Świętokrzyska Szkoła Wyższa(Niepublliczna)

palceholder

25-304 Kielce

ul. Duża 21

tel.:

+48 503 187 000,
41 362 30 18

Studia dyplomowe - kierunki
Pedagogika
Praca Socjalna

O Uczelni

Uczelnia Świętokrzyska Szkoła Wyższa


Świętokrzyska Szkoła Wyższa (ŚSW)
, usytuowana w sercu Kielc, jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią prywatną z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie kształcenia. Ta renomowana uczelnia cieszy się uznaniem zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej społeczności naukowej dzięki mocno zrozumianej misji kształcenia liderów przyszłości.

Nowoczesne podejście do edukacji, reprezentowane przez ŚSW, jest zdeterminowane przez ścisłą współpracę z przemysłem i biznesem, co umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Atrakcyjność studiów zwiększa szeroka oferta kierunków, licencjackich oraz magisterskich, odpowiednio dostosowanych do potrzeb aktualnego rynku pracy.

Korzystne warunki studiowania oferowane przez ŚSW obejmują, między innymi, nowoczesne laboratoria, a także bibliotekę z bogatym zestawem materiałów do nauki. Szkoła szczyci się również aktywnym życiem studenckim, pełnym dodatkowych doświadczeń rozwijających pasje i uzdolnienia.

Należy podkreślić, że Świętokrzyska Szkoła Wyższa jest akredytowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, co jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia. Kielecka uczelnia jest miejscem, gdzie nauka spotyka się z praktyką, a student jest na pierwszym miejscu.

 

Misja Uczelni

Świętokrzyska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kielce jest placówką edukacyjną, której misją jest kształcenie i rozwijanie składowych osobowości studentów, a co za tym idzie - wpływanie na kształt przyszłego społeczeństwa. Uczelnia skupia tę misję w trzech głównych obszarach - edukacja, badania naukowe i działalność społeczna.

Edukacja na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności, twórczego myślenia i podejmowania decyzji. Stawiając na praktyczne umiejętności i przygotowanie zawodowe, uczelnia tworzy warunki dla przyszłych liderów w swoich dziedzinach.

Zaangażowanie w badania naukowe jest drugim ważnym aspektem działalności uczelni. Dźwigając do przodu nowoczesną naukę, Świętokrzyska Szkoła Wyższa stawia na otwartość, interdyscyplinarność i współpracę międzynarodową.

Kolejną istotną częścią misji uczelni jest działalność społeczna. Świętokrzyska Szkoła Wyższa angażuje się w lokalną społeczność, organizując liczne wydarzenia, oferując wsparcie dla lokalnych inicjatyw i angażując studentów w działania na rzecz społeczności.

 

Stypendia na SSW

Świętokrzyska Szkoła Wyższa (SSW) w Kielcach stanowi model instytucji edukacyjnej, oferującej znaczne możliwości wsparcia finansowego dla swoich studentów. Swoją działalność aktywnie wspiera na programach stypendialnych, które dedykowane są różnym grupom studentów.

Na wyróżnienie zasługują stypendia socjalne, które są przeznaczone dla studentów w trudniej sytuacji finansowej. Nie można zapomnieć o stypendiach dla osób niepełnosprawnych, które SSW oferuje z myślą o studentach z takimi potrzebami. Ważnym elementem wsparcia są również stypendia rektora za osiągnięcia naukowe.

Dodatkowo, stypendia na innowacyjne projekty są dedykowane dla studentów, którzy chcieliby prowadzić badania i rozwijać swoje pomysły. SSW gwarantuje również pomoc materialną dla studentów, którzy doświadczyli łatwiej sytuacji życiowej.

Krokiem ku międzynarodowemu rozwojowi jest udział w programie Erasmus+, gdzie SSW wspiera finansowo studentów zainteresowanych studiami lub stażami za granicą.

Oferowane stypendia to szansa na rozwój, nie tylko naukowy, ale też społeczny i zawodowy. Świętokrzyska Szkoła Wyższa to uczelnia, której celem jest wsparcie swoich studentów na każdym kroku edukacji.

Oto następujące typy stypendiów wraz z kwotami:

  • Stypendium socjalne: Jest to wsparcie dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, zależne od dochodu netto na członka rodziny. Kwoty miesięczne wahają się od około 800 zł do 2000 zł​​.

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych: Przyznawane studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, z kwotami wahającymi się od 600 zł do 1000 zł​​.

  • Stypendium Rektora: Nagroda za wybitne wyniki naukowe lub osiągnięcia artystyczne i sportowe. Przyznawane po pierwszym roku studiów, z kwotami od około 700 zł do 1200 zł. Liczba laureatów jest ograniczona do 10% studentów na danym kierunku​​.

  • Stypendium Ministra: Dla studentów z ponadprzeciętnymi wynikami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Maksymalna kwota jednorazowego stypendium wynosi 17 000 zł.