalają zdobywać złote i srebrne medale na międzynarodowych targach innowacji, czy prestiżową nagrodę Premiera RP, w uznaniu osiągnięć naukowo-technicznych. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczną naukę programowania, dzięki czemu absolwenci kieleckiej szkoły wyższej są poszukiwanymi specjalistami języków Java, C++, JavaScript czy Python.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) z siedzibą w Kielce to nowoczesna instytucja edukacyjna skoncentrowana na najważniejszych aspektach technologii informacyjnej oraz nauk ścisłych.

Jego misją jest dostarczanie wysokiej jakości edukacji, której podstawą jest aktualna wiedza z nauczanych dyscyplin, i rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. WSTKT dostosowuje swoje programy nauczania do dynamicznie zmieniających się realiów biznesu oraz najnowszych odkryć naukowych, co sprawia, że absolwenci są wysoko cenieni przez pracodawców z całego kraju.

Uczelnia jest również znana ze ścisłej współpracy z liderami przemysłu IT, co pozwala studentom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy dzięki stażom, praktykom oraz umożliwiając im realizację projektów końcowych pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów.

Rozwój badań naukowych jest kolejnym kluczowym aspektem misji WSTKT. Uczelnia nieustannie dąży do bycia na czele innowacji, angażując się w różnego rodzaju projekty badawcze i partnerskie, często o międzynarodowym zasięgu.

 

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach to miejsce, które łączy nowoczesną technologię i aktywność naukową w imponujący sposób. Ofertę edukacyjną szkoły wyróżniają innowacyjne kierunki i bogate możliwości dla studentów pragnących rozwijać swoje umiejętności poza tradycyjnym systemem lekcji.

To tutaj, w sercu Kielc, powstały koła naukowe, które zdobyły uznanie w całej Polsce. WSTKT oferuje szereg kół naukowych, skupiających się na różnych aspektach technologii komputerowych i telekomunikacji.

W ramach kół, studenci mają okazję realizować projekty, których nie można przeprowadzić w ramach konwencjonalnych kursów. Zajmują się badaniami i twórczością, pod prowadzeniem doświadczonej kadry naukowej, która rozbudza w nich ducha naukowego odkrywcy, a prace wysokiej jakości są regularnie prezentowane na konferencjach i seminariach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Miejsce dla ciekawych świata, gotowych na wyzwania. To właśnie WSTKT daje studentom unikalną możliwość nauki poprzez doświadczenie, łącząc teorię z praktyką w innowacyjnym, przyjaznym środowisku. Pomoże Ci wznieść twoje pasje naukowe na wyżyny.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 1998 roku. Znana jest z dostarczania wysokiej jakości kształcenia z zakresu technologii informacyjnych i telekomunikacji.

Spośród innych uczelni w regionie świętokrzyskim, istotne są trzy, które również oferują podobne kierunki. Pierwszym przykładem jest Politechnika Świętokrzyska. Ta publiczna uczelnia techniczna oferuje wiele kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją, a jej absolwenci są cenieni na rynku pracy.

Kolejną propozycją jest Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce. Oprócz programów informatycznych, oferta uczelni obejmuje również kierunki związane z designem i multimedią, co stanowi ciekawe uzupełnienie dla studentów WSTKT.

Trzecią, ale nie mniej ważną opcją, jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego. Ta prywatna uczelnia oferuje specjalizacje informatyczne ze szczególnym naciskiem na cyberbezpieczeństwo, co również jest związane z kierunkami na WSTKT.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"
Dlaczego warto wybrać studia online?