Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Kielcach w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Kielcach w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Kielcach w roku akademickim 2021/2022

1. Kierunek Lekarski: 35 000 zł/rok – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Najdroższe kierunki studiów w Kielcach

Studia medyczne na kierunku lekarskim to jedne z najbardziej wymagających i najdłużej trwających studiów, nauka trwa aż 6 lat (12 semestrów) i prowadzona jest w trybie dziennym – stacjonarnym oraz w niestacjonarnym – płatnym. Studia mają formę jednolitych studiów magistrackich, a absolwent kierunku otrzymuje tytuł zawodowy lekarza. W trakcie pierwszych lat studiów, przyszli lekarze zgłębiają między innymi anatomię człowieka, fizjologię, biochemię, histologię czy patofizjologię, w kolejnych latach przybywa więcej przedmiotów kierunkowych takich jak psychiatria, pediatria, ginekologia czy chirurgia. Studia medyczne, to również wielogodzinne praktyki, które pozwalają najlepiej poznać zawód lekarza, studenci uczą się poprawnie diagnozować choroby i schorzenia, wykonują samodzielnie zabiegi, doskonalą swoje umiejętności manualne i uczą się kontaktu z pacjentem. Absolwenci kierunku lekarskiego są przygotowani do podjęcia zawodu lekarza, pracują na oddziałach klinicznych, w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia, prowadzą prywatne gabinety lub spełniają się zawodowo podczas pracy naukowej na uczelni i w instytutach badawczych.
Program studiów na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 

2. Kierunek Fizjoterapia: 6500 zł/rok– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Kierunek Fizjoterapia, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat, studia prowadzone są w formie stacjonarnej - dziennej i niestacjonarnej – zaocznej/wieczorowej. Studenci fizjoterapii uczą się oprócz przedmiotów kierunkowych takich jak medycyna fizykalna, terapia manualna, kinezjologia czy anatomia prawidłowa, poznają także praktyczną stronę przyszłego zawodu ucząc się miedzy innymi poprawnej diagnozy, kontaktu z pacjentem, tworzyć indywidualne plany treningów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich do stanu pacjenta i jego schorzenia, stosować leczenie ruchowe, pomagać pacjentom po amputacjach stosując zarówno fizjoterapię jak i psychoterapię, wprowadzać działania profilaktyczne, wykorzystywać w przyszłej pracy najnowsze metody i urządzenia fizjoterapeutyczne. Po zakończeniu studiów, absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w szpitalach klinicznych, prywatnych i publicznych ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, centrach SPA i fitness, klubach sportowych czy uzdrowiskach i sanatoriach.
Program studiów na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 

3. Kierunek: Wychowanie fizyczne 6500 zł/rok– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Studia licencjackie I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3 lata i prowadzona jest w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (wieczorowej/zaocznej). Studenci kierunku zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i kultury fizycznej, poznają podstawy biomechaniki i anatomii człowieka, poznają funkcję organizmu podczas wysiłku i odpoczynku, uczą się oceniać indywidualną wydolność człowieka. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą w roli nauczyciela, pedagoga i trenera, pozwalają opracowywać indywidualne plany treningowe z doborem odpowiedniej aktywności fizycznej, uczą rozpoznawać wady postawy. Dzięki zajęciom przygotowującym do roli nauczyciela, studenci zdobywają kompetencje pedagogiczne, poznają metody wprowadzania procesu dydaktycznego, emisji głosu. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w gimnazjach i szkołach podstawowych jako nauczyciele wychowania fizycznego, zostają instruktorami sportów zespołowych i indywidualnych w klubach sportowych, trenerami personalnymi, pracują w klubach fitness i gabinetach odnowy biologicznej.
Program studiów na kierunku Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 

4. Kierunek: Ratownictwo medyczne 5000 zł/rok– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Ratownictwo medyczne to jeden z oferowanych kierunków studiów w Kielcach. Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone jest w formie licencjackich studiów pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej. Dzięki temu nawet osoby pracujące na co dzień mają możliwość kształcenia się na właśnie na tym kierunku i mogą poszerzać swoją wiedzę. Absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne to osoby, które posiadają wiedzę z zakresu nauk klinicznych i społecznych. Dysponują praktycznymi umiejętnościami, które pozwalają na udzielenie pomocy zdrowotnej osobom poszkodowanym. Są przygotowane do samodzielnego przeprowadzenia czynności ratujących życie, zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, transportu osób w stanie zagrożenia życia oraz podejmowaniu działań, które mają na celu zabezpieczenie wszystkich poszkodowanych. Absolwenci są przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy w służbie zdrowia i posiadają niezbędną wiedzę medyczną z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.
Program studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 

5. Kierunek: Biologia 5000 zł/rok– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Studia na kierunku biologia obejmują kształcenie przez okres 4 semestrów. Obejmują szeroki program kształcenia, który umożliwia zdobycie wszystkich niezbędnych kwalifikacji. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru problematyk i metodologii badawczej w zakresie nauk przyrodniczych, możliwość prawidłowego interpretowania i wyjaśniania różnych zjawisk i procesów, poznanie obecnych metod i technik badawczych w naukach biologicznych, rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia prac badawczych, a także obejmuje przygotowanie do świadomego oraz systematycznego poszerzania wiedzy we własnym zakresie. Studia na kierunku Biologia w Kielcach otwierają ścieżki kariery w takich miejscach jak jednostki naukowo-badawcze czy laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne. Poza tym absolwenci znajdują zatrudnienie w branży biotechnologicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej, a także w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska.
Program studiów na kierunku Biologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach


Data publikacji: 28.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Kielcach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kielce